НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ухото

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Ухото

Най-често използвани думи в беседата: ухо, има, може, линия, човек, част, линии, показва, аз, път, работа, бъде, работи, уши, имаш, наука, крият ,

Общ Окултен клас , София, 15 Февруари 1933г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление

Ще прочета 9-та глава от Деянията на апостолите, от 10-ти до 21-ви стих. „И тоз час паднаха от очите му като люспи.“ (– 18-ти стих.) – От очите на всички трябва да паднат люспите.

Съвременните християни се намират в положението на богаташки синове, които очакват баща им да замине за другия свят, за да наследят богатството му. След това, да се предадат на ядене и пиене. Някога бащата заминава навреме, преди синовете си, а някога синовете заминават преди баща си. Не е правилно, синовете и дъщерите да очакват смъртта на баща си, за да получат нещо от богатството му. Това е хазартна игра. Трябва ли да станеш християнин, за да спечелиш благоволението на Бога и да получиш нещо в наследство? – Не, ти ще учиш и от това, което научиш, ще се определи твоето бъдеще. Ще учите, ще изучавате незавършените процеси, а не завършените. Ще изучавате възможностите, които се крият във вас, а не старите работи, отживели вече своето време.

Кои процеси са завършени? Имаш едно глинено гърне, добре опечено в пещта. То е завършен процес. Като падне на земята, ще разбереш, здраво ли е, или не. И без да го пускаш на земята, като го чукнеш с пръста, ще разбереш дали е пукнато или здраво. Ако се окаже, че е пукнато, ще го сложиш настрана и ще вземеш второ, трето гърне, докато избереш здраво. То трябва да бъде добре опечено, да издържа на всички условия – нови и стари. Като ученик, ти сам трябва да знаеш как се правят гърнета от пръст. Ще вземеш вода и пръст, ще я залееш. Трябва да знаеш колко вода е нужно, как да замесиш пръстта, как да я омесиш, формуваш и опечеш. После, трябва да знаеш колко ча̀са да печеш гърнето.

Питате: „Какво общо има гърнето към нашия живот?“ – Както в направата на едно гърне има много тайни, така и в науката за ухото се крият много тайни, които трябва да се знаят. Не е важно, какъв си бил в миналото, нито какъв си сега; важно е, какъв ще станеш – бъдещето е важно. То зависи от знанието, което сега придобивате. Ако си бил гърне, минал си го вече – това не е важно; ако сега си пукнато гърне – и това не е важно; какво ще стане от тебе в бъдеще – това е важно. От ухото си ще знаеш какви възможности се крият в тебе. Изучавайте ухото си, за да се насърчите. – „Какво представлява човек?“ – Това е велика наука. Вземеш ръката на човека и четеш по нея. Казваш, че един човек е твърд, друг – мек, трети – силен, четвърти – постоянен. – Какво знаете за тези хора? Важно е да определите степента на твърдостта, на силата, на постоянството, на добротата му. Ще изучавате линиите на ухото като живи линии на природата и ще видите какви възможности се крият в тях.

Сега аз не искам да се обезсърчавате, да кажете, че това са неразбрани неща. Лесно е да се каже, че нещо е неразбрано или недостъпно. Слънцето разбрано ли е за вас? – Не е разбрано. – Достъпно ли е? – Достъпно е, всички се ползваме от него. Ти не знаеш колко голямо е слънцето, точно на какво разстояние е от земята, има ли живи същества на него, или няма. Обаче неговата светлина и топлина са достъпни за тебе. Не е нужно да вземеш всичката светлина и топлина на слънцето за себе си. Достатъчно е да вземеш онази малка част от светлината, която очите ти възприемат. Затова аз говоря за достъпните неща, а не за разбраните. Щом имаш достъп до слънчевата светлина, бъди доволен. Каква разумност се крие зад слънцето, може и да не знаеш и да не разбираш – това не е важно. Какво е Бог, откога съществува, какви сили крие в себе си, това е неразбрано за вас. Важно е, че Той е достъпен за всички. – „Как ще познаем човека?“ – С окото си. Като го погледнете, ще разберете, достъпен ли е даден човек за вас, или не е достъпен. Ако е достъпен, ще имате работа с него; ако не е достъпен, ще стоите далеч от него. И науката, за която ви говоря, е неразбрана за вас, но е достъпна. Външно, поне, тя е достъпна. Затова ще изучавате не само ухото, но и окото, и носа, и устата си. Имаш ухо, не знаеш защо ти е дадено. Казваш: „Ухото ми служи за възприемане на звука“. – Знаеш ли да слушаш? Можеш ли да възприемаш правилно звука? Мнозина не знаят как да поставят ухото си, да слушат, както трябва.
Фиг. 1 представлява музикално ухо. Сянката на ухото показва дълбочина. Ухото на музикалния човек се отличава с дълбочина, то е поставено на главата под особен ъгъл. Когато музикалният човек слуша, той поставя ухото си в такова положение, че вълните да падат под специфичен ъгъл, да се възприемат правилно. Който не е музикален, като слуша, той застава в каквото и да е положение. За него не е важно, откъде идват вълните и как ще ги възприеме.

И тъй, радвай се, ако имаш красиво ухо. Това показва, че имаш големи възможности. Те представляват материала, с който грънчарят работи. Това е капитал, вложен в банката. Щом погледнеш ухото си, ще разбереш колко време ще живееш, какви умствени сили се крият в тебе и т.н. Като изучавате ухото, виждате как човек постепенно е минавал от животинско в човешко състояние. Правата линия е волева. Следователно всяка права линия в ухото говори за волята на човека. Където има повече прави линии, там волята работи много. Тя трябва да преодолява всички мъчнотии и препятствия в живота. Можеш да свършиш една работа по пътя на правата, кривата или смесената линия. Това значи: Може да свършиш една работа по пътя на ума, по пътя на сърцето и по пътя на волята. В мисълта взима участие и вкусът. Обличаш се хубаво, значи имаш вкус. Добре нареждаш къщата си – имаш вкус. Вкусът се отнася и към яденето. Той върви по огъната линия, а чувствата – по закръглена, обла линия. Много хора се движат по линията на вкуса. Малко са ония хора, които вървят по права линия. От пътя, по който вървиш, и линията, по която се движиш, се съди за силите, с които разполагаш. Много от тия сили са подсъзнателни. Обезсърчаваш се. Това е огъната линия. Празната чаша не трябва да те обезсърчава. Огъната линия на чашата дава възможност да черпиш с нея вода. Значи всяка огъната линия на твоята глава дава възможност да придобиеш нещо. Ако имаш много огънати линии, благодари за това. Колко огънати, изпъкнали и прави линии има човек? – Колкото му са нужни. Опасно е, когато всичките линии станат или само прави, или само огънати, или само изпъкнали. Всяка линия трябва да бъде на своето място.
Фиг. 2 представлява темпераментно ухо, в което силите са хармонично съчетани. В него има баланс на силите. То представлява съчетание на темпераментите: жизнен, умствен, чувствен, двигателен, нервен и флегматичен. Значи всеки темперамент има специфичен белег на ухото. Като наблюдавате някое ухо, от значение е неговата дължина. Тя има отношение към цялото тяло. Кое е голямо или малко ухо, не може да се определи вън от размерите на тялото. Едно ухо не може да бъде 15 сантиметра дълго, то ще бъде най-много от 6 до 9 сантиметра. Тези числа се отнасят към цялото тяло. Някой човек е висок, но тесен; друг е висок и широк. Ето защо, за да се определи големината на ухото, трябва да се вземат във внимание и височината, и широчината на тялото. Който има голямо ухо, разглежда нещата отблизо; който има малко ухо, разглежда ги отдалеч. Като слушат да се говори за ухото, някои сестри започват да крият ушите си зад косата, не харесват ушите си, сбутани били. Това не може да ги спаси. Работа се иска. Ако не работите, ще изгубите възможностите да развивате ухото си. Когато минаваш през страдания, ухото всякога взима участие за или против. Ухото показва какво може да постигне човек във физическия и в умствения си живот. Някога ухото е близо прилепнало, или отдалечено от главата. – „Кое е по-добре?“ – При едното и при другото положение не трябва да се обезсърчавате. Като работите, както трябва, ухото само ще си дойде на своето място. Казваш: „Къси са ушите ми. Увиснала е главата ми“. – Достатъчно е някой да ти каже две сладки думи, да видиш как ще се изправят и ушите, и главата ти. – „Пожълтяло, светнало е ухото ми.“ – Нищо от това. Докато се спираш на външната страна на нещата, ти не си дошъл до истинската наука. Когато горната част на ухото е широка, това показва участието на ума. Ако средната част на ухото е широка, това показва участието на чувствата и вкуса. Когато долната част на ухото е широка и голяма, това показва, че физическият живот взима участие. Колкото повече се разширява тази част, толкова повече се свързва човек с материалния живот. Чувствата взимат малко участие. Ако горната част на ухото е заострена, коническа, това е лош признак.

Всяка острота трябва да се избягва. Правата мисъл създава красиви прави, вдлъбнати и изпъкнали линии. И светлината образува вълнообразна линия. Това показва, че тя се движи по пътя на най-малкото съпротивление. Някой иска да те удари, но ти веднага се огъваш. Вятърът те брули направо в лицето. Ти веднага затваряш очите си. И това е огъване. Изобщо, в живота си човек работи повече с изпъкнали и огънати линии, а някога и с прави. Значи изпъкваш, огъваш се, изправяш се. Тези линии са норми, мерки в живота. Огънатата линия показва с какви възможности разполагаш, за да възприемеш нещо. Изпъкналата линия показва какво можеш да дадеш от себе си. И земята образува крива линия – орбитата, по която се движи. Тази линия представлява разумен живот. И човек образува път, по който се движи. Този път е създаден от Провидението, а не от човека. Разумните същества работят по пътя на кривите линии. Вашите мисли и чувства са резултат на дейността на разумни същества, те не са само ваши. Милиони същества мислят и чувстват едновременно с вас. Следователно, ако сгрешите някъде, тези същества взимат участие в изправянето на погрешката. Да се върнем към ухото. Външната линия на ухото е изпъкнала. Тази линия показва, че трябва да бъдете повече активни, а не пасивни. Всяка работа, която предприемате, да бъде предварително проучена. Казваш: „Не искам да проучвам издълбоко нещата. Достатъчно е да зная какво е казал Христос“. – Да, но това, което е казал Христос, е велика наука. Знаеш ли тази наука? Правиш добро на някого. Трябва да знаеш как ще възприеме той това добро. За тази цел е нужно да познаваш ухото му. По ухото познавам дали човек може да направи грънци от своята пръст, или не. Като ви наблюдавам, намирам, че ушите ви са хубави. Има нещо занемарено в тях, но с време то ще се оправи. Богати руди се крият във вашите уши: златни, сребърни, железни, въглища и др. Казваш: „Защо ще копая? Това е трудна работа“.

Нека всеки си постави за задача, сам да нарисува ухото си. Ако не може сам, нека друг му го нарисува. Казваш: „Грозно е моето ухо“. – Така не се говори. Изучавайте ухото си с всичките подробности, отвътре и отвън. Който има силна интуиция, само с едно прекарване на пръстите по контурите на ухото ще познае коя част е развита хармонично и коя не е. Хармоничната част на ухото внася разположение във вас, а дисхармоничната – неразположение. Много естествено, ако има камъчета в глината, ще изпитате неприятност. Какво от това? Ще вземете сито и ще пресеете пръстта. Правата линия може да има малки грапавини, но това да не ви смущава. Важно е, каква е общата линия. Тя не се променя лесно. Ето защо, не е важно, какъв е твоят характер, а какво ще излезе от него. – „Аз не съм добър християнин.“ – И това не е важно. Запитай се, можеш ли да напреднеш в християнството. Ако не се интересуваш от ухото си, от какво друго ще се интересуваш? – Интересуваш се от доброто, от любовта, но те са неразбрани неща. Неразбрани са, но са достъпни. Неразбраните неща са приятни. Казват за някого, че е неразбран човек. Не е неразбран, но е недостъпен за вас. Радвайте се, че е недостъпен. И светията е недостъпен, но за грешника. Светията е облечен в чисти, бели дрехи. Той е недостъпен само за онези с калните, нечисти дрехи. Може ли онзи, с калните дрехи, да има достъп до човека с чистите дрехи? До кого имате вие достъп?

И тъй, изучавайте ухото, като наука за определяне на характера. Тази наука открива възможностите, скрити в човека. Така той придобива вяра в себе си. Пипни ухото си и кажи: „Благодаря за възможностите, които Бог е вложил в мене“. Кривата линия на горната част на ухото внася мекота в човека. От прииждането на кръв в ухото, или от оттеглянето ѝ, външната линия постоянно претърпява промени. Видимо, ухото става ту по-голямо, ту по-малко. На окултен език казано, двойникът на ухото се увеличава или намалява. Ако долната част на ухото е широка и дълга, това показва, че жизнените сили в човека са добре развити. За сметка на това те поглъщат част от умствената дейност. Тя трябва да бъде съразмерно развита. Ако е слаба, по някакъв начин трябва да се предизвикат соковете на живота, да потекат по-енергично. Която част от ухото си най-малко пипаш, тя ще се развие най-добре. Болният трябва често да пипа долната, месестата част на ухото си, за да оздравее по-скоро. Той трябва да разтрива с двете си ръце задната долна част на ухото. Следователно, ако искаш да хванеш някого за ушите, не хващай горната част на ухото, но хвани долната, поне да усилиш жизнеността в него.

Като говоря тези неща, дръжте ги за себе си; не ги изнасяйте пред хората, докато сами не получите някакъв резултат. Още много неща има да ви се казват. Като хващате ухото си на едно или на друго място, ще произнасяте известни формули. При това, трябва да се знае времето и часа, когато се произнасят. Спрете вниманието си върху ухото, фиг. 3. То представлява лисиче ухо, т.е. ухо на умен, хитър човек, който мисли само за себе си. Той гледа само своите интереси и може да ви причини пакост всеки момент. Човек не може да има уши точно като на лисицата, но природата все пак е сложила в ухото на хитрия някакви белези, които го издават за такъв.
Фиг. 4 представлява ухо на егоистичен човек. И в него има нещо хитро, но той е по-голям дипломат. И котката постъпва дипломатично. Като иска да вземе нещо, тя се глади, маже, докато постигне своята цел. И дипломатът ще дойде, ще се увърта и ще каже: „Аз се интересувам от окултизма. Искам да чуя нещо“. Всъщност, той иска да задигне нещо от вас. Между вас няма лисичи уши. Вашите уши са още незавършени. Отнасят се към незавършените процеси. Няма нито един от вас с ухо на завършен процес. Значи ухото ви ще еволюира, а пък някои от вас търсят идеално ухо! Рядко може да се срещне такова ухо. То съществува като рядка възможност. Някой минава за идеален, но като му погледнеш ухото, виждаш, че му липсва нещо. Аз не съм намерил още идеално ухо, като завършен процес. Това е един принцип, който съществува. У някои от вас долната част на ухото е по-добре развита, значи има отличен запас жизнена енергия. У другиго средната част на ухото е добре очертана; той има богат запас от вкус, от разбиране. Друг пък има добре оформена горна част. В интелектуално отношение той е добре развит.

Някога се събират двама или трима души и не могат да се разберат. Защо? Защото единият живее в горната част на ухото, другият – в средната част, а третият – в долната част. Срещате един безверник. Искате да го обърнете към Бога, да го направите християнин. Трябва ли всички изведнъж да му говорят? Ако сте десет души, петте ще му говорят, а другите пет ще почиват. Първият ще говори, после вторият, третият, докато се изредят и петимата. При това, няма да го морализирате, нито едни–други ще се морализирате. Не казвай на човека, че не е говорил, както трябва. Откъде знаеш как е говорил? Някой направил една граматическа грешка – нищо от това. Една кола външно е красива, но не е здрава, не върши работа; друга кола не е красива външно, но е здрава, върши работа. Една постъпка е права, когато съдържа в себе си умствен, чувствен и жизнен елемент. Иначе ще се обезсърчиш. Тогава хвани лявото ухо с лявата ръка, дясното ухо – с дясната си ръка и прекарай пръстите по външната линия. После, като видиш красиво ухо, мислено го пипни. Красивите неща са достъпни за ума. Казваш: „Нищо не съм постигнал и нищо не мога да постигна“. – Не говори така. Не се спъвай с отрицателни мисли. – „Не съм издържал нито един изпит досега.“ – Това не е твоя работа. Изпитната комисия ще се произнесе, издържал ли си изпитите си, или не. Някога мислиш, че си издържал, всъщност не си издържал; друг път мислиш, че си пропаднал, а комисията намира, че си издържал. Майката казва за детето си, че е даровито, способно. И детето започва да си въобразява, че е даровито. Като тръгне на училище, не излиза така. Детето се обезсърчава. По-добре беше майката да пипа по-често ухото му, да внася в него условия за развиване на ума, отколкото да му приписва качества, които не притежава. Опасно е да мислиш, че си много добър и способен, а другите хора да подценяваш. Поставяй другите хора на уровена, на който си ти. Ако ти обработваш своята нива, знай, че и ближният ти обработва своята.
Разгледайте ухото на фиг. 5. То представлява женско ухо, т.е. ухо на човек с мек характер. Фиг. 6 представлява мъжко ухо, т.е. ухо на енергичен човек. То не е завършено още.

Фиг. 7 е ухо на човек с умствен темперамент. Фиг. 8 представлява физическо ухо. Фиг. 9 представлява ухо на искрен човек. Значи имате образи на 9 вида уши.

Чрез тях ще си съставите ясна представа за красивите прави линии. След ухото ще разглеждаме носа. Казваш: „Моят нос е огънат“. Ако огъването е правилно, то е добре. Всички носове не са прави. Добре е да бъде прав, но малко носове са прави. Важни са и страните на носа. И носът се дели на три части: горна, средна и долна. Обаче за ухото има още много да се говори – за неговата вътрешна страна. В него се крият големи тайни. Само онзи може да се домогне до тях, който ги възприема правилно. Изучавайте своето ухо, както и ушите на другите, без да изявявате знанието си, без да гадаете. Рисувайте различни уши и правете сравнение между тях. Аз изучавам човека от четири страни: от гледище на ухото, носа, устата и очите. Това са четирите свята: физическият, астралният, умственият и причинният. Очите представляват причинния свят. В тях се крият причините и последствията на нещата. В тях са вложени много добродетели. Мъдростта е свързана с ухото. Външният живот зависи напълно от ухото. Ето защо, като оглушее, човек постепенно оглупява. Възприемането на звуковите вълни е подготовка за възприемане на светлината. Значи между звука и светлината има известна връзка. Ще кажете, че звукът раздвижва въздуха. И звукът го раздвижва, и светлината го раздвижва.

И тъй, от днес никой няма право да се оплаква от страданията и болестите си. Боли те корем, хвани ухото си. Боли те глава, хвани ухото си. Прави опити, да видиш какви сили действат в тебе. Хвани долната част на ухото на болния и кажи: „Ти ще живееш много години. Колкото и да те мачка болестта, нищо няма да ти направи“. Щом болният чуе тези думи, веднага ще се ободри. На онзи, който не е завършил работата си на земята, ще кажеш: „Имаш още работа, няма да заминеш за онзи свят“. И на себе си ще кажеш същото. Това е метод за самовъзпитание. Аз искам да отправя вниманието ви към ония велики възможности във вас, които трябва да разработвате. Кой какво е казал за вас, това е странична работа. Важно е, какво вие знаете за себе си. Ако някой ви обича, ще каже, че ушите ви, носът ви, устата ви са красиви. Важно е и като не обичате някого, да кажете, че очите му са красиви. Като видите ухото, носа на човека, знайте, че в тях се крият много възможности. Носът на някого е малък, къс, изразява детско любопитство. Един ден този нос ще се удължи. Обаче процесите в природата не стават бързо. Ако ставаха бързо, това щеше да бъде нещастие за човека. Човешкият характер се формира при бавните процеси. – „Сприхав съм.“ – Много енергия имаш. – „Мързелив съм.“ – Ще работиш. – На какво се дължи мързелът? – На неразбиране на живота. Мислиш, че другите хора трябва да работят, а ти да почиваш. Ще си кажеш: „Бог работи, ангелите работят, природата работи, хората работят. Следователно, като човек, и аз ще работя. Няма да бъда търтей“. Мнозина мислят, че търтеят не работи. Не, работлив е той. По цели дни бръмчи. Не казвай, че не си търтей, но кажи: „Няма да бъда сух лист; ще бъда жив лист на дървото и постоянно ще се движа“.

Бъдете листа на живото дърво и не падайте на земята. Бъдете работни като пчелите, но без жило. Някога ще имате и жило. И който не ви се подчинява, ще жилите. Ще жилите, но и вас ще жилят. Някой от вас ще заема мястото на царицата, ще произвежда много яйца. Значи ще работиш, като работничката-пчела; ще носиш радости и веселие, като търтея; ще произвеждаш живота, като царицата. Има нещо приятно в бръмченето на търтеите. Затова казвам: Не избивайте вашите търтеи. Ако ги избивате, догодина вашите пчели ще пострадат. – „Ако ги оставим, те ще изядат всичкия мед“. – Значи те да не ядат меда, а вие да го ядете! Колко търтеи има в един кошер? На 30–40,000 пчели, едва има по 200–400 търтеи. Това са музикантите на кошера. И в човека има музикално чувство. Фантазираш си нещо – в това има музикалност. Не убивай фантазията си. Като живееш на земята, ще имаш в себе си търтеи и работници, и царица – човешката душа, която най-много работи. Пазете вашата царица, за да бъде животът ви радостен и весел.

Хвани ушите си с двете си ръце и кажи: „Господи, благодаря ти, че си ми дал тези хубави уши и това голямо богатство, скрито в тях“. Като изучиш физическото си ухо, ще изучаваш астралното, умственото и причинното си ухо. Това показва, че ухото има своите представители и в четирите свята. Ухото е зарегистрирано в четири свята. Изучете първо физическото ухо – голямата фирма на земята. Тя работи с голям капитал. Като знаете това, благодарете, че имате каквото и да е ухо. В бъдеще вашата фирма ще се развие още повече.

Т. м.

Лекция от Учителя, държана на 15 февруари 1933 г., София, Изгрев.

Ухото

Най-често използвани думи в беседата: ухо, има, може, линия, човек, част, линии, показва, аз, път, работа, бъде, работи, уши, имаш, наука, крият ,

Общ Окултен клас , София, 15 Февруари 1933г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 часа сутринта

Добрата молитва

Ще прочета няколко стиха от 9-та глава от Деянията на Апостолите от 10 – 21 ст.

Сега люспите трябва да паднат. Досега сте били като синове на един много богат баща. Това е сегашното християнско верую. Чакали сте баща ви да остарее и да си замине за другия свят. След това, каквото ви се пада, да го вземете и да ядете и да пиете. Някой път бащата си замине преждевременно, а някой път изпраща синовете си. Това не е наука, човек да чака баща си да замине, че да вземе нещо. Това е една хазартна игра. Ти ставаш християнин, та Бог да погледне благосклонно и да ти даде нещо в наследство. Не. Това не е наука. Ти ще се учиш и от това учение ще зависи твоето бъдеще. Аз ви проповядвам една наука. Аз ви уча на една наука за незавършените процеси. Наука не за старите работи, а наука за възможности, които се крият в човека.

Ти имаш едно опечено гърне. Това е един завършен процес. Хлопнеш, дали това гърне е здраво или не. Като похлопаш, ще видиш, че е пукнато и ще кажеш, че това гърне не ти трябва. После ще вземеш второ гърне, трето и ще си избереш едно гърне. Гърнето трябва да е добре опечено. Това значи да гледаш, да разбираш дали са здрави гърнетата. Но има друго нещо. Ти си ученик, трябва да знаеш как се правят гърнетата от пръст; колко вода трябва да туриш, как трябва да пресееш пръстта, как трябва да я омачкаш, по колко часа трябва да държиш, да го печеш това гърне в пещта и прочие.

Аз, като ви говоря за ухото, искам да ви разкрия тайните, какви възможности се крият в него, какво може да стане от него. Не какво си станал сега, не какво си бил в миналото, но какво може да бъдеш. Някой каквото е станал, станал е. Ако е опечено гърне, опечено гърне е. Ако е пукнато гърне, пукнато е. Но какво сега може да станеш? Трябва да знаеш по ухото какви възможности се крият в тебе. Това е насърчението сега. Вие искате да знаете какъв е човек. То е много тънка наука, да знаеш какъв е човек. По ръката може да откриеш, че един човек е твърд, че един човек е силен. Каква е мярката на твърдостта, на силата, на постоянството? После казваш, че той е добър човек. Каква е мярката за добрината? Има известна мярка. (Учителят показва рисунките па ухото.) Това са сега форми и линии. Сега ще изучавате възможностите, които се крият в живите линии на природата, какви възможности се крият за всяка линия за в бъдеще.

Сега не искам да се обезсърдчите, да кажете: „Тази работа е неразбрана.“ Не е въпрос да знаем всичко, че има неща неразбрани. Че са неразбрани, много добре е. Че са непостижими, и то е много добре. Непостижимите неща, достъпни ли са? Слънцето е неразбрана работа за нас. Много е далече, но достъпно ли е? Достъпно е. Аз не зная какво е Слънцето, колко е голямо, кога е създадено. Няма ли хора или има хора, не зная. Но има една достъпна страна на Слънцето. Това са неговата светлина и топлина. Не е необходимо аз да хвана всичката светлина. Малката част от светлината, която е достъпна за моите очи, тя е достатъчна.

Та сега аз ви говоря за достъпните неща, а не за разбраните. Защото във всяка линия, кои са дълбоките причини, че е направена по този начин. А пък другото око е направено по друг начин. Това може да не е напълно разбрано за мене, но за мене е важна светлината, която влиза в мене, а пък тази външна светлина е свързана с една недостъпна разумност в света. Бог е неразбран за нас. Бог може да бъде достъпен за нас, но може да бъде неразбран. От кога съществува Бог? От де съществува? – Това са все предположения. Сега не трябва да се обезсърдчавате, да кажете: „Тази работа е невъзможна.“ Да познаем човека. Вие само чрез окото ще познаете, достъпен ли е човек за вас или не. Ако е достъпен, ще имате работа с него. Ако е недостъпен, стойте си настрана.

Тази наука е достъпна, но неразбрана. Много дълбока наука е. Не само за линиите на човешкото ухо ще говорим. Ще говорим и за линиите на човешкия нос. Ще знаете само онова, достъпното заради вас. Вие имате едно ухо. Досега не знаете защо Господ е окачил ухото ви. Ще бъде ли заслуга, ако вие имате едно перо подарено и се чудите защо ви е дадено това перо. А важната работа, която това перо може да свърши, че това перо е за писане, това не знаете. Вие казвате, че ухото е за слушане. Най-първо човек трябва да се научи да слуша. Аз гледам мнозина не знаете как да слушате.Рисунка №9 е едно музикално ухо[1]. Тази чернота, показва, че музикалното ухо е по-дълбоко. Не само по-дълбоко, но музикалното ухо е поставено по-другояче на човешката глава, има особен ъгъл. Музикално човек веднага взема такава поза, по която вълните да бъдат много правилни. А пък, който не е музикален, взема поза, по която вълните не се приемат правилно.

Вие, като погледнете тези рисунки, ще кажете: „Тези рисунки какво ще ги правим?“ Като видите много пръст, ще вземете колкото ви трябва и ще направите грънци. Или пък може да имате тази мисъл: „С това ще се занимавам.“ Че като отидете за вода, нали ще отидете там, дето изтича водата? Няма да вземете търнокопа и да изкопаете от друго място вода.

Ако много страдате, значи не сте се разговаряли много с ухото си. Днешният живот на човека зависи напълно от ухото. Ако вие имате едно хубаво ухо, тогава значи Бог те е турил в хубави възможности. Ще видиш дали има пръст за грънчаря. Като имаш, ще започнеш да работиш. При ухото е банката. Искаш да знаеш, ще живееш ли дълго време. Ухото ще ти покаже това. Искаш да знаеш има ли умствена сила в тебе, да може да учиш, ухото ще ти покаже; тази работа, която започваш, ще можеш ли да я свършиш, ухото ще ти покаже това. Ти, като станеш християнин, ще разбираш ли християнството, ухото ще ти покаже.

Но тази наука има още по-големи подробности. Погледнете на първата рисунка[2], първата фигура, това ухо е преходно, животинско състояние в човека или то е едно ухо, което нищо не е разбирало в живота, седи си, но защо се е родил ме пита. Но заражда се в него желание да стане по-умен, по-честен. Животинското състояние е едно спящо състояние. Най-първо вие трябва да се освободите от вашето спящо състояние. Само едно животно може да мисли така: „От мене нищо няма да стане.“ Котката си казва: „Тя няма да я бъде“, и си спи. После стане, огладнее, наяде се и пак казва: „няма да я бъде“, и пак ляга. Котката учи само две неща: ще бъде и няма да я бъде и най-после казва: „Свърши се.“Всякога една права линия се отличава във връзка с характера ви. Тя е волева линия. Правите линии са линии на най-големите съпротивления. Следователно за постигане на една работа, има три пътя. По прав път, може да ходиш и по един огънат път. Това са възможности. Три възможности има, по които може да свършиш една работа. Може да я свършиш със своя ум, който върви по права линия. Чрез ума, който действува, по волята. Може да я свършиш и по закона на вкуса, дето мисълта и желанията на човека имат допирни точки. Когато ти се обличаш хубаво, имаш вкус. Добре нареждаш и натъкмяваш къщата, тя е хубаво измазана, това се казва вкус. Понякой път вземате думата „вкус“ и за яденето. Вкусът е едно качество, но не и сърдцето, които заедно действуват.Вкусът върви по огъната линия. А пък чувствата вървят по обли линии. Тази линия е линия на чувствата. Всичките хора не вървят по една права линия, повечето хора вървят по закона на вкуса. Малко хора вървят по права линия. А пък някои хора вървят по вълнообразна линия. Ще забележиш по какъв път вървиш. Тогава ще знаеш с какви сили разполагаш.

Много пъти у вас има подсъзнателни действия. Например ти се обезсърдчаваш, това е една огъната линия. „Искам да направя нещо“, това е една изпъкнала линия. „Ще го направя това“, това е една права линия. Праздната чаша не трябва да ти създаде обезсърдчение. Тази огъната линия на чашата съществува като възможност, за да вземеш вода. Значи, като има една огъната линия в твоята глава, това показва една възможност в тебе. Благодари, че имаш много огънати линии. Ти ще имаш толкоз огънати линии и изпъкнали линии и прави линии, колкото ти са потребни. Когато всичките линии започват да стават все прави или само изпъкнали или само огънати, тогаз е опасна работата. Всяка линия трябва да бъде на своето место.Погледнете рисунка №5. Това ухо го наричам темпераментно ухо, едно хармонично съчетание. Туй го наричам едно балансирано ухо. То е съчетание на темпераментите. Жизнения, умствения, чувствения, двигателния, нервния и флегматичния темперамент. Всеки един темперамент си има белег в ухото. Най-първо е важна дължината на тази линия на ухото. Всякога дължината на ухото, може да има отношение към цялото тяло. Сега, не се спъвайте, дали ушите са големи или малки. Това са известни отношения. При големите уши, или малките уши, вие не знаете кое е голямото ухо. Ухото не може да бъде 15 см. То ще бъде 6, 7, 8, 9 см. Премерете вашето ухо, може да е 5 см, 6 см, 7 см. Тези цифри са отношения към цялото ви тяло. Вие може да бъдете висок човек, но размерите ви могат да са тесни. После, трябва да се вземе предвид съотношението, трябва да се вземе предвид на ръцете, дължината на пръстите. Трябва да се премери цялото тяло, в много положения да се види дали вашето ухо е голямо или не. Не е въпрос да се види дали е голямо или не ухото. При голямото ухо ти разглеждаш нещата отблизо, при малкото ухо, ти ги разглеждаш отдалече.

Една млада сестра започна да си крие ушите под косата, като слушала за ухото. Казва: „Много сбутано ухо имам.“ Тази линия „m“ може да се поправи към линията „n“. Ако ти не работиш в себе си, ти губиш възможностите, ухото ти няма да се поправи. Щом минаваш през известни страдания, то всякога твоето ухо взема участие в това „за и против“. Ухото всякога показва какво може да направиш във външният свят. Единственото нещо, което показва какво може да стане от вас в физическия и в умствения живот, това е вашето ухо. Ухото може да се приближи до главата или да се отдалечи навън. Това не трябва да ви обезсърдчава. Когато вие работите както трябва, то ухото ви ще дойде на мястото. Някой казва: „Увиснали са ми ушите.“ Или увиснала му е главата. Но кажете му сладки думи и ще видите, ухото му и главата му ще се изправят. Или може да кажете: „Ухото му е пожълтяло, светнало му е ухото.“ Нищо не значи, че му е светнало ухото. Това не е наука. Ще се освободите от това.


Когато ухото е по-широко в горната част, това показва участието, което взема умът. Широчината в средната част, показва какво участие вземат вкусът и чувствата в човека, а долната част показва какво участие завзема физическият свят. Когато долната част на ухото е широка и голяма, това показва, че физическият живот взема близко участие. Колкото ухото става по-широко долу, това показва, че този човек се е заплел в материалния живот и чувствата вземат малко участие. Отгоре ухото не трябва да бъде коническо, ако стане горе коническо, това е лош признак. Тази острота горе, трябва да се избягва. Всички остри работи горе, трябва да се избягват. Щом мислиш право, твоята права мисъл върви по най-хубавите прави, вдлъбнати и изпъкнали линии едновременно. И светлината върви по един крив път, по една вълнообразна линия. И змията върви по крив път. Значи светлината върви по-най-малките съпротивления. Ще се огънеш. Като речат да те ударят, ще се огънеш, ще се наведеш. Видиш, че вятърът иде, очите ти се затварят, това е огъване. Постоянно човек работи с изпъкналите и с огънатите линии. Изпъкваш се, огъваш се, изправяш се, дето трябва.

Ще вземате вие изпъкналите линии, правите линии и огънатите линии, те са норми. Правата линия е норма. Огънатата линия е една възможност, за да възприемеш нещо. Изпъкналата линия показва, какво може да дадеш от себе си, валчестите, облите линии има под брадата отдолу. После ще ги засегна. Тези малки валчести линии показват един човек, който е разбрал нещата. И винаги има благородни чувства. Има си той една норма. Този човек ще образува цяла една система, един път на движение. Например Слънчевата система си има един кръг, по който се движи. Земята има един кръг, по който се движи, има си вече един разумен живот. И човек има един път, по който се движи. Не от него направен, но от самото Провидение. По криви линии работят най-разумни същества. Когато вие мислите, когато вие чувствувате, не мислете, че тази мисъл и чувство са само ваши. Не. Едновременно с вас мислят милиони същества. Следователно една права линия, която може да имате, показва, че много други същества мислят така. И ако направите погрешка, то и те ще помогнат за коригирането й. Така и при огънатите линии и при изпъкналите линии и ако имате изпъкнали линии, пак да не ви безпокои това.Ухото отвън има изпъкнала линия. Тази част отгоре завъртяна показва какво трябва да правите вие. Вие не трябва да бъдете пасивни, а трябва да мислите. И всяка работа, която предприемете, трябва да я проучавате. Да не казвате: „Не искам много проучаване.“ Ти казваш: „Христос е казал това и това.“ Да. Каквото е казал Христос е цяла наука. Когато ще направиш добро, да видиш това, което ще му кажеш, дали ще го възприеме добре или не. Аз ще му погледна ухото и ще видя дали ще може да направя грънци от неговата пръст или не. Вие може да се смущавате, вашите уши почти са много добри, с малки изключения, всички имате добри уши, само че занемарени са вашите уши. Богата почва има златни, железни руди, въглища, сребро, но казваш: „Какво ще ходя да копая, тя е дълбока работа.“

Най-първо вие ще нарисувате ухото си или ангажирайте някого да ви нарисува ухото. Някой казва: „Много лошо е ухото ми.“ Така не се говори. Някой, вместо да нарисува образа ви, да нарисува ухото ви. Дайте му 5 лева, да ви нарисува ухото ви, но с подробности. Линиите да нарисува. Не се занимавайте с вътрешната страна на ухото. Вземете сега външната страна на ухото, но едновременно и подробностите вътре и те са важни. Но ще оплетете с тия подробности. Те имат друго съотношение. Даже ако вие сте интуитивен, като си прекарате ръката по контурите на ухото, там дето ухото ви е хармонично, приятно ви е, а пък някъде ви е неприятно. Нищо не значи, може да стане приятно. Може да има камъчета в тази пръст. Едно сито има, ще пресеете. Някъде правата линия може да има малки грапавинки, но това да не ви безпокои. Важна е общата линия. Тази линия не се мени лесно.

Някой ще каже: „Какъв е моя характер?“ Не, не, но: Какво може да излезе от мене? Някой може да каже: „Аз не може да съм добър християнин.“ Не, не: Мога ли да напредна в християнството? Ако вие не се интересувате от ухото, което Бог ви е направил, тогава за какво ще се интересувате? – За любовта, за доброто. Любовта и доброто са неразбрани, но са достъпни. Аз ни най-малко не се смущавам, че е неразбрана любовта, но е достъпна. Неразбраните работи са много приятни работи. Казвате: „Той е много неразбран човек“, но недостъпен човек е той, не неразбран. Не може да се споразумеете с него. Казвате: „Той е много недостъпен човек.“ Вие се радвайте на това. Един свят човек е недостъпен за грешника. Защо? – Че онзи е облечен с чисти дрехи, той седи надалече и той е недостъпен за онези, които са облечени с кални дрехи. Можете ли вие с кални дрехи да имате достъп до хората с чисти дрехи? Тогава до кого имате достъп?

Ухото да го вземете като наука, за да разгледате какъв е вашият характер. Ще го проучавате, какви възможности се крият във вас, за да добиете вяра в себе си. Като пипнете ухото си, да кажете: „Бог е вложил нещо в мене.“ Ще видите какво трябва да правите. Да има във вас един импулс. Всевъзможни импулси може да има от това.Погледнете фигура № 1. Тази крива линия показва, мека линия. То е ухо на мекота. Горната част е много широка. То е ухо на мекота. В умствено отношение, ако ушите не са така заоблени, но преобладават донякъде правите и кривите линии, това показва по-голяма мекота в характера. Ако вие искате да внесете мек характер, пипнете горе ухото си. Тази линия ще започне да се оформява. Тази външна линия постоянно се мени. Ухото се мени с нахлуването на кръвта ви. Ухото може да се измени и с един милиметър. Постоянно всеки ден се изменява ухото ви. То се мени постоянно от прииждането на кръвта ви. Някой път ухото ви се вижда по-голямо, някой път по-малко. Окултно казано, някой път се увеличава двойникът на ухото. Някой път, като пипнеш ухото си, то има по-хубава форма. Ако тази крива линия, на долната част на ухото, е по-къса, това показва, че жизнените сили в човека са по-слабо развити, ако е широка, тази долната част, то жизнените сили са по-добре развити. Та се поглъщат соковете на умствената дейност. Тази меката, долна част трябва да е съразмерно развита. Трябва да е добре закръглена. Тази долната част може да се продължи, за да предизвикаш соковете на живота. Ти там, дето пипаш ухото си, тази линия ще се развие.

Някой път ти си слаб, болен си. Хващай ухото си в долната част и тогава ти ще си помогнеш да оздравееш по-рано. После вземи с двата пръста двете уши и поразтрий ухото си в основата им отдолу. Отзад и отстрани. Ти хващай хората за ушите долу. И ако дойде някой, когото обичате, хващайте го за долната част за ухото. Това му предава нещо. Това ще го пазите само заради вас, не трябва да има крайности. Това са много неразбрани работи. Не разправяйте тези работи. Има още работи да се казват. Сега има известни формули, какво трябва да се казва. После има известни часове, в които трябва да се прави това. Ако не знаете кое време, не може да имате резултат, то е сериозна работа. Вие трябва да знаете коя буква от къде трябва да я започнете и как трябва да я направите правилно.

Погледнете рисунка №4, това е лисичо ухо. Човек с лисичо ухо е умен човек, силен, но мисли само за себе си. И мисли само за курника, за кокошките. Хитрият човек е умен, но той гледа само своите интереси и той може да ви пакости като лисицата, ще вземе кокошката от курника. И то такива уши ги няма, това е една крайност, но има някой път някой признаци, които природата понякой път ги туря.

Погледнете рисунка №3, това е егоистично ухо. И то е лисица, но то е по-дипломат. Котката ще дойде в къщи, ще се поглади, но колкото и да се глади, тя има предвид да вземе нещо. Такъв човек ще дойде, ще каже: „Аз много се интересувам от окултизъм, чул съм нещо“, но той иска да задигне нещо. Другото не го интересува толкоз. Между вас няма такива уши.

У вас всичките ви уши остават към незавършените процеси. Ушите ви на всинца ви спадат към незавършените процеси. Няма нито един от вас с завършен процес. Значи ухото във вас ще еволюира. Има да еволюира, а пък някой от вас търсят идеално ухо. Това съществува като рядка възможност. Рядко може да се намери едно идеално ухо. Някой минава за идеален, но като му погледнете ушите, все му липсва нещо. Не съм намерил още идеално ухо, като завършен процес. Но това е един принцип, който съществува. У някой от вас, по отношение на живота, долната част на ухото е по-добре, значи имате отличен запас на ухото, жизнена енергия. У някой средната част на ухото е добре очертана, имате богат запас от вкус, от разбиране. У някой горната част е добре оформена. Значи имате добро интелектуално схващане. Ако вие се съберете двама или трима, то единият се е качил горе на ухото, вторият по средата на ухото, а третия е долу. И тогава не може да се разберете.

Запример вие разправяте на един човек, искате да го обърнете, искате да го направите християнин. Десет души, всички му говорите. Не, не говорете всички изведнъж. Един нека говори, а другите нека почиват през това време. Пет души като работят на нивата, пет души да почиват. Първо не го коригирай. Той ще говори, както си знае. После вторият ще говори и т.н. Ти не може да знаеш, че той не е говорил, както трябва. Ти си мълчи. Че е направил една граматическа погрешка, не забелязвай това. Някой може да направи красива каруца, но не държи тази каруца, а друга каруца не е толкоз красива отвън, но е здрава и върши работа. Всяка една наша постъпка трябва да има в себе си умствена сила, интелектуален елемент, после трябва да има сила и чувство. После, самият живот и той трябва да вложи известен капитал в него. Вие се обезсърдчавате понякой път. Ако се обезсърдчите, турете си ръката отгоре, на ухото – лявата ръка на лявото ухо, дясната ръка на дясното ухо. Прекарайте си пръстите по контурите на ухото. Като видите човек с добри уши, ти мислено пипни ухото му. Ти ще се ползуваш от това. Красивите работи трябва да бъдат достъпни за ума ви.

Ухото ви подразбира всичките възможности, които се крият в един живот, които може да постигнеш. Не се спъвайте с идеята дали можеш да постигнеш. Не се спъвай с мисълта: „Аз нищо не съм постигнал.“ Ти, след като държиш изпит в една гимназия, само изпитната комисия може да знае дали си издържал добре или не. Някой път можеш да кажеш, че си издържал, а комисията може да има мнение, че не си издържал. Някой път може да се различаваш от комисията, може да кажеш, че си загазил, а пък комисията може да има съвсем друго мнение. Някоя майка казва: „Моето дете е много даровито.“ Майката трябва да пипне ухото му, да го милва за ухото, така щеше да му причини много по-голяма полза, отколкото да казва, че е много даровито. Това дете ще си състави мнение вече, че е даровито и после, като отиде в училището, ще види, че не е толкоз даровито. Така ще стане честолюбиво, докачливо. Има една опасност във вас, че като влезете в една окултна школа, да не мислите, че другите хора не са така добри като вас. Пазете се от това. И другите хора са добри като вас. Вие сте разработили вашата нива, но и другите хора може да разработят.
Следующият път всеки да си нарисува своето ухо или лявото или дясното ухо. Ако някой не може да го види, нека друг да го нарисува и той да го прерисува, това е една тема, ще ги разглеждаме. Погледнете рисунка №1, това е женско ухо. №2 е мъжко ухо. То не е толкоз завършено ухо, но е енергично. Ухото №4 е правилно ухо, също и №3. Ухото №5 е балансирано, ухото №6 е на откровен човек, чистосърдечен човек. Това е човек, който по натура е откровен. Ухото №7 е физическо ухо, №8 е умствено ухо, а пък №9 е музикално ухо. При 8 преобладаващо влияние има умствения темперамент, имате тук 9 уши. Та ще имате после една много хубава, ясна представа за хубавите, прави линии. Ако носът [в]и е огънат, да не ви плаши това. След ухото ще дойдем до носа. Някой казва: „Моят нос е огънат.“ То зависи как е огънат. Ако носът е хубаво огънат, то е хубаво, изобщо всичките носове не са прави. Носът изобщо трябва да бъде прав. Но малко прави носове има. После е важно и страните на носа дали са огънати или не. И страничните части на носа са важни. И в носа има три подразделения – горна, средна и долна.

После ще дойдем да се запознаем с вътрешната страна на ухото, какви тайни крие, но ако дойдем да се изкривяват тези специални работи, вие ще изгубите външната страна като една възможност. Наблюдавайте вашето ухо, където и да ходите, наблюдавайте ушите на хората и не си показвайте знанието на хората, да ви е приятно това. После да не отидете да гадаете някъде. Кажете: „Много хубаво е вашето ухо.“ Рисувайте ухото на този или онзи. Кажете му: „Мене ми е приятно да рисувам ухото на другите.“ Тази сестра, (сестра Гръблашева) има хубаво ухо, горе няма желание да изяде капитала на съдружника си. А пък средната част показва, че малко хлабаво се държи работата. Много от слугите не ги държи да издирва у тях. Има някои части на лицето си, така да направи и ушите си и тогава като нея няма да има. Аз гледам човека от четири становища. Ухото, носа, устата и очите. Те са четири фази. Аз ги свързвам тези четири фази с четири свята: физически, умствен, астрален и причинен. За мене очите са причинния свят. Очите знаят причините и последствията на нещата, в тях има добродетели. Очите ти знаят какво е добродетел в света, а пък умните и мъдрите хора, мъдростта е свързана с ухото.

С ухото трябва да започнеш. С носа си няма да започнеш. Външният живот напълно зависи от ухото. И като оглушее човек, то той оглупява. Докато той възприеме звуковите вълни, това са подготвителни условия за възприемането на светлината. Между звука и светлината има едно съответствие. Защото светлината образува раздвижването на въздуха. Ако няма светлина, няма да има и раздвижване на въздуха.

Нито един от вас няма право да се оплаква. Боли го коремът, да си хване ухото. Боли го главата, да си хване ухото. Можем да направим с някого опит. Като го боли корема, може да му бутнем ухото и ще му мине. Само да покажем каква сила действува. Болният е много внимателен. Той много внимава, кой какво говори. Ако вие хванете един болен в долната част на ухото и като му кажеш: „Ти живот имаш, дълъг живот, тази болест колкото и да те мачка, нищо няма да ти направи“ и на болния ще му мине. Някои хора, като са свършили работата на земята, няма какво да ги задържаш. А пък на другите ще кажеш: „Работа имаш още.“ На себе си ще кажеш: „Работа имам още.“ Това е за самовъзпитание.

Аз искам да ви наведа на мисълта за ония велики възможности, които трябва да разработвате. Кой какво е казал заради вас, това са второстепенни работи. Всеки може да каже за вас каквото и да е. Някой може да каже, че вашите уши са много лоши. Някой момък, като се влюби в някоя мома: „Вашите уши са много красиви.“ Аз бих желал онези, които не ме обичат, да кажат: „Твоите уши са много красиви.“ Онези, които обичат, преувеличават нещата.

Важно е има ли възможности в носа. Като видиш носа, трябва да видиш какви възможности се крият. Този нос може да е къс, нос на детинско любопитство. Но няма да се мине много време и този нос ще се удължи, но в природата процесите не стават бързо. Защото това щеше да бъде голямо нещастие. Понеже те стават много медлено, характера ви постоянно ще се променя и то благодарете на това. Ти казваш: „Много съм сприхав.“ – Много енергия имаш. Казваш: „Много съм мързелив.“ – Ще работиш. От какво произтича мързела в света. Ти мислиш, че другите хора трябва да работят, а ти да почиваш. Ти имаш криво понятие за живота. Ще кажеш: „И аз трябва да работя. Бог работи, ангелите работят, природата работи, другите работят и като човек и аз ще работя.“ Ти ще кажеш: „Аз като търтей няма да бъда.“ Но търтеят е много работлив, той, като излезе, казва: „Бън, бън.“ Търтеите много работят. Аз бих казал: Не бъди един сух лист, но бъди лист отгоре на дървото, което постоянно се мърда. Сухото листо е паднало на камък и постоянно седи там. Ние трябва да бъдем като живите листа, на дърветата, а не като сухите листа долу. Някой от вас трябва да бъдете като търтеите. Няма да имате жило. А някой от вас трябва да бъдете като работливите пчели, те са безполови, ще имате жило и който не се подчинява, ще го жилите. Тогава и вие ще пострадате. А някой бихте желали да бъдете на местото на царицата. Царицата има много производителна работа. А пък работливите пчели донасят работата [храната], а пък тези, които носят радост и веселие, това са търтеите.

Има нещо много хубаво в бръмченето на тези търтеи, има един красив тон, музикален е този тон. На мнозина съм казвал, не избивайте вашите търтеи. Ако ги избиете, вашите пчели ще пострадат догодина. Вие казвате: „Ще изядат всичкият мед.“ Че вие сте най-големите търтеи. Колко търтеи има в един кошер? – 400-500 търтеи, на 30-40 хиляди пчели има 200, 300, 400 търтеи. Това са музиканти, оркестранти, да свирят всеки ден. Ако в себе си вие имате търтеи, не ги избивайте. Някой път вие имате известни чувства и те са музикални. Ти си фантазираш, това е един търтей. Търтеят е музикален. Не го убивай. Ще имате търтеи, работници и царица. Царица е човешката душа, тя най-много работи. Гледайте вашата царица, вашата мисъл, вашите чувства и животът ви ще бъде весел.

Ще благодарите на Бога, че ви е турил две уши. Хвани ушите си и кажи: „Господи, благодаря ти, че си ми дал тези хубави уши, колко хубави са те.“ Това е голямо богатство. И един дух от Невидимия свят като дойде, ти гледай на ушите на човека. Ухото има и вътрешна страна. Има и астрално ухо, има и ментално ухо, има и причинно ухо. Ухото си има свои представители във всички четири свята. Та чрез тях е една голяма фирма. Ухото е зарегистрирано в четири свята. Запознайте се вие с тази фирма, с този голям капитал и благодарете, че имате каквото и да е ухо, то е един капитал. А в бъдеще, възможностите, които се крият, ще се развият. Хубавото, това е израз на ония, скритите сили, вътре в душата ви, които се проектират навън. По този път може да знаете в каква посока може да работите и какво може да направите.

Отче наш


12 година на Общия клас,
22 лекция, държана от Учителя
на 15.II.1933 г., сряда,
Изгрев, София
------------------------------------------
[1] Рисунките с номера от 1 до 9 са само ориентировъчни. Тъй като липсват в оригинала, те са взети от изданието „Работа на природата“ – София 1948 г. Поради голямата редакция на това издание, няма пълно съответствие при рисунките.
[2] Няма рисунка в оригинала

НАГОРЕ