НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

11.03.1899г.


Варна, 11 мар[т] 1899 г.65Киров и Тодоров,

Писмото ви приех — радвам се за вашето ре­шение. Идущият четвъртък ще ви пиша и д-р Миркович ще ви връчи моето писмо, понеже той ще дойде на 18-и по работа в Бургас66. Можете да изпратите онова на вашия приятел67. Само му дайте всичките упътвания нужни, по които да се ръководи.

Часът седем (в) сутрин е определен за на­шето дело „в неделя". Имате нарочно поздравле­ние от двама наши братя и приятели68 от Русен­ско, които наскоро ми писаха по същата работа. Делото върви успешно засега.
Името на онзи приятел, който ви е говорил, ще ви го съобщя, ако само желае да стори това. Той е М.*

Нарочни поздравления от Д-ра.


Ваш верен: П. К. Дънов

27 Пс.

....................
* М – Архангел Михаил.

65.    Писмото се публикува за първи път. (У., №15, 11.03.1899 г.)

66.    По това време от 10 февруари до 17 март 1899 г. д-р Миркович е бил във Варна. (У., №15, 11.03.1899 г.)

67.    Вж. предното писмо и
бел. №44 (У., №15, 11.03.1899 г.)

68.    Единият е Петър Тихчев, както става ясно по-нататък в писмата, а другият не е известен. (У., №15, 11.03.1899 г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)

gallery_1_14_133545.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ