НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Три правила за ученика

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Три правила за ученика

Най-често използвани думи в беседата: наряд, може, аз, всички, сега, има, казва, природа, година, кажеш, можеш, диня, дам, всичко, работи, брат, искам, лева, хора ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 9 Септември 1923г., (Неделя) 17:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


На физическото поле всички същества изобщо минават през една дисциплина на пречистване. В духовно отношение ви трябват бани. Духовно трябва да се къпете, чистите; както на физическото поле са потребни бани, така и в духовно отношение ви трябват бани. В това може да помогне изповядването един на друг. Вие имате грешки, държите ги, криете ги, греховете ви се набират, набират и се образува в тях известно гниене. Невидимият свят не търпи това. Питат ви: "Де ви е каналът?" Те трябва да излязат някъде. Трябва да ги хвърлиш далеч от себе си. И много общества се разсипват от своите боклуци. Тоз държи боклук, онзи държи боклук, почне да издава миризма. Затова се казва: "Изповядайте се един на друг." Не само пред себе си, но и пред своя брат. Господ е казал: "Да изповядаш погрешките си." И тогаз ти ще почнеш да казваш погрешките си и това, Божественото ще наблюдава дали ще кажеш истината или не. Това е един път, през който ученикът ще мине. Никой ученик не може без това. Отношенията между вас са вече чисто духовни, имате една мярка, която не е на земята. Сега някой път у вас се заражда някое настроение, тежко ви е. Тази тежест какво е? - Някаква нечистотия. Ти, да кажем, имаш някое неразположение. Коя е причината? Да кажем, че пътуваш, ала не си взел вода със себе си, не си взел хляб. Загарят ти устата и езикът. Минаваш покрай някой бостан и открадваш някоя диня. Няма никой наоколо. Обаче тази диня е белязана от бостанджията. Бостанджията дойде и види, че няма тази диня. Той си казва: "Кой ли е откраднал динята?" Той ви праща мисъл. Тебе те смъди нещо. Казваш си: "Да му кажа сега истината, ама за една малка диня не струва!" Бостанджията казва на домашните си: "Един вагабонтин направи така и така." Ти ще се върнеш при него, ще му кажеш: " Колкото струва динята, ще ти дам." Ще кажеш, че си изял белязаната диня. Кажеш ли това, веднага от душата ти ще се снеме един товар. Като минеш покрай бостана, и да ти се яде диня, ще кажеш: "Ще мина и без диня." Ако ли пък е волята Божия, какво ще стане? - Бостанджията ще е там и ще ти даде диня. Ще ви кажа един анекдот. Един убил 99 души. Легнал му на душата голям товар. Не можел да си намери покой, 99 души го измъчвали. Изповядва се пред един. Онзи му казва:" Не знам дали ще ти се прости; ще вземеш една изгоряла главня, ще насадиш 10 декара с дини. На всички, които минават, ще им даваш по една диня. Никого няма да пропуснеш. Когато с това ти се простят греховете, твоята главня ще се разцъфти." Когато никой не те кани на бостана, ще вървиш и ще носиш жаждата си. Сбъркаш ли, ще дойде изповедта.

Съвременният свят страда от такива анормалности. Малки работи произвеждат дисхармония. Някои искат да се уредят. Вземете пример от българските министри. Какво е сегашното им положение? - Всички са в затвор. Това показва на практика, че тази философия "да се уредиш" не върви. Поканят те да станеш български министър. Ти кажи: "Аз български министър не ставам." Станеш ли български министър, окултен ученик не можеш да бъдеш. Ти ще намериш затвора. Ще ти дадат подкупи, ще се оцапаш. Ще кажеш: "Всичко ставам, но министър не ставам в България." Поканват те да станеш владика. Ще кажеш: "Всичко ставам в България, но владика не ставам." Един окултен ученик трябва да избира скромни длъжности, не трябва да избира завидни длъжности. Генерал не иска да става той. Малки длъжности. При големи длъжности човек има подчинени. И като не знаеш как да постъпиш, ще се компрометираш. Когато вие искате високи длъжности - проявявате една слабост. Когато станете съвършени, ще искат да ви пратят за цар нарочно, за да те изпитат, но ти ще откажеш, ще искаш ниска длъжност. Да бъдете видни, във всинца ви има това. Всеки в Братството иска да изпъкне. Какво ще изпъкнеш? Ако аз знам да свиря, ще взема да свиря, няма какво да изпъквам. Вашата похвала, вашите ръкопляскания няма да повдигнат моя талант. Защо да изпъкна за това, че много знам ? Ако знаеш нещо, кажи го на братята си, да се ползват. Искаш да бъдеш главатар - ще носиш най-големия товар. Проповядваш да дават, ти ще даваш най-много. Ти ще бъдеш първият, който ще потвърдиш учението. Това са закони на Братството. Вие сега се приготовлявате. Влизате в школата за ученици - да нямате желание да бъдете видни между хората. Не да убиете желанието, но да имате други желания - да бъдете съвършени, да имате знания. От желание да бъдете видни между хората, от това желание като от огън да се пазите. Смирение трябва. Съвременното общество куца в това: един иска да изпъкне, да стане виден. Ти можеш да станеш виден. Христос стана виден, като Го повдигнаха на кръста. Народната поговорка казва: "Който не се е наквасил, не заслужава да яде риба." Купуваш си от рибарницата риба. Но ти не си се наквасил - нямаш право да я ядеш. Един се наквасил, а друг я яде. Мястото на Христос никой не може да вземе. Всеки може да вземе мястото на Христа на същия кръст. Силата на Христа, славата на Христа без кръст искат да ги вземат, без Неговите страдания. Не може така!

Един брат събрал 10-15 души, учил ги на любов. Дохожда друг и казва: "Какво го слушате? Аз ще ви уча сега!" Но той ги разпръсква в една година като пилци. Това учение ли е? Той може да вземе мястото на онзи брат, но иска без страдание.

Един казва: "Учителю, аз искам твоето място да взема." - Заповядайте - ще му кажа. Аз вдигам един чувал от 100 килограма и изпотявам се. Ще му кажа: "Елате." Той като поноси чувала на гърба си една-две седмици, ще каже: "Тази работа не е за мене." Но един ще каже: "Нека той носи тежките чували, а аз леките, но ще се каже, че и аз нося чували." Това не е наука. Искреност трябва.

Ние не сме, които учим. Ние сме изразители на волята Божия, на Онзи, Който реди нещата в света. Това е Бог. Съгрешиш ли, ти изгубваш Божието благоволение. Какво ще учиш? Най-първо няма да те слушат. За да се основе едно общество, трябва любов. "Бог е Любов." Ако онзи, който иска да учи другите, няма любов, кой ще остане при него? - Никой. Понеже вие искате да усилите работата, нашите работи ще се усилят. Искате да бъдете полезни. Няма да се влияете от другите. Не казвайте: "Еди-кой си как постъпи." Всеки един, както и да постъпва, трябва да бъде справедлив. Един път на седмицата ще седнеш, ще си прегледаш сметката. Като дойде един изпит, ще повикаш своите братя, ще си кажеш истината. Това не е заповед, това е чрез вътрешно съзнание. Тогаз като се изповядаш, ще усетиш разширение на съзнанието. Това ще го опитате всички. Някой път ще дойдат тези тежести в сърцето ти. От черната ложа идат и ви кажат: " Изповед на вас не ви трябва. И без баня може." - Ако може без баня, онези деца, които се раждат, колко пъти ги къпят майките им? (Брат Иларионов: По два пъти на ден.) Птиците, кога вали дъжд, си оставят гнездата и правят бани.

Всяка дума има енергия. Енергията от всяка твоя дума се връща в душата ти (кога се изповядаш) и ти се очистваш. Ще ви приведа един пример. Това стана в едно село в Русенска околия с един евангелски проповедник, но тогава не бил още проповедник. Набил жена си. След това отива на нивата, не може да сее. Тежко му е, ще се пукне, нищо не може да работи. Минава се целият ден, не може да работи. После на другия ден - пак. Какво трябва да прави? Казах му: Ще се изповядаш, ще се простиш с жена си, ти си паднал пред нейните очи. С изповядването ще се повдигнеш в нейните очи. После, като направи това, светна, почна да пее, впрегна, отиде на нивата и почна да работи. Закон е това. Ще искаш прошка от жена си. Не казвайте: "Да мине така, да ми прости така." Не, не, ученикът трябва непременно да се изповяда. Само така може да виреете, да бъдете благословени от Бога. Всичко да бъде изправно. Това няма да вършите насила. Това е закон на любовта.

Някой ще каже: "Това е тежко учение." Тежкото учение беше досега, което се е вършило. Досега сте живели затворнически живот. Според учението, по което вървим, ние трябва да имаме уважение, почитание, любов заради Бога, не заради тях. Понеже обичам Него, искам да се пожертвувам за Него, затуй това, на което Той е турил ръката Си, ще го пазите като окото си. Сега третото нещо за учениците. Първото нещо беше баня - изповед. Второто беше - да не вземате големи длъжности. Да имате стремеж, но този стремеж да е духовен; да се усъвършенствуваш, да имаш знание.Третото нещо е: вие взаимно може да си помагате. Да кажем, някой има немирни деца или друго главоболие. Можете един на друг да си помагате. Десет души ще си съсредоточите мисълта върху един брат. Ще се съсредоточите върху него, да му дадат светлите същества един подтик, да го подкрепят. Ще се молите заради него, ще му изпратите своите пожелания. Този брат като закъса материално, ще му помогнете, но да не го направите ленив. Той да види, че с Божията Любов може да се поправи всичко. Животът трябва да е сносен, нормален, да не е в утеснение. Всичко това пак ще става по този, великия закон. Да кажем, че аз имам един клас от 100 души ученици. Хиляда лева туря всеки настрана. Те са 100 000 лева.

Един брат се нуждае от 5 или 10 000 лева. Всеки един дава и се събират и му се дават 10 000 лева. Тези пари, които сте дали, те пак ще дойдат при вас. Ако вие сте постъпили правилно, вашите пари са на място. Ако сте постъпили погрешно, друг въпрос. Например дадете на един брат 100 000 лева. Ако му дадете тия пари, вие го разваляте. Той ще ги даде в банката, ще почне да взема лихвите, ще стане рентиер. Ще му дадете пари, но труда си да вложи в тях, ще му купите един чифт коне. Аз направих един опит с двама млади братя в Търново. Купих им два коня, казах им: Ще работите на гората и другаде. Те не работиха с тези коне. Някои казват: "Тая работа не е за мен, оная работа не е за мен." Ученикът трябва да работи всякаква работа. Ще караш конете. Само за една година ще работиш така, като ученик. Следващата година няма да работиш това. Една година ще носиш пясък. После няма да бъде така. Като караш коне, ще научиш смирението. Имаше бодли, сега ще се повдигнеш. Това е едно съзнателно упражнение. Не да станете всички арабаджии*. За ученика има изключителни неща, които ще ви дойдат до главата. Кармата ти е такава. Господ ще ти каже и ти ще напуснеш царската корона, ще станеш слуга, за да научиш урока. Ще кажеш: "Да бъде волята Ти, Господи. Ще стана слуга, ще работя." Ще вземеш лопатата и ще почнеш да работиш. Ти трябва да бъдеш готов за всичко, това е волята Божия. Но трябва разумност. Досега, както сте вървели, вие сте били галени деца на богати хора. Боси не сте ходили, в лишение не сте били. Често слушам: "Между нас, братята, няма единство." - Тук-там брънките ви са слаби.- "Защо?" - Не са хубаво завързани. Един възел не можете ли да го направите як? Можете. Въпросът не е в материалните работи. Материалните работи най-лесно се уреждат. Да бръкна аз в джоба си, да дам 3000 лева, това е най-лесното. Ако дам пари и след това одумвам, ти няма да харесаш с тези пари. По-добре да не беше ги вземал. Аз искам всички духовно да укрепнете. Не само вие. Като една ядка да станете всички в Братството. Да се даде един тласък. Много неща са казани и не са приложени. Трябва да се приложат. Миналата 1922 година аз дадох наряд и реших наряд на всички да не давам, понеже мнозина изкръшкаха. Тази година наряд няма да ви давам. Тази година ще ви дам правило как да изпълнявате наряда. Ако искате наряд, има стари наряди, откак сме започнали. От тези 10 наряда ще вземем по една част и ще извадим нов наряд за приложение. Следващия наряд, който бих ви дал, не искам да ви го поверя, той е толкова свещен. Ако този наряд ви го дам сега да го правите, от България нищо няма да остане. Па и от школата нищо няма да остане. Ще почнете да си играете с взривни вещества. Ще ви приготовлявам за този наряд и устно няма да ви го дам сега. Приготовлявам ви за него. Можете тази година да повторите от старите наряди. Тези наряди са за развитие на известни способности, но нарядът може и да ви служи за спънка. Не всякога можете да правите наряд. Като си се наял добре, не можеш да го правиш. След като те заболи коремът, не можеш да го правиш; ще мислиш за корема си. Като имаш да изплатиш полици, ще мислиш за полиците. За наряда трябва особено време. Забелязал съм следното, един от вас казва: "Аз мога да си поспя 20 минути." Забелязах някои работи в Стара Загора, Бургас, Варна и пр. Вие, които сте тук, да си вземете по една книжка, една цяла година ще имате един изпит. Всяко отклонение, всяко неизпълнение ще го отбележите в книжката. Ще правиш в неделята веднъж наряд, но по всички правила.

Ако този, който е вътре в тебе, не можете да го заставите да ви слуша, кого ще накарате да ви слуша?

Ако си учител и нямаш време, като отидеш на училище, можеш ли там да изпълняваш наряда? Търговец си, можеш да си водиш сметките и пак да си изпълняваш наряда. Четири часа интензивно сутринта не можеш да работиш. На един час интензивна работа се изисква 15 минути почивка.На всеки 45 минути работа - 15 минути почивка. Тази почивка ще я туриш за наряда. За 4 часа имаш 1 час и наряда ще можеш да го изпълниш по всички правила. Ще прекъснеш, 15 минути ще правиш наряд, после пак ще почнеш работата и т.н. Това е изпит за самовъзпитание. Не само сутринта може да се прави наряд. Сутрин има, кога има Божествено настроение. И по обяд е сутрин, и вечер е сутрин, когато си в Божествено настроение. И в това време всякога можеш да изпълниш своето задължение към Бога.

Вие досега сте се подчинявали на хората - на бойното поле сте стреляли, защото са ви заповядвали хората. "Това не е срамота" - казвате вие, даже се считате герои. Сега и аз ще ви туря в сражение. Онова беше 400 пъти по-мъчно. Това, което аз ви казвам, е по-лесно. Големи духовни богатства ще придобиете. А сега вие си представлявате, че това е мъчно за изпълнение.

Тези, които няма да получат наряд, няма да останат без наряд. Българските министри, които нямаха наряд, сега имат наряд. Има нещо, което непременно трябва да се приложи. Знаете ли какво е било моето положение в школата с престъпването на този закон? Аз ще ви дам един пример: искате да отидете някъде на помощ и всички около вас ви държат, теглят, дърпат и не искат да отидете да помогнете. По такъв начин учениците със своите желания могат да въздействуват и може да произлезе зло. Аз от вас не искам решение за цял живот, но за една година, за един месец или за една седмица. Някои от вас сте изпълнили добре наряда, но повечето не са. 30% изпълняват много хубаво, 15% се обръщат на леглото и си казват: "Това не е за нас." Други 25% казват: "Що ни трябва, може да мине и без наряд. Каквото се казва, всичко не се изпълнява я! Ще го замажем оттук-оттам и ние ще минем като другите." 30% казват: "Това е глупаво нещо." Тези мисли не са техни. На всички тези категории ще дам съответни наряди. Тези, които казват, че всичко е глупаво, ще им дадем много умни наряди. Тъй както става, ще ви обясня психологическите резултати в някои отношения - образуват се ред негативни сили. Всякога в един наряд имаме за цел, щото Божествените сили, които действат в целия ни организъм (сърце, душа, ум и дух), да добият едно хармонично развитие. Ако в ума ви стане подпушване, в сърцето ви също, тогаз всичко у вас ще дойде в напрежение, няма да намерите спокойствие. Това не е наука. Мъж и жена вървят заедно, изпълняват наряд. Мъжът казва на жена си: "Никакъв наряд от тебе не искам. Никаква молитва от тебе не искам." Защо? Кои са причините? Прямо не искам да обясня причината. Коригирания наряд ще го дадем на 50-100-200 души. Да видим за една година какъв резултат ще има. Трябва да довършим това, което има в природата. Има ли го нещо в природата, то е вярно, няма ли го, не е вярно, Изпълняваш ли това, което става в природата, това е добро, ако не изпълняваш, това е лошо, ти си в разрез с Божествените закони. В природата няма пиянство. Природата е създала водата, от водата никой не се опива. Природата е създала водата, най-хубавото питие. Следователно пиянство не съществува в природата, не трябва да съществува и за нас. В природата непослушание няма. В природата има послушание. Погледнете на слънцето, месечината! С каква точност, как се подчиняват те на волята Божия, вървят си по своя път. Ти си най-малкото същество и не искаш да изпълняваш волята Божия. Вземете всички слънца. Те всички слушат, те, които са големи, а ти си едно малко същество и не искаш да слушаш. Вземете във физиката силите, в химията елементите - всички те се подчиняват. Някъде ще стане земетресение - това е случайно. Тази случайност произтича от съвсем други причини. Следователно в природата послушанието е нещо естествено, а непослушанието - нещо случайно. Трябва да слушаш не хората, а живата природа. Бога значи трябва да слушаш, а не хората. Ако ти говори човек добро, ще приемеш думите му, ако ли не - ще се резервираш. Но природата трябва да се слуша. Ако не слушаш, ще бъдеш като едно животно, което си е изгубило пътя и ще се загуби някъде. Дъждът от метеори, това са изгорели планети, които са изгубили пътя си. Всички те са осъдени на смърт. Те се обръщат на прах и падат навсякъде в пространството и изчезват. На онези, които не слушат, такава е заплатата. Някои от тях се покайват, някои се разсипват. Ако слушате природата, във вашия ум ще има стабилност, ще знаете, че това е така, а не другояче.

Сега вие ликвидирате кармата си. Знайте, че вие сте в последната фаза на вашата карма. Това е така назряло сега, че колкото по-скоро, толкова по-добре за вас. Всяко едно отлагане е вече лошо. Българинът казва: "Късо я режи." Някои казват: "Да вземем да ходим из горите." Из горите са ходили калугерите. Това е един начин за укрепване само. Сега няма къде да бягаш вече. И който ходи из горите, и той ще се върне между хората. Аз знам един пример: един американец задига от господаря си 10 милиона лева злато и избягва в Аржентина. След 10 години се връща и казва на господаря си: "Ще ти дам парите, животът ми е непоносим, предайте ме на съда, да ме осъди." Та сега са дошли времената - ще се изповядаш, ще кажеш: "Не може вече така да се продължава."

9 септември 1923 г., неделя, 17 ч. и 30 мин. Беседа, държана от Учителя на 26 братя София, Изгрев

* каруцари

Кротките (София, 1996)
34 беседи от 1 януари 1921 г. до 11 септември 1923 г.

Начало: 17:30

Най-често използвани думи в беседата: наряд, може, аз, всички, сега, има, казва, природа, година, кажеш, можеш, диня, дам, всичко, работи, брат, искам, лева, хора ,

Извънредни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 9 Септември 1923г., (Неделя) 17:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ