НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

7.12.1904г.


София, 7.XII.1904 г.


Любез. г-жо Е. И.
  Писмото ви получих. Изпитите и мъчнотиите в живота са неприятни. Само който е страдал, той знае тяхната тяжест. Но при все това ръката, която ръководи человешките съдбини, знае да ги преобръща на добрини и благословения. Всичко става по допущение и нищо не може да се извърши без Върховната Воля. Г-н И. има задължения в тоя живот и той трябва да ги изпълни драговолно. Направете оброк на Господа, обещайте се да го изпълните и Небето ще ви благослови. Помислете двама на едно и вижте какво ще решите. Аз ще ви помогна, но желая вий и двама да имате готовността да слушате Господния глас. Имайте вяра, имайте Любов към Истината. Всичко в живота е добро. Не се страхувайте, бъдете бодри. Нищо не може да ви напакости. Отправяйте и двама умовете си нагоре в молитва.

  Като приемете моето писмо, съобщете ми пак за състоянието.

  Моят сърдечен поздрав на двама ви.

  П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ