НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна

10.03.1918г.


Варна, 10.03.1918

Редът на 9.22. П. Р. Ж.[1]

1918 Март


Ставане в четири, приготвяне.

Почване.


1. С Добрата молитва, с размишление върху 12 точки, съдържащи се в нея.

2. Прочитане на Истината и размишление върху основните мисли на беседата.

3. Спомняне на всички братя, сестри, приятели. Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ Мой и Господ ваш тяхните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на Благия си Дух. Да разберат смисъла на Любовта, която е Бог изявен в живота. Да разберат и проумеят съдържанието на Вярата, която е чистият Дух на живота. Да схванат образа на Надеждата, която е живата Божествена Душа, облечена в своята Божествена дреха, служителка на Бога Живаго в Неговия Храм.

4. Прочитане на лозинката и Отче наш.

„Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пребъде с вас и с всички по лицето на земята сега и през всичките времена на Неговото Царуване."


Амин тъй да бъде.


/Свещеният подпис/Ж. К. В. О. [2]


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13


-----------------------------------------------------------

[1] Пролетно Равноденствие на Живота


[2] Жив, Който Ви Обича, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ