НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до всички (писма до Елена и Константин Иларионови), София

27.07.1913г.


София, 27. VII. 1913 г.

  

Л. Е. И.1
  Считайте мъчнотиите като Божествени упражнения. Сегашната криза е на привършване. През тази година научихте много неща. Вам ви се отвориха очите като на Адама и Ева в Райската градина. С какво голямо усърдие трябва да се подвизава всяка душа в тоя свят, за да постигне вечния живот и безсмъртието. Нека да царува във вас Господ и Негова Дух да ви ръководи всички ви.

  Господ е вързал ДЯВОЛА...

  В. В.

  (Свещеният подпис)

  КЪМ ВСИЧКИ


Това е епохалната година, за която ви бе казано. Бурите, които се подигат, са неща, които трябваше да дойдат, за да се опита вашата вяра, вашата любов. Зад тия бури стои Един, Който не дреме. Той е известен през всичките векове, с името на Когото се крепи всичко. Аз съм с вас, не бойте се! Всичко ще се преобърне за добро. Тия, които нашествуват, ний ги знаем. Те минуват под много имена. Но Господ е господар на света и без Него нищо не става.

  П. К. Дънов


Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)


Писмото КЪМ ВСИЧКИ е публикувано в ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 21 - писма до Величка и Костадин Стойчеви (архив на Няголов). Датата на писмото е 18 юли 1913 г.-------------------------------------------------
1 Л.Е.И. — Любезна Елена Иларионова (Бел. Ред.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ