НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя с група ученици на екскурзия до Витоша. Спомен на Боян Боев - 11 май

11.05.1937г.


Учителя с група ученици на екскурзия

до Витоша - 11 май 1937 г.

 

Тази екскурзия е описал в свой спомен Боян Боев:

 

Спомен на Боян Боев: Ние градим


Спомен на Боян Боев

 

НИЕ ГРАДИМ


На 11 май 1937 г. излязохме на Витоша и около Учителя се състоя следният разговор:

Сега тук ние сме в Онзи свят и около нас има много скъпоценности, но вие не ги виждате, защото ако ги видите, ще искате да ги вземете за себе си.

Някой път, когато сте скръбни, това не е ваше състояние. Вие сте като едно дете, заспало в завивките, които другарчетата му зашиват към леглото и когато то се събуди, вижда се пришито. Вие ако не правите молитва и не се ограждате при лягане, ако по време на спане нямате будно съзнание, тъмните духове ще ви пришият към кревата и щом се събудите, виждате се пришити, т. е. с кисело настроение, с отрицателни, лоши мисли и чувства. Това значи, че сте вързани.

Но всичките ви несрети са все за ваше добро. Като мине време, ще видите, че те са за ваше добро. Обичай Господа, за да те обичат и хората. Ако не обичаш Господа, хората не могат да те обичат. Когато обичаш Господа, хората ще кажат: „Ние Господа още не можем да обичаме, но теб ще обичаме и ти ще ни учиш как да обичаме Господа“. Вие наричате Любов това, което не е Любов, а същността на Любовта не засягате. Например туриш в една кутия бонбони и ти се радваш на кутията, а не на бонбоните. Кутията е на място, но тя сама по себе си нищо не допринася.

Господ ти казва да направиш това или онова. Започни да правиш това, което Господ ти казва, и твоите работи ще се оправят. Това е закон за оправяне на работите.

Някой човек идва при теб и ти не искаш да го приемеш; тогава и Господ няма да те приеме. Слушай Господа, за да те слушат и хората.

Учителя държеше в ръце томчето „Линиите на Природата“. Той посочи книгата и каза:

Трябва да знаете как да предадете на хората съдържанието на тази книга.

Една сестра запита: „Как да я предадем?“.

Там е изкуството.

Един брат каза: „Днес някои хора искат да обяснят Природата механически“.

Явленията в Природата не са механични. Зад механичното стои Разумното, което работи в цялата Природа. Да приведа една аналогия: едно дете се навежда на една страна, защото иска да посегне, да вземе някой предмет. Значи разумното в него е причина за движението му. Също така зад духането на вятъра, зад растежа на цветята, зад движението на небесните тела и пр. е Разумното.

От хората в една местност можеш да познаеш дали текат реки там и дали текат от лявата, или от дясната страна, и в какво направление вървят – дали към изток, запад, север или юг. Защото върху характера на хората влияят не само формите и линиите на долините или планините, но и течението на реките и тяхното направление. И обратното е вярно: от реките можеш да познаеш какъв характер имат хората.

Човек върши доста движения и те имат смисъл. Когато някой си постави показалеца на горния край на челото, отстрани, то той иска да разсъждава върху нещо. Когато си постави показалеца отстрани на челото, малко над слепите очи, то той иска да пресметне нещо. Когато искаш да си спомниш нещо, тури пръстите на двете си ръце към средата на челото и тогава паметта ти ще се освежи. Познавайте местата на центровете по главата и при някаква нужда поставете пръста си там, концентрирайте се и го дръжте, докато ви дойде някоя идея в ума. Вие правите тези движения несъзнателно, но изобщо трябва да се стремите да превърнете несъзнателните движения в съзнателни.

При физиогномията и при живата геометрия трябва да се знае следното: колкото една линия е повече огъната, толкова центърът ѝ е по-близо, и колкото е по-малко огъната, то толкова и центърът ѝ е по-далече.

Като играете Паневритмията, вие не я изпълнявате с общ ритъм, у всинца ви центърът на времето е различно развит. А в Природата има общ такт и ритъм. Когато при Паневритмията правите обливане и си вдигнете ръцете нагоре, при спускането им допрете ги до горната част на главата. Тази част на главата е важна. Трябва ви цяла философия за гимнастическите упражнения.

Една сестра запита: „Как да гледаме на плача?“.

Плачът е благословение за човека. Когато се разплачете, оставете се да си поплачете свободно, да плачете за света. Плачът е благоприятно време. Нали земеделецът, когато завали дъжд, отива да сее. Когато започнете да плачете, вие сеете; свържете се тогава с Невидимия свят, с Божествения свят.

Един брат или сестра се намира в големи мъчнотии и плаче. Изпрати му една мисъл на подкрепа, изпрати му една добра мисъл и същевременно иди близо до него, но незабелязано, и му остави един ценен дар. Той, като види този дар, ще се чуди откъде е дошъл, но остави такъв дар, от който да има нужда. Ако се намира в материална мъчнотия, остави при него незабелязано една златна монета. А ти го разпитваш защо плаче. Не, остави му златната монета.

За изпитите, които ни дава Провидението, човек трябва да бъде благодарен. И трябва да ги издържи. Ние си създаваме ненужни страдания. Има страдания, които са нужни, а има страдания, които ние ги създаваме.

Един брат попита: „Когато пътят се раздвоява, как да познаем кой път да вземем?“.

Щом влезеш в един път, в който Светлината намалява, върни се назад. И щом влезеш в един път, където Светлината се увеличава, върви напред. Щом влизаш в една вода, където дълбочината се увеличава постепенно, върни се назад. А ако дълбочината намалява постепенно, върви напред. В случая под „вода“ разбирам астрални чувства. Много хора се давят в чувствата. Астралният свят е воден и трябва да имаш лодка, за да излезеш от единия край до другия.

Изгубил си едно перо; когато го намериш, се радваш. Радостта се дължи на това, че си придобил нещо, а скръбта се дължи на това, че си изгубил нещо. Турил си го някъде и си забравил къде. Ще седнеш и ще си спомниш. Животът е красив и всеки ден за всеки човек има специално благо, което Бог е определил. И човек трябва да си отваря очите, за да го вземе.

След това Учителя посочи книгата „Линиите на Природата“ и каза на една сестра:

Кажете от коя страница и кой ред да прочета?

Сестрата каза: „16-а страница, 12-и ред“. Учителя прочете:

“Щом не си доволен от този ред в света, тогава създавай един друг свят“.

Учителя попита една друга сестра и тя каза: „15-а страница, 7-и ред“.

”Когато човек се храни правилно, той ще мисли как е създадена храната, ще мисли за Съществата, които са я приготвили, и ще може да използва тяхната енергия.”

Една сестра посочи 25-а страница, 7-и ред:

“Който иска да живее правилно, нека проучва и прилага новите методи. Ние не рушим, но градим“.

Учителя продължи:

Ако дружиш с умни хора, умен ще станеш. Ако дружиш с глупави хора, глупав ще станеш. Ако слушаш умните си мисли, умен ще станеш. Ако слушаш глупавите си мисли, глупав ще станеш.

Хранете онази Любов, която не изгаря човека. Хранете онази мисъл, която не ограничава човека. Влюбените хора много се натрапват, правят навреме и без време услуги, а услугата трябва да бъде само навреме. Например, когато някой си е счупил крака и няма кой да помогне, тогава помогни.

Любовта отвън е страшна, но отвътре е още по-страшна. Тогава има огън толкова силен, че можеш да се стопиш. Ако не си нагоден на нейните трептения, ще се стопиш.

 

Акордиране на човешката душа - т. 2

Глава: 46. Ние градим, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ