НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Новият ден (Утринна беседа, без заглавие)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Новият ден

Най-често използвани думи в беседата: воля, сега, ден, истина, виждате, аз, души, светлина, упражнения, диамантена, дух, изгряло, бял, цветът, дойде, любов, слънце, живот, носи ,

Съборни беседи , В.Търново, 21 Август 1922г., (Понеделник) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва.

Формули:

- Няма Истина като Божията Истина. Само Божията Истина е Истина.

- Да възсияе лицето на Господа Бога Нашего в нашите души.

Да дойде светлината на Христа – проявената Божия Любов.

Начало на новия живот – живот, който носи вечната Светлина в себе си.

Светлина, която показва Пътя, Пътя за Едната Проявена Любов, която носи в себе си всичките блага на Битието.

Да бъдем като Бога.

Да бъдем като Любовта Му.

Да бъдем без страх и без тъмнина.

Да бъдем с обич и Светлина –

Светлина, която носи новия ден на живота.

Ден на вечната Божия радост.

Ден на вечното Божие веселие.

Ден на вечното Божие блаженство.

Ден, в който Слънцето никога не залязва.

Ден, който обгръща и запълня всичко в себе си.

Ден, който проявява в себе си Едната Проявена Истина – Истина на Божия живот.

Тази Истина изгрява сега на нашия хоризонт, в безпределния чертог на нашия дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа – времето и пространството, което носи своя надпис: Бог е Дух, и които Му служат, трябва да Му служат в Дух и Истина.

Духът и Истината са нашият девиз.

Ние сме проявената Истина – плод на Духа.

Благословен е Бог на Любовта!

Слава да бъде Нему сега и във всичките векове, които са били, и които ще бъдат, и които са. Амин.

Молитва на Духа

Господи, Боже наш, да дойде Твоят благ Дух и да обгърне нашия дух в своите обятия.

Да изпълни сърцето ни с необятната Любов, която изявява Твоето присъствие навсъде.

Да укрепи ръцете ни във всяка Правда, нозете ни във всяка добрина.

Ние се покланяме пред Тебе, Вечния наш Баща, канара на нашия живот.

Благословен Си Ти, благословено е Твоето име в нашите души.

Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето царство с всяко веселие за изявената Любов към нас.

Само Ти си Един, Който ни познаваш. И ние Те познаваме, че Ти си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.

Ти си венец и слава в живота ни!

Амин

Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни, не бързайте, за да дойде умът ви на мястото си. Вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото си. Съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва.

Прочетохме първи път Молитвата на Духа, като коленичихме с десния крак на земята и с дясната ръка, дигната нагоре.

Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата – да дойде да се реализира сега в душите ни.

Прочетохме още един път молитвата в същото положение, но с лявата ръка, дигната нагоре.

Не бързайте само.

Благославяй, душе моя, Господа (изпя се няколко пъти с различни движения на ръцете).

Аз ви поздравявам, братя, с новия ден на Любовта!

Аз ви поздравявам, сестри, с новия ден на Любовта!

Ще започнем сега едни малки упражнения.

Новият Божествен ден изисква от нас диамантена воля. Отбележете си това!

Когато срещнете някоя мъчнотия, кажете си: „Моята воля е диамантена и пред тази воля всяка мъчнотия трябва да отстъпи.“ Няма да говорите вече за желязна воля и за гранитна воля! Това са воли на калта. Желязната воля е воля на сраженията и раздорите, а гранитната воля е воля на праха. Хора, които имат гранитна воля, вдигат само прах в света; хора, които имат желязна воля, създават всички спорове и недоразумения в света, а Царството Божие започва с диамантената воля, на която цветът е бял. И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бъдат украсени с белия цвят, т. е. цветът на вашите души да е бял, душите ви да бъдат бели, лицето на вашата душа да бъде бяло. Запишете си времето. Колко е часът сега? – 6 часа без 20 минути. Слънцето изгря.

Аз пак ще ви попитам: знаете ли сега защо ви гледам? Прочетете моята мисъл сега! Хайде да видим колко сте ясновидци! Сега в ума ми има само две мисли. Дали може да ги прочетете, или не?

Реплика: Питате ни дали имаме диамантена воля и цветът на душите ни бял ли е?

Да, така е, като ви гледам, казвам си: волята ви диамантена ли е и цветът на душите ви бял ли е? Сестрите вече успяват в туй схващане. Точно прочетоха. Тогава, братя, утре ще ви изненадам и вас, гответе се за вашия опит. Сестрите прочетоха, да видим вие дали ще прочетете.

Ние вече няма да ходим с пипане, мина вече пипането – с виждане ще ходим! Всичките религии на старата култура все с пипане ходят, ние с виждане ще ходим. Досега всички вие сте искали да виждате, сега вече ще виждате, ще започнете да виждате. И като почнете да виждате, не пипайте нещата, които виждате, защото всяко пипане е едно съмнение в това, че виждаш. Туй, което виждаш, не го пипай! Светлината, която виждате, може ли да я пипнете? Туй, което не се пипа, е реално, а туй, което се пипа, е временно и преходно. Туй, което се вижда, е реално, а туй, което се пипа, е временно и преходно. И тъй, вие виждате реалното, вечното, а пипате временното и преходното. А сега тъй, както вие се наблюдавате, пипате се един друг, живеете във временното и преходното.

Мисля, че Слънцето почна да изгрява. Виждате ли го?

Ще ви дам един опит да познавате дали е изгряло, или не. Обърнете гърба си към Слънцето, преди то да е изгряло, и ако усещате една малка топлинка, изгряло е. На хоризонта е вече изгряло, аз тъй го усещам на гърба си. Моят гръб познава по-добре изгряло ли е, или не.

Гимнастически упражнения.

Най-напред ще направим старите упражнения, като броим всички заедно ритмично до шест.

Реплика: Старите упражнения ще се правят ли през цялата година?

Да, от време на време.

Сега да направим новите упражнения.

21 август, понеделник, 5 ч.

---------------------------------
1 В първото издание от 1922 г. беседата е публикувана без заглавие.

Най-често използвани думи в беседата: воля, сега, ден, истина, виждате, аз, души, светлина, упражнения, диамантена, дух, изгряло, бял, цветът, дойде, любов, слънце, живот, носи ,

Съборни беседи , В.Търново, 21 Август 1922г., (Понеделник) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ