НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимка на Учителя и ученици на хижа "Еделвайс", Витоша

28.08.1944г.


Снимка на Учителя и ученици на хижа "Еделвайс",

Витоша


Снимките № 158,159,160 са правени лично от Весела Несторова и затова ги прилагаме тук към нейният материал от нейни снимки.

240798.jpg
Снимка № 158. Екскурзия от с. Мърчаево до хижа "Еделвайс" с Учителя на 27 август 1944 г.

Отляво: 1. Катя Грива, 2. Стоянка Илиева, 3. Теофана Савова, 4. Учителят, 5. Гради Минчев, 6. Мария Тодорова, 7. Савка Керемедчиева, 8. Владо Николов, руснака, 9. Люба Аламанчева е в профил до Учителят, 10. Милка Аламанчева е пред нея към обектива и с бялото таке.

240799.jpg
Снимка № 159. Екскурзия с Учителя до хижа "Еделвайс" на 27 август 1944 г.

Отляво: 1. Горе се вижда главата на Теофана Савова, 2. Учителят, 3. Мария Тодорова, с бялото таке, 4. Савка Керемедчиева, 5. Милка Аламанчева, 6. Владо Николов, руснака, 7. Люба Аламанчева, 8......................................................................... 9........ 10.......... 11

240800.jpg
Снимка № 160. Последна екскурзия на Учителя до хижа "Еделвайс" на 27 август 1944 г.

Отляво: 1. Горе е Теофана Савова, 2. Част от лицето на Мария Тодорова, с кепето на главата, 3. Учителят, 4. Савка Керемедчиева, 5. Милка Аламанчева, 6. Владо руснака, 7. Люба Аламанчева, 8. Отпред е част от лицето на Илия Узунов, 9. Наталия Чакова, 10. Над нея е Катя Грива, отдясно на Учителя. 

tom150644.jpg

Снимка 79. Учителя, Борис Николов на хижа Еделвайс, август 1944 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ