НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (наряд + снимка на част от писмото)

16.08.1910г.


12. Наряд за работа и размишление върху думите, посочени в листа от Учителя, от 16.8.1910 г.*

1. Господ  
2. Правда  
3. Смирение  
4. Послушание  
5. Любов
6. Милост  
7. Послушание  
8. Смирение  
9. Възвишение  
10. Чудо  
11. Дълготърпение
12. Надежда
13. Вяра  
14, Мъдрост
  
15. Помощ    
16. Смирение    
17. Милосердие
18. Правда
19. Смирение
20. Любов
21. Слава
22. Милост
23. Любов
24. Сърдце
25. Живот
26. Свят
27. Търпение
28. Съзнание
29. Изпълнение


13. Учи се на всяко търпение..., 1910 г.**

Учи се на всяко търпение. Пренасяй мъчнотиите с радост, работи за Истината и ще направя да възрасте душата ти в мир и веселие. [Знаци.]
(Свещеният подпис)


14. Пази закона ми..., 1910 г. **

Пази закона ми, осветявай името ми всякой ден в твоята душа, и аз ще ти дам живот и здраве на духът, да се радваш.
[Знаци.]
   (Свещеният подпис)

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 21


Image_180.jpgImage_179.png
* Този наряд е написан на два листа с еднакъв почерк, а отзад с почерка на Учителя е написан различен текст, отбелязан в точки 13 и 14.
** Вж. стр. 526 (от оригинала, а тук 505 - ГСК).
** Вж. стр. 526 (от оригинала, а тук 505 - ГСК).

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ