НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "В мрак, в тъмнота " - гр.София

3.03.1926г.


Учителя дава песента "В мрак, в тъмнота " - гр.София

 

Песента е дадена на 3 март 1926 г. , Общ окултен клас, V година, 16-а лекция. "Природни изрази". Тази песен е втората част от упражнението Махар Бену Аба и е негов превод. Образно в мрак, тъмнота съответства на Махар – слизане, но Слънцето на Живота съответства на Бену – изкачване, и ний тръгнахме в пътя чист и свят за нас съответствува на Аба, значи отиване на работа.
 
Текст на песента:
 

Във мрак, тъмнота
 
Във мрак, тъмнота
е бил животът наш,
но Слънцето на живота
просия у нас,
и ний тръгнахме
във пътя чист и свят за нас.
Свят за нас, свят за нас, свят за нас.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов (заедно с "Махар Бену)

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ