НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киро, София

21.09.1909г.


София, 21 септемврий 1909 г.248Люби Господа твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш твоето здравие, твоето щастие, твоето блаженство.

Люби ближния си като себе си. В него ще намериш основите на твоето повдигание.

Бъди съвършен, както е Отец твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага.

[подпис на П. Дънов]Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)


------------------------------------------
248 Това писмо се публикува за първи път.
gallery_1_14_71969.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ