НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Минчо Сотиров, София

14.01.1923г.


(получено на 16 януари 1923 г., Бургас)


Любезни М. Сотиров,


Получих писмата ви. Вървете напред. Поставете Любовта в сърцето си, Мъдростта в умът си. Истината в душата си. Изучавайте Школните лекции, а така също и другите беседи. Схващайте легналите в тях принципи. Живейте с вяра жива и всичко ще се уреди. Моя поздрав на всички приятели и ученици. Духа на Бога Живаго да ви напътва в правия път на Божията Любов, Която Той Самия е изявил чрез светлината на живота.


Само Божията Любов.


(Свещеният подпис)


14.I.1923 София


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ