НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговори на Учителя с ръководителите - 20 декември. Протокол

20.12.1926г.


Протокол от разговори на Учителя с ръководителите -

Учителят за деветото число на месеца

 

Учителя провежда всяка година срещи с ръководителите на братските групи в страната. Някои от тях са протоколирани от Тереза Керимедчиева  - майка на стенографката Савка Керимедчиева. В този протокол са обобщени мисли на Учителя за деветото число от месеца.

 

1. РАЗГОВОРИ на Учителят с ръководителите 1926 година


РАЗГОВОРИ

на Учителят с ръководителите

1926 годинаУчителят за деветото число.Да бъде светлина във вашите умове,
Мирът Божий да царува във вашите сърца и
Мирът на Бога да се всели във вашите души - това е целта на деветото число

Сега аз написвам деветото число вътре у вас. Деветото число е най-великото скрито досега в непроявеното в света. Защо? - Защото светът отхвърли спасението.

Шестото число силно е завладяло света, а сега аз съм дошъл за да проявя деветото число за да грабна своите - чрез закона на победата, като проявя тайната мъдрост - за да носят светлината, мирът и съвършенството на Божият Дух.

Какво изразява деветото число? Трите принципа, тройната единосъщна и неразделна. Затова аз влагам трите принципа:I - СВЕТЛИНАТА


II-МИРЪТ и


III - ДУХЪТ НА ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ (Духът Божи)Това трябва да носи Бялото Братство. Досега не бях ви откривал тайният смисъл на деветото число.
I - Със Светлината ще познаете непроявеният Бог.


II - С мирът ще влезете в закона на животворящата сила и


III - С Духът Божий ще прониквате в невидимото.И тъй казвам: „Доста е на ученика да бъде като Учителя си".

И вторият израз: „Бъдете съвършенни както е съвършен небесния ваш отец".

Кой е законът, през който трябва да минете? - Светлината.

И тъй в последните дни аз ще отворя вашите умове за да приемете светлината и тогава вие заставате върху съвършенството чрез пътя на моята Любов. Затова само на достойните ученици е поверена тайната - закона на освобождаването - за да влезат в Пътя, да намерят Истината и да бъдат Свободни.

Всичко това, което давам тук, давам го защото аз никаква карма няма да понеса, нито вие които сте тук в тази школа, а други ще приемат една част от кармата, които ще засвидетелствуват този пръв закон за света.

Защо няма да приемете никаква карма? - Защото няма втори път да разпъвам плътта си, нито вие, които бяхте гонени заради Светлината.

Сега ви давам тайното заключение на деветото число.

Новото са портите, през които ще минете. Портите са деветия ангелски чин, за да бъдете посрещнати от Елохимите, Серафимите и Херовимите, за да ви обгърнат в необятната светлина на Бога.

С трите принципа, трите точки аз пренасочвам деветото число вътре у вас. За това ви казвам: Бог е светлина, Бог е Любов, Бог е Живот.

Светлината (I), която е началото на деветото число трябва напълно да завладее вашите умове.
Мирът (II), замества с великата Божия Любов, която оживотворява.
И дава обнова чрез Духът на Бога Хио-Ели-Мели-Месаил (III).

И тъй това аз го отпечатвам като закон във вас до определеното време когато Духът напълно ще покори материята, ще освободи душата чрез пътя на вечната светлина. Това ви давам, за да почувствувате, че аз съм винаги с вас, аз съм с вашите души, с вашите духове. Затова няма да ви оставя докато не получите обещанието от мен и от моя Отец. Когато получите обещанието тогава ще се освободите от всичките закони и всичките закони ще се проявят като сила вътре във вас. Тогава ще живеете в четвъртото измерение на Светлината, която ще бъде навсякъде. Това е тайната и силата на моето обещание.

Ще ви дам едно второ правило за да разпръсквате мрака. Когато отидете на събора ще изговаряте: „Учителят е светлина за нас. Ние сме в силата на неговата десница". Това ще изговаряте мислено вътре в себе си. Това ще бъде верига за вас и вашите дела, когато дойдат тъмните сили за да ви пречат. Това ви известявам да знаете.

Всеки девети ангелски чин има под своята власт девет легиона ангели, които сега действуват против тъмнината. Всички тия легиони ще изтребят тъмнината в последния ден с непокорното человечество, за да може да предначертае деветото число. Много по-правилно горе и по пътя на деветото число ще се сливат душите с началото на Бога.

И тъй дръжте:I - Светлината в умовете си,

II - Мирът във вашите сърца и

III - Духът Божий във вашите души.


Аз правя един триъгълник върху сърцата ви и написвам деветото число в средата. На линията на деветото число поставям животворящия дух на моя Отец.

С това изявявам Любовта си към вас, за да имате радост и радостта ви да прелива към вашите братя и сестри.
                                                                                                                                                                                                        Амин!
9 август 1926 година      
*    *    *


Деветото число е вложено в сърцето на окултния ученик, който изучава светлите закони и чрез законите влиза в пълното омиротворение на Божието проявление. Това е пътят, по който трябва да се стремите и в този път ще намерите проявени дела чрез мисълта и силата на Бога. Всяка мисъл чрез силата на Бога, която изхожда от вашия ум, трябва да се основава върху един велик закон за сливането с Бога. За това трябва цялото Всемирно Бяло Братство да влезе в закона на Божията Любов.

Божията Любов е израз на последната еволюция, което влиза в едно общо велико братство на Бога.

Когато сега, в последния ден трябва да се запали деветия светилник, а този светилник ще озари вашите братя, за да познаят този, който седи посред всинца вас. Защото малцина са, които ме познават. Аз приготвям един велик метод за да се прояви Бог в светлината чрез деветия светилник. Деветият светилник е Духът, който е в мене. Когато се запали деветият светилник всяка тайна ще изчезне. Всичките „Люспи ще паднат от очите на слепия".

9 декември 1926 година*     *    *


Верую на

Всемировият  Учител  на Вселената

Беинса  ДуноНоволунието и девето число съдържат една и съща идея. Новолунието е необятната Божия Любов за душата. Девето число е великата еволюция чрез слънчевите лъчи. На девето число ще се храните с плодове и житени зрънца. Когато се храните с житеното зърно да се съсредоточите към онова жито, което трябва да сеете чрез вашата любов. Когато се храните с плодовете съсредоточете се към онова необятно дърво, което е образувало закона на предвечната мъдрост и е дало условия за да развивате вашите плодове, с които да храните деветия ангелски чин.

I - Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, Който Съм на земята, проявявам Мъдростта и делата в Истината на Божията Правда .


Амин !


II - Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който владее целият Всемир и Съм сега между вас в Пътя.


Амин !


III - Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, Който Съм в плът на земята и в Духа на Небесата. Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.


Амин !


20 декември 1926 година.
_____________________________________________
Забележка на съставителя Вергилий Кръстев:
          Това е верую на Всемировия Учител на Вселената - Беинса Дуно със светско име Петър Дънов, което е сложено като посвещение в "Изгревът" том XII.

         На другата страна на посвещението е поместено веруюто на человека земен и небесен пребиваващ на земята българска, което съответствува по точки на веруюто на Великия Учител.

 

Изгревът - Том 14
глава: РАЗГОВОРИ на Учителят с ръководителите 1926 година

Учителят за деветото число., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ