НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава втората част на песента "Духай, ветре!" София, Изгрева

30.12.1942г.


Учителя дава втората част на песента "Духай, ветре!"

София, Изгрева

 

 
Първата част на песента, Божието слънце грее днес, е дадена в лекцията "Духай ветре", 25 декември 1942 г., Младежки Окултен Клас, София. Втората част, Хай-ди-ди. . . е дадена на 30 декември 1942 г. Тази песен първоначално е дадена от Учителя в този вид; по-късно, по желание на някои ученици, Учителя е изменил първата й част и така е публикувана в изданието от 1944 г. Песента е променяна през 1944 г. в Мърчаево.  Според спомени на музиканти, Учителя е добавил като финал на песента два такта с текст За теб, българино!
 
Текст на песента:
 

Духай, ветре!
 
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес.
Духай, ветре, тихо духай,
тихо духай, мило гледай,
тихо духай, листе развий!
Лист развявай, цвят разтваряй,
цвят разтваряй, плод раздавай,
цвят разтваряй, плод раздавай.
Хай ди ди ди ди, да си иди.
Хай ди ди ди ди, да се учи;
да се учи, да получи,
да получи, да се учи.
Хай ди ди ди ди, да си иди,
да си иди, добро да види.
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес,
Божието Слънце грее днес.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ