НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Мария Казакова, София

9.11.1907г.


София, 9.ХІ.1907г.Люб. с. М. Казакова,

С Вас работата добре отива. Трябва воюване за добиване на духовната свобода. По-добре свободен с рани, отколкото роб без рани.

В последния петък на м. — „Хвалата“, „Величия Божий“; вие ще я четете и в събота сутринта от (4-7). Това ще съобщите и г-н А. Бойнову.

Мен ме радва, че Вие успявате. Вий растете в познанието на Истината. Вървете в пътя. Гледайте нагоре. Забравяйте задното, гледайте на бъдещето. Не давайте ухо на съблазните. Всякой може да Ви отнеме мира, но никой не може да Ви го даде, освен само Един Син человечески, Син на Мира, Син на Виделината, Господ Вездесъщий.

Бъдете съвършени, както е Отец съвършен, и животът и делата Ви да бъдат за Негова слава.

Моят поздрав на всички.

Ваш верен: П.К.ДъновИзточник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ