НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

6.03.1907г.


Варна, 6. III. 1907 г.


Люб. К. и Е.
      Вашето отворено писмо получих. Няма съмнение, вие очаквате да ви пиша по-начесто. Зная, кога се очаква и очакваното не иде навреме, става мъчно. Но всякога, когато замедлявам своя отговор, това не значи, че у мен няма добрата Воля, не, но наопаки. Ако земледелецът не сее всякога, това не е негова вина. Не всякога има еднакви условия. Ако вие и двама следите по-внимателно законите на духовния свят, много неща в живота ще ви станат ясни. Зная, за вас има приготвени много добри неща, само че когато ви се дадат, искам вие да сте приготвени добре. Вие се приготовлявате да станете граждани на Царството Божие, гдето правдата и Любовта са основни закони. В това Царство се изисква чистота и святост. Този свят не е далеч. Той е около вас и във вас. Сега вслушвайте се в гласа, който говори във вашите души. Пребъдвайте в Словото. Изпълнявайте Неговата Воля. Тогава вий ще имате всичките благословения. Да ви не дотяга, за вас има широко поле за работа. Може би тази работа засега да е скромна, това нищо не значи. Не е количеството, но качеството. Вий ще се научите от опит да прилагате Божествените закони в повседневния живот. Когато человек върши Волята на своя Небесен Баща, то е радост и веселие навсякъде.

  Моят поздрав на всички ви.

  Ваш верен П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ