НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров1907 г.

09.1907г.


                

      Да се прочете!230       Аз съм занят.


      Направете  наряда  по  установения  ред  сърдечно. Господ и Бог на всяка Истина, изявена в святото Му Слово, ще благослови Своето дело.

     Слънцето отгоре, зърното и земята отдолу ще дадат своя плод.

    Святият Дух ще постигне всичко.


    [подпис на П. Дънов]229


Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)


-------------------------------------------

229 Това писмо се публикува за първи път.


230 Липсва дата и местописане на това писмо, но в архива на П. Киров то е подредено в тази последователност.


gallery_1_14_5706.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ