НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров, Търново

25.12.1906г.


25 декемврий212 1906 г.113В живота Добродетелта носи,

Правдата ръководи,

Любовта утешава,

Мъдростта възпитава,

Истината просветява.214
П. К. Дънов

[подпис на П. Дънов]Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

--------------------------------------------
212 Това писмо се публикува за първи път.

213 Не е указано местописане, но от следващото писмо се подразбира, че е от В. Търново. П. Дънов посреща Новата 1907 г. в Търново.

214 На 19.09.1905 г. П. Дънов пише отворена карта до сем. Иларионови със сходен текст: „В живота Добродетелта е основа, Правдата – равновесие, Любовта – наслада, Мъдростта – веселие, Истината – блаженство“. Подобно писмо е намерено и в архива на П.Киров - Варна, 19 септемврий 1905 г.


Бележка: Подразбира се от писмото на Пеню Киров до Учителя - писмото е адресирано до Търново:
 

№ 98 (Пеню Киров)
гр. Бургас, 1 януарий 1907 г.
[до] гр. Търново
Любез. бр. Петре,
Много желаех да се срещна с тебе, когато втори път отидох в София, но не било определено. Имах и имам въпроси да те питам, но в писмо това не ми се иска, а когато се срещнем, въздържам се.

.....
Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

 

 

gallery_1_14_20152.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ