НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), София

27.10.1924г.


София, 27.Х. 1924 г. Ч. И. Д. [1]     О. П. [2]


Не напразно сме живяли на земята, ако сме обичали Бога.


Единственото същество, до което най-лесно можем да се приближим - това е Бог.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13


-----------------------------------------------------

[1] Чистота, Истина, Добродетел


[2] Обична Паша, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ