НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

9.05.1918г.


Варна, 9.V.1918 г.


Любезна В. Н. Ватева,


Изпращам ви с под. Младен Попов 20 яйца червени и хляб, раздайте ги на приятелите. Всеки, който вземе яйце да си отвори Библията три пъти, това което му се падне и писано на яйцето за него. След това да си счупи и посоли яйцето и да си го хапне.


Милостта на Господа пребъдва във всички, които Му служат. Идат дни благословени от Господа на всичката пълнота.


Благословението на Господа на всичката пълнота да пребъдва с всички.


Ваш верен П. К. Дънов (свещеният подпис) Ж. К. В. О.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 6, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ