НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Ценни мисли из книгата на Великия живот

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Ценни мисли из книгата на Великия живот (IX)

Най-често използвани думи в беседата: ден, считай, всякога, път, следва, вечното, помни, всичко, проявила, любов, добро, втория, роден, бъдеш, разумен, давай, място, безумието, светлина, истина ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 18 Август 1932г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАСчитай първия ден – ден на твоя дух – ден, в който светлината се е проявила.
Считай втория ден – ден на твоята душа – ден, в който Любовта се е проявила.
Считай третия ден – ден на твоя ум – ден, в който знанието се е изявило.
Считай четвъртия ден – ден на твоето сърце – ден, в който съзнателният живот се е проявил.
Считай петия ден – ден на твоята воля – ден на твоите сили, които са дошли да ти помагат.
Считай шестия ден – ден на Вечното Слово, което те е озарило и поставило господар на твоята съдба.
Считай седмия ден – ден на Бога, Вечното Начало на всичко – ден на природата, от която всичко трябва да се учи – ден на твоята почивка, когато служиш на всички добродетели.
Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието.
Помни: Който следва пътя на Истината, той е всякога свободен. Който следва пътя на Доброто, той е всякога добър. Който следва пътя на Мъдростта, той е всякога умен.
Пази неопетнена свещената връзка с Този, Който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш: сила, красота, доброта и разумност.

– 18 август 1932 г., 5 ч. сутрин.

Най-често използвани думи в беседата: ден, считай, всякога, път, следва, вечното, помни, всичко, проявила, любов, добро, втория, роден, бъдеш, разумен, давай, място, безумието, светлина, истина ,

Съборни беседиРилски беседи , 7-те езера, 18 Август 1932г., (Четвъртък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ