НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Възходящият път

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Възходящият път

Най-често използвани думи в беседата: свят, живот, добро, малки, любов, прах, зло, използвай, светлина, бог, презирай, най-малката, можеш, страдаш, услуги, справедливстта, разумност ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 23 Юни 1942г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Божественият свят е светлина, свят на ред и порядък, свят на вечна Божествена хармония, която светлите души разнасят из вселената, създадена от Бога за проява на своята слава и величие.

Свят без светлина е свят на безпорядък и безредие – свят, който се нуждае от Божествената ръка.

Светът на безводието и светът на сухотата е свят, който се нуждае от Божия мир, от живота на радостта.

Използвай услугите на малките случки в живота, за да направиш добро.

Използвай услугите на малките случки, за да постъпиш справедливо към своята душа, която носи бремето на всички души.

Използвай услугите на малките, ежедневни случки в живота, за да проявиш своята разумност. Само така душата уяква в доброто, в справедливостта и в разумността.

И най-малката случка дава подтик към доброто, което иде от Бога; най-малката случка дава подтик към справедливостта; най-малката случка дава подтик към разумността. Всяко нехайство към доброто, към справедливостта и към разумността са причина за страданията в човешкия живот.

Страдаш, защото си нехаен към доброто.

Страдаш, защото си нехаен към справедливостта.

Страдаш, защото си нехаен към разумността.

Напусни калния път на живота, дето всичко е в мъгла, и тръгни по възходящия път на любовта.

Не презирай малките цветенца, които срещаш на пътя си.

Не презирай росните капчици, които виждаш по завехналите листа.

Не презирай цвъртенето на малките птички, които се разговарят помежду си.

Не отхвърляй и най-малката песен на светлината, която весели твоята душа.

Не отказвай услугите си на малкия бръмбар, който бръмчи около тебе и се моли. И когато кацне на коляното ти, поглади го и му кажи: Благодаря ти за малката услуга и за малкото благо, което ми носиш.

Благодари, не за хапливите мухи, които хапят, но за малките бръмбарчета, които милват. Хапливите мухи са лошите хора, а малките бръмбарчета – добрите хора.

Говори ясно и отчетливо, не бъди гъгнив.

Всеки човек, който седи на два стола„ е гъгнив.

Всеки човек, който не знае, как да постъпва, е несретник.

В света на доброто и на злото, в който живееш, избирай първо доброто, а после карай злото да слугува на доброто.

Не свързвай приятелство със злото. Той е най-тежкият товар, който можеш да понесеш; най-тежката работа, която можеш да свършиш; най-трудното учение, което можеш да постигнеш; най-големите изненади, които можеш да срещнеш. Злото има само един приятел – любовта.

Запознай се първо с приятеля на злото – с любовта, а после и със самото зло.

Не бутай огъня с пръст, но с дилаф.

Светът на доброто и на злото е Божествен свят. Не влизай преждевременно в този свят – там не ти е мястото. Докато не разполагаш със знанието и силите, на напредналите и разумни същества в Божествения свят, ти всякога ще страдаш.

Страдание, което не може да се използува, е спънка за душата.

Страдание, което може да се използува, е подвиг за душата.

Радвай се на малките блага, които Бог ежедневно и непреривно ти изпраща, за да се укрепиш в пътя, който води към любовта.

Когато влезеш в пределите на любовта, тя ще открие пред тебе красотата на Божествения свят.

Без любовта Божествените блага са непостижими.

С любов Божествените блага представят нишки, от които целият живот е изтъкан.

Духът е Онзи, Който със своята светлина тъче добрия живот на човека.

Ходи в светлината на Духа, за да те благослови Господ.

Използвай допирните точки на светлината.

Използвай възможностите на светлината.

Обръщай внимание на най-малкия лъх на светлината, за да откриеш незнайните пътища на живота. В тях се крият Божиите радости, които слизат от небето. Земята е място на Божиите съкровища, от които ти се ползваш ежедневно. Там и прахът е толкова ценен, колкото и златото. Думата „прах" е смислена. На български език тя има две значения: съществителното „прах" и глаголът „прах". Човек пере, за да премахне праха. Всяко напрашено нещо трябва да се изчисти. Думата „прах" е свързана с понятието чистота. Думата „чистота" пък е свързана с Божествения свят. Значи, прахът води към чистота, а чистотата – към Божествения свят. В разумния свят прахът е ценен, както златото, както скъпоценните камъни, както сладките плодове, както чистата течаща вода. Прахът е перото, с което е написан земният живот. Ако го обичаш, той е единен; ако не го обичаш, той се разединява и ти създава мъчнотии.

Не презирай мъчителя си. Обичай го, защото чрез него ти ще се върнеш при Бога.

Работи съзнателно и разумно върху себе си, за да се справиш с праха и да се освободиш от него. За предпочитане е да се справяш с праха, отколкото да заемаш най-високото положение в света. Да царуваш, без да си се справил с праха, това е суета на живота. Да царуваш, след като си се справил с праха, ти си в радостта на живота. Ако се радваш, много е прахът в живота ти; ако скърбиш, малко е твоят прах. Прахът пее своята песен на живота, от чиито частици е произлязъл той.

Посрещайте с радост Словото Божие, което влиза във вашите души.

Словото Божие носи Божествените блага.

Каквото и да се случва в живота ви, добро или зло, радвайте се. Бог ще превърне всичко на добро.

Там, дето е Бог, смърт и живот са едно.

Пребъдвайте в Бога, за да пребъдва и Той във вас.

Изучавайте ценните думи на любовта. Изучавайте Словото, което иде от Бога.


3. Беседа от Учителя, държана при седемте Рилски езера, на 23 юни, 5 ч. с. 1942 г.

----
Йоана 10:1–15.

Най-често използвани думи в беседата: свят, живот, добро, малки, любов, прах, зло, използвай, светлина, бог, презирай, най-малката, можеш, страдаш, услуги, справедливстта, разумност ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 23 Юни 1942г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ