НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Мога да любя"

12.08.1942г.


Учителя дава песента "Мога да любя"

 

Според каталога песента е дадена през 1942 г. без точна дата. Датата в тази тема е избрана от беседата "Силните", съборна беседа, 12 август 1942 г. - София. В тази беседа, Учителя казва:
 
"Нека всеки се опита да състави някаква мелодия на следните думи: „Люби ти, добър бъди! Обичай ти, силен бъди!" Любовта и обичта дават подтик в живота. Изпейте думите: „Аз мога да любя, добър да бъда. Аз мога да обичам, силен да бъда." Който иска да придобие любовта, нека се опита, да си съчини някаква мелодия на дадения текст, да затвори стария тефтер на своя живот и да отвори нов. Нека напише в новия тефтер думите: Аз мога да любя, добър да бъда. Аз мога да обичам, силен да бъда. След това всеки в себе си да каже: Господи, готов съм да направя всичко заради Тебе, защото Си ме възлюбил."
 
Текст на песента:


Мога да любя
 
Аз мога да любя, добър да стана.
Аз мога да обичам, силен да стана.
Любовта и обичта,
Любовта и обичта ще ме научат
на Бога слуга да стана.

Слуга да стана, слуга да стана.
Това е новото поприще,
което внася Любовта
и новия свят създава,
де Любовта и обичта царуват
и Истината тържествува,
а животът свободен става.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ