НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Утринен наряд

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Утринен наряд

Най-често използвани думи в беседата: мъдрост, божие, начало, негово, познаете, бог, аз, изречения, любов, наш, молитва, отче, дух, славата, следния, стих, следни, нашего, иисус ,

Съборни беседи , В.Търново, 22 Август 1922г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва.

Благословен Господ Бог наш (песен).

Няма Мъдрост като Божията Мъдрост. Само Божията Мъдрост е Мъдрост.

Начало на Мъдростта е Любовта. Тя носи веселие и радост за човешките сърца.

Възлюблени сме сега, чада Божии.

Пейте Богу, песнопейте на Името Му.

Всяко дихание да хвали Бога.

Да се веселят Небесата и да се радва Земята. Душата ни ще се весели в Неговото присъствие.

Благославяй, душе моя, Господа (песен).

Аз съм истинската лоза, вие пръчките. Който пребъдва в Мен и Аз в него, той принася плод много (коленичихме на дясното коляно в размишление върху тия изречения.

В същото положение изговаряме и следните изречения:

Начало на нашата Любов е Божията Мъдрост. Начало на нашата Мъдрост е Божията Любов.

Отче наш.

Молитвата на Духа.

Запишете си следния стих: Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да даде вам Дух на премъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети сърдечните ваши очи, за да познаете каква е необятната надежда на призванието Му и какво е богатството на преславното Негово в светиите наследие – проявената Негова Мъдрост, изявеното Негово Слово.

Гимнастически упражнения.

22 август, вторник, 5 ч.

Най-често използвани думи в беседата: мъдрост, божие, начало, негово, познаете, бог, аз, изречения, любов, наш, молитва, отче, дух, славата, следния, стих, следни, нашего, иисус ,

Съборни беседи , В.Търново, 22 Август 1922г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ