НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Пеню Киров, Варна

17.07.1906г.


Варна, 17 юлий 1906 г.208

Обични209 брат П. Киров,

Писмото ти получих. Всичко е уредено добре и делото Божие е благословено.

 

Според разпорежданията от Господа ще тръгнеш за Варна на десети август.

 

Пази това в душата си. До виждане.

 

Ваш верен: П. К. Дънов

 

Варна 17.07.1906г.

 

----------------------------------------------------
208. Това писмо се публикува за първи път.

209 Само в това писмо до П. Киров Петър Дънов употребява обръщението „обични“. Може би е като отзвук на обръщението „Петре“ в писмото от 11 юли 1906 г. на П. Киров.

 

 

gallery_1_14_28807.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ