Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
Въведени беседи: 969
Беседи за въвеждане : 844
Общ брой беседи: 1812

СТАР ПРАВОПИС - ВЪВЕДЕНИ БЕСЕДИ
981 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  начало1896г.

Науката и въспитанието, Варна, (стар стил: 1896г.)

начало1897г.

ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛЪ, ИБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 2.9.1897г.), (нов стил: 14.9.1897г.) (Неделя)

начало1898г.

ПРИЗВАНИЕ КЪМЪ НАРОДА МИ— БЪЛГАРСКИ СИНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЛАВЯНСКО, Варна, (стар стил: 8.10.1898г.)

начало


1901г.

Темпераментитѣ, сп.Родина, (стар стил: 1901г.)

начало1914г.

Поздравъ за новата година къмъ всички 1914г., ИБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 6.1.1914г.), (нов стил: 19.1.1914г.) (Неделя)
Ето човѣкътъ!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 16.3.1914г.), (нов стил: 29.3.1914г.) (Неделя)
Житното зърно, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 23.3.1914г.), (нов стил: 5.4.1914г.) (Неделя)
Четиритѣ основни елемента, НБ ,ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 6.4.1914г.), (нов стил: 19.4.1914г.) (Неделя)
Явлението на Духа, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.4.1914г.), (нов стил: 3.5.1914г.) (Неделя)
Талантитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.4.1914г.), (нов стил: 10.5.1914г.) (Неделя)
Любовьта, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 6.7.1914г.), (нов стил: 19.7.1914г.) (Неделя)
Сънищата на Иосифа, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.7.1914г.), (нов стил: 2.8.1914г.) (Неделя)
Законътъ на служенето, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.7.1914г.), (нов стил: 9.8.1914г.) (Неделя)
Важностьта на малкитѣ нѣща, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 3.8.1914г.), (нов стил: 16.8.1914г.) (Неделя)
Миръ вамъ!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 11.9.1914г.), (нов стил: 24.9.1914г.) (Неделя)
Необходимостьта да познаваме Бога, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 21.9.1914г.), (нов стил: 4.10.1914г.) (Неделя)
Колко по-горѣ стои човѣкъ отъ овца!, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 28.9.1914г.), (нов стил: 11.10.1914г.) (Неделя)
Фарисей и Митарь, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 5.10.1914г.), (нов стил: 18.10.1914г.) (Неделя)
Условията на вѣчния животъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 12.10.1914г.), (нов стил: 25.10.1914г.) (Неделя)
Страхътъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 19.10.1914г.), (нов стил: 1.11.1914г.) (Неделя)
Духътъ и плътьта., НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 2.11.1914г.), (нов стил: 15.11.1914г.) (Неделя)
Въ начало бѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 8.11.1914г.), (нов стил: 21.11.1914г.) (Неделя)
Словесното млѣко, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 16.11.1914г.), (нов стил: 29.11.1914г.) (Неделя)
Учителитѣ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 7.12.1914г.), (нов стил: 20.12.1914г.) (Неделя)

начало1915г.

Ако ме любите, ще опазите моитѣ заповѣди, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 11.1.1915г.), (нов стил: 24.1.1915г.) (Неделя)
8000 години, ИБ - (неизвестен час) - Бургас, (стар стил : 25.1.1915г.), (нов стил: 7.2.1915г.) (Неделя)
Великьденъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 22.3.1915г.), (нов стил: 4.4.1915г.) (Неделя)
Многоцѣнниятъ бисеръ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 19.4.1915г.), (нов стил: 2.5.1915г.) (Неделя)
Новото основание, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 10.5.1915г.), (нов стил: 23.5.1915г.) (Неделя)
Божествениятъ Промисълъ,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 24.5.1915г.), (нов стил: 6.6.1915г.) (Неделя)
Изкушението, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 20.6.1915г.), (нов стил: 3.7.1915г.) (Неделя)
Блудниятъ синъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 27.6.1915г.), (нов стил: 3.7.1915г.) (Неделя)
Молитва,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 4.7.1915г.), (нов стил: 17.7.1915г.) (Неделя)
Добриятъ самарянинъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 11.7.1915г.), (нов стил: 24.7.1915г.) (Неделя)
Стари и нови мѣхове,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 12.7.1915г.), (нов стил: 25.7.1915г.) (Неделя)
Свобода на Духа,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : 23.8.1915г.), (нов стил: 5.9.1915г.) (Неделя)
Рождението,  НБ - (неизвестен час) - , (стар стил : 25.12.1915г.), (нов стил: 7.1.1916г.) (Неделя)

начало1916г.

Истината,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 24.4.1916г.) (Неделя)
Милосърдието, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 17.9.1916г.) (Неделя)
Ти знаешъ, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 1.10.1916г.) (Неделя)
Поради радостьта, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 8.10.1916г.) (Неделя)
Да възлюбишъ Господа,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 15.10.1916г.) (Неделя)
Да я не пия ли?,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 22.10.1916г.) (Неделя)
Мѫдростьта,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 29.10.1916г.) (Неделя)
Христа да придобия,  НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 5.11.1916г.) (Неделя)
Петьтѣ разумни девици,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 16.11.1916г.) (Неделя)
Разсмотретѣ криноветѣ въ полето какъ растатъ, ИБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 19.11.1916г.) (Неделя)
Закхей, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 26.11.1916г.) (Неделя)
Ще ви въздигна, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 3.12.1916г.) (Неделя)
Спаси ни, НБ - (неизвестен час) - София, (стар стил : ), (нов стил: 17.12.1916г.) (Неделя)
Ще бѫдатъ научени,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 24.12.1916г.) (Неделя)
Отдайте Божието Богу,  НБ - 10:00ч. - София, (стар стил : ), (нов стил: 31.12.1916г.) (Неделя)

начало1917.

Растете въ благодать!,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.1.1917г.) (Неделя)
Марта и Мария,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1917г.) (Неделя)
Двамата господари,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1917г.) (Неделя)
Все що е писано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1917г.) (Неделя)
Блаженитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1917г.) (Неделя)
Хигиена на човѣшката Душа, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 8.2.1917г.) (Четвъртък)
Децата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1917г.) (Неделя)
Вѣнецътъ на Живота, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 15.2.1917г.) (Четвъртък)
Всичко ми е предадено,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 18.2.1917г.) (Неделя)
Спасението,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1917г.) (Неделя)
Сольта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1917г.) (Неделя)
ВОЛЯТА БОЖИЯ, ИБ , БС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 29.3.1917г.) (Четвъртък)
Видѣлината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1917г.) (Неделя)
Яковъ и Исавъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1917г.) (Неделя)
Радвайте се, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1917г.) (Неделя)
Божията воля,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1917г.) (Неделя)
Чистосърдечнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1917г.) (Неделя)
Вземане и даване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1917г.) (Неделя)
Богъ е съчеталъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1917г.) (Неделя)
Доброто съкровище,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1917г.) (Неделя)
Пребѫдете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1917г.) (Неделя)
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1917г.) (Неделя)
Дали може,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1917г.) (Неделя)

начало1918г.

Доведете го,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.6.1918г.) (Неделя)
Тритѣ положения,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1918г.) (Неделя)
Въ истия часъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.7.1918г.) (Неделя)
Радостни и търпеливи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1918г.) (Неделя)
Заведеевата майка,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.7.1918г.) (Вторик)
Събличане и обличане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1918г.) (Неделя)
Доброто вино,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1918г.) (Неделя)
Двете жени,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1918г.) (Неделя)
Погледна Петра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.8.1918г.) (Неделя)
Скритиятъ квасъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1918г.) (Неделя)
Вкѫщи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1918г.) (Неделя)
Да Го посрещнатъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1918г.) (Неделя)
Не може да се укрие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1918г.) (Неделя)
Двамата братя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1918г.) (Неделя)
Въ мое име,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1918г.) (Неделя)
Да се роди,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1918г.) (Неделя)
Двата полюса,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1918г.) (Неделя)
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1918г.) (Неделя)
Дветѣ заповѣди,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1918г.) (Неделя)
Призванитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1918г.) (Неделя)
, ИБ , БС - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1918г.) (Четвъртък)
Да наеме работници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1918г.) (Неделя)
Като чуха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1918г.) (Неделя)
Изобилниятъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1918г.) (Неделя)
Лемуилъ, НБ ,ИБ , БС - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1918г.) (Четвъртък)
Раздѣлено царство, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1918г.) (Неделя)
И рече баща му,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1918г.) (Неделя)
Неизвестното,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1918г.) (Неделя)

начало1919г.

Великитѣ условия на живота,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1919г.) (Неделя)
Голѣмата вѣра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1919г.) (Неделя)
Лозата и прѫчкитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1919г.) (Неделя)
Като себе си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1919г.) (Неделя)
Противоречие въ съзвучието (Беседата за четене в стар правопис),  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1919г.) (Неделя)
Ако не бѣхъ дошълъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1919г.) (Неделя)
Моето иго,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1919г.) (Неделя)
Детето растѣше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1919г.) (Неделя)
Изгрѣващото слънце.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1919г.) (Неделя)
Свѣтило на тѣлото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1919г.) (Неделя)
Гредата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1919г.) (Неделя)
Трапезата на Новия Завѣтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1919г.) (Неделя)
Отхвърлениятъ камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1919г.) (Неделя)
Гърбавата жена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1919г.) (Неделя)
Учитель и Господъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1919г.) (Неделя)
Малкиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1919г.) (Неделя)
Стариятъ книжникъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1919г.) (Неделя)
МЕТОДИ ЗА УЯКЧАВАНЕ ВѪТРѢШНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХОРАТА, СБ - 19:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
МИРОВАТА ЛЮБОВЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1919г.) (Вторик)
ПРАВИЯТЪ ПѪТЬ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1919г.) (Сряда)
Разбиране и прилагане, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1919г.) (Сряда)
ЖИВОТЪ ВѢЧЕНЪ, СБ - 8:45ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
МЕТОДИ ЗА ЛѢКУВАНЕ И ОТГОВОРИ НА ЗАПИТВАНИЯ ПО ТѢХЪ.(продължение), СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 22.8.1919г.) (Петък)
ПРАВИЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТЪ, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1919г.) (Събота)
КОЗМИЧНАТА ОБИЧЪ, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1919г.) (Неделя)
НАЧИНЪ ЗА СЕБЕКОНТРОЛЪ, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1919г.) (Неделя)
БЕСѢДА ПО НАРЯДИТѢ, СБ - 12:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЯРЯДЪ II., СБ - 12:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
НAРЯДЪ I, СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
УПѪТВАНЕ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАРЯДА I ПРѢЗЪ 1919/20 г., СБ - (неизвестен час) - В.Търново, (нов стил: 26.8.1919г.) (Вторик)
Двамата свидѣтели.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1919г.) (Неделя)
И отиде, та се пристави,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1919г.) (Неделя)
Деньтъ на доброто,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1919г.) (Неделя)

начало1920г.

Надеждата,  ИБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 16.1.1920г.) (Петък)
Електричеството и магнетизъмътъ, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.1.1920г.) (Четвъртък)
Кротостьта и смирението, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.1.1920г.) (Четвъртък)
МѪЧЕНИЕТО, ИБ ,ООК - (неизвестен час) - , (нов стил: 5.2.1920г.) (Четвъртък)
Бесѣда за учителитѣ и майкитѣ като възпитатели, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
НОВОТО ЧОВѢЧЕСТВО, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
Пѫть, истина и животъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1920г.) (Четвъртък)
Необходими условия за ученика, СБ - 10:30ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1920г.) (Петък)
Мѣрило за правилно разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1920г.) (Петък)
Идване и възприемане на Духа, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1920г.) (Събота)
Работа за прѣзъ годината, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1920г.) (Неделя)
Гимнастически упражнения, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Работа върху чистотата и самообладанието, СБ - 11:30ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Работа на ученицитѣ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)
Голѣмецъ и слуга, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1920г.) (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1920г.) (Понеделник)

начало1921г.

Любовьта,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 27.2.1921г.) (Неделя)
ВѢрата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1921г.) (Неделя)
Новиятъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1921г.) (Неделя)
Фарисей и садукей,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1921г.) (Неделя)
Сѣятельтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1921г.) (Неделя)
Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1921г.) (Неделя)
Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1921г.) (Неделя)
Огнената пещь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1921г.) (Неделя)
Въ рова при лъвоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1921г.) (Неделя)
Възкръсение на Любовьта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.5.1921г.) (Неделя)
Изтълкувай ни тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1921г.) (Неделя)
Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1921г.) (Неделя)
Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1921г.) (Неделя)
Ангелътъ отговори,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1921г.) (Неделя)
Двѣтѣ жени, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1921г.) (Неделя)
И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1921г.) (Неделя)
Правда, истина и светость,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.6.1921г.) (Неделя)
Възпитание на човѣшката воля, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Гимнастически упражнения, СБ - 7:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Пробуждане на колективното съзнание, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Петъкъ, Преображение, 19 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1921г.) (Петък)
Законътъ на съвършенството, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Сутрешенъ нарядъ, 20 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 20.8.1921г.) (Събота)
Общи упражнения, СБ - 9:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 17:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Правилни методи за разбиране, СБ - 6:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Нѣделя 21 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Четиритѣ съвѣта, СБ ,БР - 09:00ч. - В.Търново, (нов стил: 21.8.1921г.) (Неделя)
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии, СБ - 6:30ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота, СБ - 9:15ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Сутрешенъ нарядъ, 22 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 22.8.1921г.) (Понеделник)
Отговори на зададени въпроси, СБ - 16:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1921г.) (Вторик)
Сутрешенъ нарядъ, 23 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1921г.) (Вторик)
Законътъ на самопожертвуването, СБ - 6:30ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1921г.) (Сряда)
Сутрешенъ нарядъ, 24 августъ, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1921г.) (Сряда)
Разумно служене, СБ - 10:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1921г.) (Четвъртък)
Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ / Психически упражнения № 3 и № 4, СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1921г.) (Четвъртък)
Поздравътъ на Любовьта, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.10.1921г.) (Неделя)
Братя и сестри на Христа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.10.1921г.) (Неделя)
Тогазъ тѣ ще просвѣтнатъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1921г.) (Неделя)
Синътъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1921г.) (Неделя)
Ненаписанитѣ закони.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1921г.) (Неделя)
Въ Египетъ.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1921г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1921г.) (Сряда)
Ананий и Сапфира.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1921г.) (Неделя)
Азъ ще го възкръся!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1921г.) (Неделя)
Още по-блажени сѫ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1921г.) (Неделя)
Стани и опаши се!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1921г.) (Неделя)
И Петъръ се грѣеше!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1921г.) (Неделя)
Каквото вържете на земята....,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1921г.) (Неделя)

начало1922г.

Сроднитѣ души,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 1.1.1922г.) (Неделя)
Цѣлувание ми не даде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1922г.) (Неделя)
Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1922г.) (Неделя)
Плѣвелитѣ и пшеницата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1922г.) (Неделя)
Пакъ ще ви видя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1922г.) (Неделя)
Какво трѣбва да искаме?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1922г.) (Неделя)
Ядоха и наситиха се,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1922г.) (Неделя)
Искайте, търсете и хлопайте!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1922г.) (Неделя)
Двата пѫтя,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1922г.) (Петък)
Царството Божие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1922г.) (Неделя)
Страхъ и безстрашие, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1922г.) (Сряда)
Въ дома но Отца,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.3.1922г.) (Неделя)
Сила на волята,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1922г.) (Сряда)
Слушайте него!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1922г.) (Неделя)
Качества и проявление на волята,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1922г.) (Сряда)
Твоето Слово,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1922г.) (Неделя)
Които васъ приематъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1922г.) (Неделя)
Старъ и новъ животъ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1922г.) (Сряда)
Прави правете неговитѣ пѫтеки,  НБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 2.4.1922г.) (Неделя)
Дветѣ посоки, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1922г.) (Сряда)
Волята на Отца,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1922г.) (Неделя)
Законъ на движенията, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1922г.) (Сряда)
Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1922г.) (Неделя)
Разборъ на думи, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.4.1922г.) (Сряда)
Христа разпетъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1922г.) (Неделя)
Законъ на кармата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.4.1922г.) (Сряда)
Ще се стопи!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1922г.) (Неделя)
Красотата въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.5.1922г.) (Сряда)
Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1922г.) (Неделя)
Закон за енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.5.1922г.) (Сряда)
Дъще Сионова,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1922г.) (Неделя)
Методи за чистене, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.5.1922г.) (Сряда)
Много плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.5.1922г.) (Неделя)
Противоречия въ живота, МОК - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 24.5.1922г.) (Сряда)
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1922г.) (Неделя)
Връзки на знанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.5.1922г.) (Сряда)
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1922г.) (Неделя)
Мисъль, чувство и действие, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.6.1922г.) (Сряда)
Както е онъ чистъ,  НБ - 10:00ч. - Витоша, (нов стил: 11.6.1922г.) (Неделя)
Изисквания отъ ученика, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1922г.) (Сряда)
Ако прѣбѫдете въ мене…,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1922г.) (Неделя)
Скѫпоценните камъни, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1922г.) (Сряда)
Гладуватъ и жадуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.6.1922г.) (Неделя)
Прояви на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1922г.) (Сряда)
Положителни и отрицателни сили, МОК - 19:00ч. - Чамкория, (нов стил: 5.7.1922г.) (Сряда)
Възможности, МОК - 19:00ч. - Чамкория, (нов стил: 26.7.1922г.) (Сряда)
И Петъръ го взе на страна,  НБ - 10:00ч. - Чамкория, (нов стил: 30.7.1922г.) (Неделя)
Деятелность на сърцето, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.8.1922г.) (Сряда)
Сѫвѫршения мѫж, СБ - 16:30ч. - В.Търново, (нов стил: 19.8.1922г.) (Събота)
Допирнитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1922г.) (Сряда)
Отличителни качества на волята,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1922г.) (Сряда)
Психическо наблюдение,,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1922г.) (Сряда)
Отличителнитѣ чърти на живота,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1922г.) (Сряда)
Нагласяване на силитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 1.11.1922г.) (Сряда)
Хармонизиране на енергиитѣ,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 8.11.1922г.) (Сряда)
Музика и пѣние – срѣдство за постигане на Божественото, ООК - 20:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1922г.) (Неделя)
Предназначение на дихателната система,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1922г.) (Сряда)
Единство на съзнанието,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1922г.) (Сряда)
Законъ за съотношения,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1922г.) (Сряда)
Самоопрѣделение,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1922г.) (Сряда)
Признаци на проявеното човѣшко съзнание,  МОК - 20:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1922г.) (Сряда)

начало1923г.

Прояви на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1923г.) (Сряда)
И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1923г.) (Неделя)
Окултна страна на живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1923г.) (Сряда)
Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1923г.) (Неделя)
Установени мѣрки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1923г.) (Сряда)
И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1923г.) (Неделя)
Гордость и тщеславие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1923г.) (Сряда)
Кое е това ново учение?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1923г.) (Неделя)
Добри навици,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1923г.) (Сряда)
Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1923г.) (Неделя)
Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1923г.) (Неделя)
Първата родена мисъль,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1923г.) (Сряда)
Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1923г.) (Неделя)
Развитие на мозъчнитѣ центрове,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1923г.) (Сряда)
Педагогическа лекция,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1923г.) (Сряда)
Видѣхме Господа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1923г.) (Неделя)
Силата на свѣтлината и тъмнината,,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1923г.) (Сряда)
Бѣла и черна свѣтлина,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1923г.) (Сряда)
Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 22.3.1923г.) (Четвъртък)
Пробуждане на човѣшката душа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1923г.) (Неделя)
Най-добриятъ методъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1923г.) (Сряда)
Защо сте тѫжни?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1923г.) (Неделя)
Житно зърно,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1923г.) (Сряда)
Чий е този образъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1923г.) (Неделя)
Разпредѣляне на енергиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1923г.) (Сряда)
Четиритѣ съзнания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1923г.) (Сряда)
Живиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1923г.) (Сряда)
Движение на разумнитѣ сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1923г.) (Сряда)
Вѣра и съмнѣние, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1923г.) (Неделя)
Опити,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1923г.) (Сряда)
Нѣжность и грубость,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1923г.) (Сряда)
Двата метода на природата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.9.1923г.) (Неделя)
Високиятъ идеалъ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1923г.) (Вторик)
Бѫдете разумни!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.9.1923г.) (Неделя)
Съблазнитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.9.1923г.) (Неделя)
Разумниятъ животъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1923г.) (Неделя)
Ще ви направи свободни / Истината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.10.1923г.) (Неделя)
Живитѣ точки въ природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1923г.) (Неделя)
Изпитвайте Писанията!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.10.1923г.) (Неделя)
Задачи на истинската наука,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Основа на знанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Отвори имъ умоветѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.11.1923г.) (Неделя)
Който има уши,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1923г.) (Неделя)
Прѣвръщане на цвѣтоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.11.1923г.) (Неделя)
Богъ на живитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1923г.) (Неделя)
Гнѣвъ и страхъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.11.1923г.) (Неделя)
Твърдость, смѣлость и изпълнителность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1923г.) (Неделя)
Ще хвърля мрѣжата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.11.1923г.) (Неделя)
Който люби,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1923г.) (Неделя)
Пѫтьтъ на ученика. Основната идея,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.12.1923г.) (Неделя)
Каквото чухъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.12.1923г.) (Неделя)
Езикътъ на природата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1923г.) (Неделя)
Той ги изпита,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.12.1923г.) (Неделя)
Скръбь и радость,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1923г.) (Неделя)
Упѫтвания. Образи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.12.1923г.) (Неделя)
Единицата и вѣчностьта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1923г.) (Неделя)
Нашитѣ длъжници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.12.1923г.) (Неделя)

начало1924г.

Едно ти не достига!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1924г.) (Неделя)
Отношения между проявитѣ въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.1.1924г.) (Неделя)
Оздравѣха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.1.1924г.) (Неделя)
Допрѣниятъ вѫгленъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1924г.) (Неделя)
Придобивки на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.1.1924г.) (Неделя)
Колко пѫти да прощаваме?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1924г.) (Неделя)
Трансформиране на енергиитѣ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.1.1924г.) (Неделя)
Елементи въ геометрията, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1924г.) (Неделя)
Плодоветѣ на Духа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1924г.) (Неделя)
Искашъ ли да оздравѣешъ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1924г.) (Неделя)
Морални чувства,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1924г.) (Неделя)
Царството Божие се благовѣствува,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1924г.) (Неделя)
Моралниятъ типъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1924г.) (Неделя)
Що е това?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1924г.) (Неделя)
Родени изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1924г.) (Неделя)
Господи, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1924г.) (Неделя)
За свободата,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1924г.) (Неделя)
Мощнитѣ сили на разумната воля,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1924г.) (Неделя)
Добритѣ и лошитѣ мисли, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1924г.) (Сряда)
Добритѣ навици. Разумното сърце,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1924г.) (Неделя)
Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1924г.) (Неделя)
Търпение, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1924г.) (Неделя)
Прѣдаване на мислитѣ. Музикалность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1924г.) (Неделя)
Съграждане на доброто,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1924г.) (Неделя)
Психически наслоявания. Законъ за примирение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1924г.) (Неделя)
Млади и стари,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1924г.) (Неделя)
Малкитѣ придобивки въ живота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1924г.) (Неделя)
Добро и зло, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.6.1924г.) (Сряда)
Да възлюбишъ, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Любовь и мисъль, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Правилно разбиране на природните действия, МС - 19:30ч. - София, (нов стил: 6.7.1924г.) (Неделя)
Новото възпитание, МС - 17:30ч. - София, (нов стил: 7.7.1924г.) (Понеделник)
Топлината на живота, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1924г.) (Понеделник)
Нарядъ за 1924-1925 г, СБ - (неизвестен час) - София, (нов стил: 22.8.1924г.) (Петък)
Качества на разумния животъ, СБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1924г.) (Неделя)
Правила на разумния животъ, СБ - 6:30ч. - София, (нов стил: 31.8.1924г.) (Неделя)
Съзнателниятъ животъ като забава, СБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 1.9.1924г.) (Понеделник)
Царе – слуги на Господа, СБ - 6:30ч. - София, (нов стил: 7.9.1924г.) (Неделя)
Важностьта на числата, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.9.1924г.) (Сряда)
АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.10.1924г.) (Сряда)
Настанало е царството Божие, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1924г.) (Неделя)
НОВИТѢ СХВАЩАНИЯ НА УЧЕНИКА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1924г.) (Неделя)
ДОБРАТА ПОСТѪПКА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.10.1924г.) (Сряда)
ПРИРОДА И ГЕОМЕТРИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1924г.) (Неделя)
Раздай всичко!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1924г.) (Неделя)
ТЕМПЕРАМЕНТИТѢ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.10.1924г.) (Сряда)
ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИЛА НА СТРАДАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1924г.) (Неделя)
Родените, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1924г.) (Неделя)
ВРЪЗКИ ВЪ ГЕОМЕТРИЧЕСКИТѢ ФОРМИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.11.1924г.) (Сряда)
Блаженъ този рабъ!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1924г.) (Неделя)
УСЛОВИЯ, ЛЕЖАЩИ В ТРИѪГЪЛНИКА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1924г.) (Неделя)
ЗАБРАВЕНИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.11.1924г.) (Сряда)
Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1924г.) (Неделя)
КАКВА РОЛЬ ИГРАЯТЪ ПРОТИВОРѢЧИЯТА ВЪ ЖИВОТА. ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТИТѢ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1924г.) (Неделя)
НЕСЪИЗМѢРИМИТѢ НѢЩА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.11.1924г.) (Сряда)
Да угоди на народа, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1924г.) (Неделя)
СВѢТЛИНА И ЗНАНИЕ. МУЗИКА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1924г.) (Неделя)
ПЕЛЕНИТѢ НА ЖИВОТА - РАДОСТИ И СКЪРБИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.11.1924г.) (Сряда)
Който се учи, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1924г.) (Неделя)
СЪСРЕДОТОЧЕНИЕ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1924г.) (Неделя)
ЗАКОНЪ НА РАВЕНСТВО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.12.1924г.) (Сряда)
ВЕЛИКАТА ПОГРѢШКА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1924г.) (Неделя)
Ти си!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1924г.) (Неделя)
НЕРАЗБРАНОТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.12.1924г.) (Сряда)
Да Го посрещнатъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1924г.) (Неделя)
ЩО Е ЕДИНИЦА. ЧИСЛА И ДѢЕЙСТВИЯ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1924г.) (Неделя)
ХАРМОНИЧНА ДѢЯТЕЛНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.12.1924г.) (Сряда)
БОЖЕСТВЕНОТО БУТАЛЦЕ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1924г.) (Неделя)
Миротворци, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1924г.) (Неделя)
КАКТО ПРИРОДАТА ПИШЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.12.1924г.) (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО. ЗАКОНЪ ЗА РАВНОВѢСИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1924г.) (Неделя)
Които гладуват, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1924г.) (Неделя)
МАЛКАТА РАДОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1924г.) (Сряда)

начало1925г.

Моята заповѣдъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.1.1925г.) (Неделя)
НАСОКА И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.1.1925г.) (Неделя)
ПРОЕКЦИИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.1.1925г.) (Сряда)
КВАДРАТУРАТА НА КРѪГА, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1925г.) (Неделя)
Тѣсниятъ пѫть, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.1.1925г.) (Неделя)
ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СЪСТОЯНИЯ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.1.1925г.) (Сряда)
ВЪЗМОЖНОТО У БОГА, ВЪЗМОЖНОТО У ЧОВѢКА. ДВѢТѢ ВЪЗМОЖНОСТИ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1925г.) (Неделя)
Замъждѣло свѣщило, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1925г.) (Неделя)
ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.1.1925г.) (Сряда)
ИЗПИТИТѢ НА УЧЕНИКА. ЖИТНОТО ЗЪРНО, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1925г.) (Неделя)
Който иска славата, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1925г.) (Неделя)
ПРАВИЛНО ПѢНИЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.1.1925г.) (Сряда)
Азъ Те познахъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1925г.) (Неделя)
ЧУДНИТѢ ПРѢДПОЛОЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1925г.) (Неделя)
ОТВОРЕНАТА И ЗАТВОРЕНАТА ЧАША, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.2.1925г.) (Сряда)
Видѣхме звѣздата!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1925г.) (Неделя)
НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И САМОВЪЗПИТАНИЕ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1925г.) (Неделя)
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.2.1925г.) (Сряда)
ВИСОКИТѢ МЕСТА И ЧИСТИЯТЪ ВЪЗДУХЪ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1925г.) (Неделя)
Послѣдното мѣсто, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1925г.) (Неделя)
ПРИЧИНИ ЗА ПРОТИВОРѢЧИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.2.1925г.) (Сряда)
И пишеше на земята, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1925г.) (Неделя)
НАЙ-ВАЖНОТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1925г.) (Неделя)
ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЪРТИ НА ЧОВѢШКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТЬ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.2.1925г.) (Сряда)
Сега скръбь имате, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1925г.) (Неделя)
ЧЕСТНОСТЬТА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1925г.) (Неделя)
ИСТИНСКО СЛУЖЕНЕ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1925г.) (Сряда)
Моето царство,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1925г.) (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.3.1925г.) (Неделя)
РАВНОСТРАННИЯТЪ ТРИѪГЪЛНИКЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1925г.) (Сряда)
ВДЛЪБНАТА И ИЗПѪКНАЛА ЛЕЩИ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1925г.) (Неделя)
Той повелѣва на слънцето, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.3.1925г.) (Неделя)
ФАЗИТѢ НА ЖИВОТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1925г.) (Сряда)
Да се не смущава сърдцето ви!, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1925г.) (Неделя)
ПРИДАТЪЦИТѢ НА РАЗУМНИЯ ЖИВОТЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1925г.) (Сряда)
Въ който градъ влѣзвате, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1925г.) (Неделя)
СЛЪНЧЕВИТѢ ТРАНСФОРМАТОРИ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.3.1925г.) (Неделя)
ИЗРАЗЪ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1925г.) (Сряда)
ЗАКОНЪТЪ НА ВНУШЕНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1925г.) (Неделя)
Рѫката сѫблазнява, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1925г.) (Неделя)
ОТМѢРЕНИТѢ ПРОЯВИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.4.1925г.) (Сряда)
ВЛИЯНИЕ НА ВѪТРѢШНАТА СВѢТЛИНА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1925г.) (Неделя)
Съ Духъ и огънь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.4.1925г.) (Неделя)
ЗАКОНЪ НА СЪОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1925г.) (Сряда)
Истинната лоза,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1925г.) (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ПѪТИЩА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.6.1925г.) (Неделя)
УСПОРЕДНИТѢ ЛИНИИ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.6.1925г.) (Сряда)
И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1925г.) (Неделя)
ПРОЯВЛЕНИЯТА НА УМА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1925г.) (Неделя)
НАЙ-МАЛКОТО ЧУВСТВО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.6.1925г.) (Сряда)
Плодътъ на дървото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1925г.) (Неделя)
СМѢНА НА СЪСТОЯНИЯТА,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.6.1925г.) (Неделя)
ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ. СТРЕМЕЖЪ НА ДУШАТА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 1.7.1925г.) (Сряда)
И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1925г.) (Неделя)
ПРѢХОДНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.7.1925г.) (Неделя)
Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика, МС - 6:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик)
Методътъ на свѣтлината, МС - (неизвестен час) - София, (нов стил: 7.7.1925г.) (Вторик)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1925г.) (Сряда)
СИЛОВИТѢ ЛИНИИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.7.1925г.) (Сряда)
Което вие видите,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.7.1925г.) (Неделя)
УЧТИВИЯТЪ ЧОВѢКЪ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.7.1925г.) (Неделя)
НЕСЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 22.7.1925г.) (Сряда)
Дава животъ – Скърбьта и радостьта,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.7.1925г.) (Събота)
СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.7.1925г.) (Неделя)
СЪВМѢСТИМИ ОТНОШЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.7.1925г.) (Сряда)
РАЗУМНИ НАБЛЮДЕНИЯ, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.8.1925г.) (Сряда)
МАЛКОТО ДОБРО И МАЛКОТО ЗЛО, ООК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.8.1925г.) (Сряда)
Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 23.8.1925г.) (Неделя)
Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 24.8.1925г.) (Понеделник)
Нарядъ и упътвания (вторникъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 25.8.1925г.) (Вторик)
Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 26.8.1925г.) (Сряда)
Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 27.8.1925г.) (Четвъртък)
Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 28.8.1925г.) (Петък)
Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ - 5:00ч. - В.Търново, (нов стил: 29.8.1925г.) (Събота)
Великиятъ законъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 11.10.1925г.) (Неделя)
Врѣме и сила, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1925г.) (Неделя)
Заведоха Исуса, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1925г.) (Неделя)
Тридесеть и осемь години, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1925г.) (Неделя)
Той знаеше, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1925г.) (Неделя)
Тритѣ състояния: S, R, T, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 29.11.1925г.) (Неделя)
Видѣ го Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1925г.) (Неделя)
Влияние на свѣтлината и на тъмнината,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1925г.) (Неделя)
Откѫдѣ ида,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1925г.) (Неделя)
Символи въ природата, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1925г.) (Неделя)
Добрата земя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1925г.) (Неделя)
Приложение на символитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1925г.) (Неделя)
Показа имъ рѫцѣтѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1925г.) (Неделя)
Пълнене и празнене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1925г.) (Неделя)

начало1926г.

До сkончанието на вѣkа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1926г.) (Неделя)
Давамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1926г.) (Неделя)
Действие и противодействие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1926г.) (Неделя)
Благъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1926г.) (Неделя)
Изваждане,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1926г.) (Неделя)
Мария избра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1926г.) (Неделя)
Математически задачи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1926г.) (Неделя)
Свидѣтелството Негово,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1926г.) (Неделя)
Познатъ отъ Него,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1926г.) (Неделя)
Реални величини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1926г.) (Неделя)
Микроскопически добрини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1926г.) (Неделя)
Позвахъ Сина си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1926г.) (Неделя)
Бѫдете съвършени!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1926г.) (Неделя)
Приехъ отъ Отца си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1926г.) (Неделя)
Страдание, търпение, опитность и знание,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1926г.) (Неделя)
Домовитъ човѣкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1926г.) (Неделя)
Духовна мекота,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1926г.) (Неделя)
Саваатъ-Амонъ-Ра,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1926г.) (Неделя)
Форми на съзнанието,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1926г.) (Неделя)
Жива речь,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1926г.) (Неделя)
Законъ на съпоставяне,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1926г.) (Неделя)
Добро и свобода,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1926г.) (Неделя)
Петьтѣ разумни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1926г.) (Неделя)
Групиране на сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1926г.) (Неделя)
Дава плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1926г.) (Неделя)
Чистъ и свѣтълъ!,  ИБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 5.4.1926г.) (Понеделник)
И земята ще се изпълни съ знание,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1926г.) (Неделя)
Малкото съпротивление,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1926г.) (Неделя)
Зазоряване,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1926г.) (Неделя)
Качества на здравия човѣкъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1926г.) (Неделя)
Работа на съзнанието, МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1926г.) (Неделя)
Самъ изстѫпкахъ жлѣба,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1926г.) (Неделя)
Влияние на цветоветѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1926г.) (Неделя)
Избавената душа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1926г.) (Неделя)
Мѣсто на добродетелитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1926г.) (Неделя)
Ще бѫде живъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1926г.) (Неделя)
Здраво мислене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1926г.) (Неделя)
Ще ми изявишъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1926г.) (Неделя)
Склонности и разнообразие,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1926г.) (Неделя)
Скритото имане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1926г.) (Неделя)
КОЕТО ДАВА ЖИВОТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1926г.) (Неделя)
Окултни познания,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1926г.) (Неделя)
Музикално упражнение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1926г.) (Неделя)
ЩЕ СЕ НАСИТЯТЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1926г.) (Неделя)
Произход на страданията,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1926г.) (Неделя)
СТАНА ПЛЪТЬ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1926г.) (Неделя)
ВЪ МАЛКОТО,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1926г.) (Неделя)
ВЪ СВОИТѢ СИ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1926г.) (Неделя)
Нови типове,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1926г.) (Неделя)
ЗАПАЛЕНАТА СВѢЩЪ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1926г.) (Неделя)
Вѫтрешни и външни връзки, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.7.1926г.) (Сряда)
Особеното мѣсто, МС - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.7.1926г.) (Четвъртък)
Педагогически правила, МС - 7:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1926г.) (Петък)
За слава Божия,  НБ - 10:00ч. - Мусала, (нов стил: 11.7.1926г.) (Неделя)
Нарядъ. 1926 г. 22 — 29 августъ., СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Отвънъ и отвѫтрѣ, СБ - 11:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Свѣтлиятъ пѫть на знанието, СБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1926г.) (Неделя)
Раждане на свободата, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1926г.) (Понеделник)
Да не бѫдете сѫдени!, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1926г.) (Вторик)
Имената ви сѫ записани, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1926г.) (Сряда)
Свещениятъ огънь, СБ - 9:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1926г.) (Петък)
Правосѫдие, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.8.1926г.) (Събота)
Добро и съвършенство, СБ - 19:30ч. - София, (нов стил: 29.8.1926г.) (Неделя)
Ще се изкоренятъ, СБ - 8:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1926г.) (Неделя)
Посока на растене,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.9.1926г.) (Неделя)
Облагородяване на сърцето,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.10.1926г.) (Неделя)
Внушение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1926г.) (Неделя)
Затова се родихъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1926г.) (Неделя)
Любовь и вѣра,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1926г.) (Неделя)
Раздай го на сиромаситѣ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1926г.) (Неделя)
Ако говоря,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1926г.) (Неделя)
Раннитѣ лѫчи,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1926г.) (Неделя)
Неговата заповѣдь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1926г.) (Неделя)
Пѫтъ къмъ свобода,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1926г.) (Неделя)
Мойсей и Христосъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1926г.) (Неделя)
Придобиване на търпение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 7.11.1926г.) (Неделя)
Нѣма пророкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1926г.) (Неделя)
Погледъ и движение,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1926г.) (Неделя)
Какъ ти се отвориха очитѣ?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1926г.) (Неделя)
Освобождаване,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 21.11.1926г.) (Неделя)
Не Го приеха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1926г.) (Неделя)
Различаване,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1926г.) (Неделя)
Пулсъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1926г.) (Неделя)
Умоветѣ имъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1926г.) (Неделя)
Гласъ въ пустинята,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1926г.) (Неделя)
Малкитѣ мѫчнотии,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1926г.) (Неделя)
Благоприятниятъ часъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1926г.) (Неделя)
Тѣ свидѣтелствуватъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1926г.) (Неделя)
Животъ, сила и интелигентность,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1926г.) (Неделя)
Тази притча,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1926г.) (Неделя)

начало1927г.

Влизане,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1927г.) (Неделя)
Малката мисия,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 2.1.1927г.) (Неделя)
Представа за тритѣ свѣта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1927г.) (Неделя)
Самъ съ ума си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1927г.) (Неделя)
Едно стадо,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1927г.) (Неделя)
Справяне съ мѫчнотиитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 23.1.1927г.) (Неделя)
Дѣло съвършено,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1927г.) (Неделя)
Неизвестни величини,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 30.1.1927г.) (Неделя)
За тѣхното невѣрство,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1927г.) (Неделя)
Меки и твърди вещества,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.2.1927г.) (Неделя)
Новата земя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1927г.) (Неделя)
Светото мѣсто,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.2.1927г.) (Неделя)
Праведниятъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1927г.) (Неделя)
Тритѣ зрънца,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.2.1927г.) (Неделя)
Здрави връзки,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1927г.) (Неделя)
Слънцето не ще зайде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.2.1927г.) (Неделя)
Възпитание и самовъзпитание,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1927г.) (Неделя)
Иди повикай мѫжа си!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1927г.) (Неделя)
Нѣма тайно,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1927г.) (Неделя)
Реализиране на желанията,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1927г.) (Неделя)
Двѣте страни,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1927г.) (Неделя)
Кроткитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1927г.) (Неделя)
Отличителнитѣ чърти на човѣка.,  ИБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1927г.) (Вторик)
Лозенитѣ прѫчки,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1927г.) (Неделя)
Планетни влияния,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1927г.) (Неделя)
Ветхото прѣмина,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1927г.) (Неделя)
Скрити сили,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1927г.) (Неделя)
Двама синове,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1927г.) (Неделя)
Образи на реалностьта,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 10.4.1927г.) (Неделя)
Рабъ и синъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1927г.) (Неделя)
Справяне,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 17.4.1927г.) (Неделя)
Изостаналитѣ укрухи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1927г.) (Неделя)
Хигиенични правила / Великденски подаръкъ, МОК , ИБ - 19:00ч. - София, (нов стил: 24.4.1927г.) (Неделя)
Координиране на силитѣ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1927г.) (Неделя)
Сто пенязи.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.5.1927г.) (Неделя)
Светлиятъ крѫгъ,  МОК - 19:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1927г.) (Неделя)
Ще ви се даде.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.5.1927г.) (Неделя)
Що искате?,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.5.1927г.) (Неделя)
Благо и леко,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.5.1927г.) (Неделя)
Двѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.6.1927г.) (Неделя)
Дойде на себе си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.6.1927г.) (Неделя)
Ще оздравѣе,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.6.1927г.) (Неделя)
Духътъ на Господа, СБ - 16:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1927г.) (Петък)
Пѫтьтъ на ученика, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1927г.) (Петък)
Братя въ единомислие, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1927г.) (Събота)
Обичь къмъ знанието, СБ - 20:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1927г.) (Неделя)
Ще се прѣвърне въ радость, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1927г.) (Неделя)
Пробуждане съзнанието на ученика, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1927г.) (Понеделник)
Дойде гласъ, СБ - 7:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1927г.) (Вторик)
Свещениятъ часъ, СБ - 20:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1927г.) (Сряда)
Явно говорихъ, СБ - 8:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1927г.) (Сряда)
Мнозина казваха,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.9.1927г.) (Неделя)
Деньтъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.9.1927г.) (Неделя)
Зарадваха се ученицитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.9.1927г.) (Неделя)
Оскърбени,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1927г.) (Неделя)
Божественитѣ условия,  МОК - 19:00ч. - Русе, (нов стил: 9.10.1927г.) (Неделя)
Мекъ ответъ,  НБ - 10:00ч. - Русе, (нов стил: 9.10.1927г.) (Неделя)
Призови Симона!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1927г.) (Неделя)
По-доленъ отъ ангелитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1927г.) (Неделя)
Посрѣдъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1927г.) (Неделя)
И рече Богъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1927г.) (Неделя)
Така е писано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.11.1927г.) (Неделя)
Ни мѫжъ, ни жена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1927г.) (Неделя)
Ще оздравѣе момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.11.1927г.) (Неделя)
Седемъ кошници,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1927г.) (Неделя)
За приятелитѣ си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1927г.) (Неделя)
Твърдата храна,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1927г.) (Неделя)
Идатъ дни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1927г.) (Неделя)
ОТВОРЕНИТѢ ОЧИ,  ИБ - 0:00ч. - София, (нов стил: 31.12.1927г.) (Събота)

начало1928г.

Въ образъ Божи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1928г.) (Неделя)
Жлебътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1928г.) (Неделя)
Заветътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1928г.) (Неделя)
Никодимъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1928г.) (Неделя)
Синове на възкресението,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1928г.) (Неделя)
Дерзай дъще,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1928г.) (Неделя)
До край,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1928г.) (Неделя)
Дванадесеттѣ племена,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1928г.) (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.3.1928г.) (Неделя)
Баща си и майка си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.3.1928г.) (Неделя)
Помаза ме,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.3.1928г.) (Неделя)
Изгрѣвитѣ на слънцето,  ИБ - 6:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1928г.) (Четвъртък)
Остани с насъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.3.1928г.) (Неделя)
Славата человѣческа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.4.1928г.) (Неделя)
Ще хвърля мрежата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1928г.) (Понеделник)
По-драгоцененъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.4.1928г.) (Неделя)
За сѫдба дойдохъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.4.1928г.) (Неделя)
Който се отмѣта,,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.4.1928г.) (Неделя)
Гласъ отъ града,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.5.1928г.) (Неделя)
Работникътъ и неговата прѣхрана,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.5.1928г.) (Неделя)
Той дойде при Пилата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.5.1928г.) (Неделя)
Богъ е Духъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.5.1928г.) (Неделя)
Вѣчно веселие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.6.1928г.) (Неделя)
Кога ражда,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.6.1928г.) (Неделя)
Основна идея,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1928г.) (Петък)
Закони на красотата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1928г.) (Петък)
Лѣность и прилежание / Дейность и почивка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1928г.) (Петък)
Гордость и ревность,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1928г.) (Петък)
Мъртвата точка,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.9.1928г.) (Петък)
Външни и вѫтрешни влияния,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1928г.) (Петък)
Всичко е възможно / Възможни нѣща,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1928г.) (Петък)
Правилна обхода къмъ себе и къмъ природата / Обхода къмъ себе си и къмъ природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.9.1928г.) (Петък)
Творческата линия на битието / Творческата линия,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.10.1928г.) (Петък)
Методъ за реализиране на желанията / Законъ за постижение,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1928г.) (Петък)
Методи на природата за събуждане на дарбитѣ / Развиване на дарбитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1928г.) (Петък)
Единиятъ. Основната идея на живота / Единиятъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1928г.) (Петък)
Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата / Най-високото мѣсто,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1928г.) (Петък)
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ / Главниятъ факторъ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1928г.) (Петък)
Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) / Не противи се на злото,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1928г.) (Петък)
Деятелность и замисълъ на природата / Дейность и замисълъ на природата,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1928г.) (Петък)
Хигиена на живота,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.12.1928г.) (Петък)
Учение и прилагане. Господарь и слуга,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.12.1928г.) (Петък)
Методи за наблюдения. Обикновени и научни,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.12.1928г.) (Петък)
Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчитѣ, свѣтлината / Пречупване на свѣтлината, МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.12.1928г.) (Петък)

начало1929г.

Наблюдение и интуиция,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.1.1929г.) (Петък)
Смѣна на енергията / Смѣна на енергиитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.1.1929г.) (Петък)
Смяна на състоянията / Значение на смѣнитѣ,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.2.1929г.) (Петък)
Учителю благи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.2.1929г.) (Неделя)
Магическата пръчица,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.2.1929г.) (Петък)
На Бога живаго,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.2.1929г.) (Неделя)
Замисълъ на природата / Силата на движенията,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.2.1929г.) (Петък)
На този камъкъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.2.1929г.) (Неделя)
Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението / Законъ за действие и противодействие,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.2.1929г.) (Петък)
Промѣнява времената,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.2.1929г.) (Неделя)
Наука и знание,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.3.1929г.) (Петък)
Даде плодъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.3.1929г.) (Неделя)
Лазаре, излѣз вънъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.3.1929г.) (Неделя)
Който има невестата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.3.1929г.) (Неделя)
Самъ Отецъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.3.1929г.) (Неделя)
Вързано и развързано,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.3.1929г.) (Неделя)
Той е речениятъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.4.1929г.) (Неделя)
И огорчи се въ сърцето си,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.4.1929г.) (Неделя)
Наклали огънь,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.4.1929г.) (Неделя)
Момчето ми,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.4.1929г.) (Неделя)
Ела следъ мене!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.5.1929г.) (Неделя)
Ще ти въздаде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.5.1929г.) (Неделя)
Голѣмото благо,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1929г.) (Неделя)
Другата сѫбота,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.5.1929г.) (Неделя)
Огънь да запаля,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.6.1929г.) (Неделя)
Достоенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.6.1929г.) (Неделя)
Да изпълня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.6.1929г.) (Неделя)
Разумнитѣ кротки,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.6.1929г.) (Неделя)
Илия вече дойде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.7.1929г.) (Неделя)
Що трѣбва да речете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.7.1929г.) (Неделя)
Който слуша моитѣ думи,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.8.1929г.) (Неделя)
Моитѣ овце слушатъ моя гласъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.8.1929г.) (Неделя)
По Бога направени, СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.8.1929г.) (Неделя)
Крадецътъ и пастирьтъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.9.1929г.) (Неделя)
Стотникътъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.9.1929г.) (Неделя)
Обикновени и необикновени процеси,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.9.1929г.) (Неделя)
Духовното въ човѣка, НБ , СБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1929г.) (Неделя)
Духъ Господенъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.9.1929г.) (Неделя)
Забранихме му,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.10.1929г.) (Неделя)
Вѣчно благовестие,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.10.1929г.) (Неделя)
Отъ всичкитѣ най-много,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.10.1929г.) (Неделя)
Блажени сѫ очитѣ и ушитѣ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.10.1929г.) (Неделя)
Чуха, че иде Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.11.1929г.) (Неделя)
Сторете да насѣдатъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.11.1929г.) (Неделя)
Самъ се опасваше,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.11.1929г.) (Неделя)
Влѣзоха въ ладията,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.11.1929г.) (Неделя)
Пасха Господня,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.12.1929г.) (Неделя)
Да ида да го събудя,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.12.1929г.) (Неделя)
Да ви даде,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.12.1929г.) (Неделя)
Имамъ власть,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.12.1929г.) (Неделя)
Азъ живѣя, и вие ще живѣете,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.12.1929г.) (Неделя)

начало1930г.

Отъ сърдцето,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.1.1930г.) (Неделя)
Да се радватъ наедно,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.1.1930г.) (Неделя)
Две лепти,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.1.1930г.) (Неделя)
Богове сте,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.1.1930г.) (Неделя)
Азъ съмъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.2.1930г.) (Неделя)
Побеждавайте злото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.2.1930г.) (Неделя)
Изпитай и вижъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.2.1930г.) (Неделя)
Дѣлата Божии,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.2.1930г.) (Неделя)
Както свѣтътъ дава,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.3.1930г.) (Неделя)
Призовете ги на сватба,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.3.1930г.) (Неделя)
Съ благодать и истина,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.3.1930г.) (Неделя)
Синове на свѣтлината,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.3.1930г.) (Неделя)
Въ сила,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.3.1930г.) (Неделя)
И рече Исусъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.4.1930г.) (Неделя)
Господарь на сѫботата,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.4.1930г.) (Неделя)
Азъ и Отецъ едно сме,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.4.1930г.) (Неделя)
Доведете ми го тукъ.,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.4.1930г.) (Неделя)
На видело,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.5.1930г.) (Неделя)
Да влѣзешъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.5.1930г.) (Неделя)
Да се възвеселимъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.5.1930г.) (Неделя)
По-горни отъ тѣхъ,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.5.1930г.) (Неделя)
Съ огънь и соль,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.6.1930г.) (Неделя)
Който влиза,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.6.1930г.) (Неделя)
Преди Авраама,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.6.1930г.) (Неделя)
За храна,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.6.1930г.) (Неделя)
Близо е лѣтото,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 29.6.1930г.) (Неделя)
Въ дома на Симона,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.7.1930г.) (Неделя)
НАБЛИЖИЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, СБ - (неизвестен час) - 7-те езера, (нов стил: 10.8.1930г.) (Неделя) (непечатана)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.8.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.9.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.9.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.9.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.9.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 5.10.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 12.10.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 19.10.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 26.10.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 2.11.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 9.11.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 16.11.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 23.11.1930г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 30.11.1930г.) (Неделя)

начало1931г.

Справедливость,  МОК - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1931г.) (Петък)
Учителю, да прогледамъ!,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.6.1931г.) (Неделя)
Идеалътъ на човѣка,  РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1931г.) (Неделя)
Сила, разумность и добро, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1931г.) (Сряда)
Най-високото мѣсто, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1931г.) (Четвъртък)
Отиване и връщане, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1931г.) (Петък)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.9.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1931г.) (Неделя)
Отношение на два закона,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1931г.) (Неделя)
Прѣзъ онѣзи дни,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 25.10.1931г.) (Неделя)
Изново,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 1.11.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 8.11.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 15.11.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.11.1931г.) (Неделя)
Жалъ ми е за народа,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.12.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.12.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.12.1931г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.12.1931г.) (Неделя)

начало1932г.

,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 6.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 13.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 20.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.3.1932г.) (Неделя)
,  НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 3.4.1932г.) (Неделя)

начало1934г.

ВЕЛИКОТО ВЪ ЖИВОТА, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 5.8.1934г.) (Неделя)
Граници на живота, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 8.8.1934г.) (Сряда)
Противоречия и възможности, СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 12.8.1934г.) (Неделя)
Животъ, знание и свобода., СБ - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 15.8.1934г.) (Сряда)

начало1935г.

До 29-ти юний,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.5.1935г.) (Неделя) (непечатана)

начало1936г.

Което Богъ е съчеталъ,  УС , ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1936г.) (Неделя)
Отецъ ме люби,  НБ , ИБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.3.1936г.) (Неделя)
Изгрѣвъ и залѣзъ, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.4.1936г.) (Неделя)
Вѣра / Да им дам животъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.8.1936г.) (Сряда)
Вѫтрѣшната връзка на живота / Вѫтрешна връзка, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.8.1936г.) (Четвъртък)
Външна и вѫтрешна любовь, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.8.1936г.) (Петък)
Основната чърта на новото / Основни чърти на новото, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1936г.) (Събота)
Проникване, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1936г.) (Неделя)
Човѣшко и Божествено, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1936г.) (Сряда)
Проявениятъ и непроявениятъ, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1936г.) (Събота)
Любовьта и свободата. Четитиритѣхъ пѫтища въ любовьта / Пѫтища на Любовьта, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.8.1936г.) (Неделя)
За слава Божия, СБ , УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.9.1936г.) (Неделя)
Дветѣ полушария. Северното и южното полушарие / Дветѣ полушария, СБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1936г.) (Вторик)
Азъ го създадохъ!,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.9.1936г.) (Неделя)
Важността на черния дробъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.10.1936г.) (Неделя)
Реалнитѣ нѣща въ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.10.1936г.) (Неделя)
Вѣрата и Любовьта. Шесто чувство,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.10.1936г.) (Неделя)

начало1937г.

Баща и синъ,  МОК , ИБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1937г.) (Петък)
Реалностьта въ живота! Качествата на мѫжътъ и на жената. Доброто мислене, и доброто обличане и готвене,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 3.1.1937г.) (Неделя)
Божествената храна,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.1.1937г.) (Неделя)
Учение и служене на Бога,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.1.1937г.) (Неделя)
Конкретното въ Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.1.1937г.) (Неделя)
Великодушие и Цѣломѫдрие. Мекота,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.1.1937г.) (Неделя)
Първиятъ и последниятъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.2.1937г.) (Неделя)
Конкурсниятъ изпитъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.2.1937г.) (Неделя)
Ликвидация съ стария животъ и приложение на новия, УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.2.1937г.) (Неделя)
Три нѣща сѫ потребни,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.2.1937г.) (Неделя)
Обмѣна въ Божественото!,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.3.1937г.) (Неделя)
Приложение на Вѣрата, Надеждата и Любовьта въ живота,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.3.1937г.) (Неделя)
Три фази има,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.3.1937г.) (Неделя)
Мекота, примирителната постѫпка. Красотата ще спаси свѣта!,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.3.1937г.) (Неделя)
Степенитѣ на Любовьта,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.4.1937г.) (Неделя)
Двамата сина,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.4.1937г.) (Неделя)
Благость и Истина,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.4.1937г.) (Неделя)
Първата дума,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.4.1937г.) (Неделя)
Както Богъ мисли и прави,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.5.1937г.) (Неделя)
Единиятъ и многото,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.5.1937г.) (Неделя)
Първото мѣсто,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.5.1937г.) (Неделя)
Новото въ небето. Страданието,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.5.1937г.) (Неделя)
Уповай на Божественото,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.5.1937г.) (Неделя)
Самораждане. Раждане на Истината,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.6.1937г.) (Неделя)
Проводници на неговата Любовь,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 13.6.1937г.) (Неделя)
Особената черта на човѣка,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.6.1937г.) (Неделя)
Вѫтрешенъ и външенъ животъ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.6.1937г.) (Неделя)
Злото и Любовьта. Божествениятъ пѫть. Смекчаване на злото,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.7.1937г.) (Неделя)
Първиятъ лѫчъ на топлината / Лѫчи на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.7.1937г.) (Неделя)
Божието слово е опитано / Опитано е, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.7.1937г.) (Понеделник)
Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.7.1937г.) (Сряда)
Стани!, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1937г.) (Петък)
Основнитѣ тонове, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 25.7.1937г.) (Неделя)
Правилна обхода, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 25.7.1937г.) (Неделя)
Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 28.7.1937г.) (Сряда)
Планини и долини. Умътъ и сърдцето / Планини и долини, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1937г.) (Петък)
Разбиране и съзнание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1937г.) (Неделя)
Червенъ и светълъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 1.8.1937г.) (Неделя)
Нашето предназначение / Предназначението на човѣка, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 4.8.1937г.) (Сряда)
Мѣдъ да потече / Свѣтилникъ на рѫцетѣ и на нозетѣ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1937г.) (Петък)
Дветѣ състезания, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1937г.) (Неделя)
Качества на ума, на сърдцето и на тѣлото, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 8.8.1937г.) (Неделя)
Пѫтьтъ и възможноститѣ / Пѫть и възможности, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1937г.) (Сряда)
Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1937г.) (Сряда)
Четиритѣ правила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1937г.) (Петък)
Да познаватъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1937г.) (Неделя)
Свободно даване, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1937г.) (Неделя)
Четиритѣ отношения / Сѫществени връзки, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 22.8.1937г.) (Неделя)
Тритѣ ухания, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.8.1937г.) (Понеделник)
Пѫть за освобождение, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.8.1937г.) (Вторик)
Вѫтрешна обхода,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.8.1937г.) (Неделя)
Силенъ въ света,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.9.1937г.) (Неделя)
Религиозни хора,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.9.1937г.) (Неделя)
Приравняване и Любовь,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.9.1937г.) (Неделя)
Вѣчно подмладяване / Законъ за вѣчната младость, ООК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1937г.) (Сряда)

начало1939г.

Силата на любовьта / Езикътъ на Любовьта, СБ ,РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1939г.) (Сряда)
Отличителни качества на мисъльта, СБ , РБ - 14:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.7.1939г.) (Сряда)
Реалното въ живота / Реалностьта на живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.7.1939г.) (Неделя)
Четири основни правила на хигиената / Основни правила на хигиената, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.7.1939г.) (Сряда)
Съ вѣра безъ смущение! / И въ Мене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.7.1939г.) (Петък)
Любовь и почитание, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1939г.) (Неделя)
Презъ вратата на Любовьта / Вратата на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 23.7.1939г.) (Неделя)
Той е! / Пѫть къмъ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 26.7.1939г.) (Сряда)
Разумность / Божествена свѣтлина, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1939г.) (Неделя)
Запазване и спечелване / Ценни придобивки, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 30.7.1939г.) (Неделя)
Уменъ, добъръ и силенъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 2.8.1939г.) (Сряда)
Търпение, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 4.8.1939г.) (Петък)
Постоянното въ живота, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1939г.) (Неделя)
Свѣтлина, топлина и сила, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 6.8.1939г.) (Неделя)
Първиятъ плодъ на Духа / Плодътъ на Духа, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 9.8.1939г.) (Сряда)
Господарь и слуга / Служене, СБ , РБ ,МОК - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 11.8.1939г.) (Петък)
Опознаване, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 12.8.1939г.) (Събота)
Вѣчниятъ животъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1939г.) (Неделя)
Гласътъ на Любовьта, СБ , РБ - 10:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 13.8.1939г.) (Неделя)
Разнообразието въ живота, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 14.8.1939г.) (Понеделник)
На своето мѣсто, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 15.8.1939г.) (Вторик)
Възможноститѣ на Любовьта, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 16.8.1939г.) (Сряда)
Не дири своето си, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 17.8.1939г.) (Четвъртък)
Новиятъ законъ, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 18.8.1939г.) (Петък)
Новораждане, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 19.8.1939г.) (Събота)
Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 20.8.1939г.) (Неделя)
Малката молитва, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 21.8.1939г.) (Понеделник)
Царь и служитель, СБ , РБ - 5:00ч. - 7-те езера, (нов стил: 22.8.1939г.) (Вторик)
Тритѣ нѣща / Три ценни нѣща, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.8.1939г.) (Събота)
Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1939г.) (Неделя)
Запалката на Свещения огънь, СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 27.8.1939г.) (Неделя)
Нито билзо, нито далече / Близо и далечъ, МОК , СБ , РБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.9.1939г.) (Петък)

начало1940г.

Всѣкий день по една добра мисъль, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.9.1940г.) (Сряда)
Божествените врата, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.10.1940г.) (Сряда)
Една седмица в рая, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.10.1940г.) (Сряда)
Планетни влияния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.10.1940г.) (Сряда)
По пѫтя на любовьта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.10.1940г.) (Сряда)
Дете, възрастенъ и старъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.10.1940г.) (Сряда)
Три седмици, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 6.11.1940г.) (Сряда)
Усилвайте връзката, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 20.11.1940г.) (Сряда)
Животъ, сила, здраве, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.12.1940г.) (Сряда)
Единствената свобода, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.12.1940г.) (Сряда)
Отворени и затворени фигури, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.12.1940г.) (Сряда)
Вратата на Доброто и на Любовта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.12.1940г.) (Сряда)

начало1941г.

Съработници, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 1.1.1941г.) (Сряда)
Ще ви бѫде, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 8.1.1941г.) (Сряда)
Тритѣ единици, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 15.1.1941г.) (Сряда)
Мощната сила, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 22.1.1941г.) (Сряда)
Законъ за обнова, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 29.1.1941г.) (Сряда)
Учение и служене, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.2.1941г.) (Сряда)
Правъ пѫть, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.2.1941г.) (Сряда)
Слушайте съвета, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.2.1941г.) (Сряда)
Тритѣ връзки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.2.1941г.) (Сряда)
Музикални тактове, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.3.1941г.) (Сряда)
Божествени закони, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.3.1941г.) (Сряда)
Законътъ за Божествената хармония, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.3.1941г.) (Сряда)
Музика и здраве, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.4.1941г.) (Сряда)
Не разваляйте пакта, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.4.1941г.) (Сряда)
Добре ще бѫде, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 16.4.1941г.) (Сряда)
Самовъзпитание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 23.4.1941г.) (Сряда)
Основенъ тонъ, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 30.4.1941г.) (Сряда)
Ще направимъ жилище, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 7.5.1941г.) (Сряда)
Приятно занимание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.5.1941г.) (Сряда)
Правата посока, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 21.5.1941г.) (Сряда)
Две състояния, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.5.1941г.) (Сряда)
Качване и слизане, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 4.6.1941г.) (Сряда)
Най-разумнитѢ отношения, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 11.6.1941г.) (Сряда)
Три основни тона, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 18.6.1941г.) (Сряда)
Ново воюване, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 25.6.1941г.) (Сряда)
Самообладание, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 2.7.1941г.) (Сряда)
Невидимитѣ погрѣшки, ООК - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.7.1941г.) (Сряда)

начало1943г.

Вѣчно подмладяване, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1943г.) (Неделя)
Двата пѫтя,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 10.10.1943г.) (Неделя)
Синовно отношение,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1943г.) (Неделя)
Тритѣ пѫтя, НБ - 5:00ч. - София, (нов стил: 17.10.1943г.) (Неделя)
Да оздравѣешъ, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1943г.) (Неделя)
Плодоветѣ на Духа,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 24.10.1943г.) (Неделя)
Новото начало,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1943г.) (Неделя)
Ценни нѣща, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 31.10.1943г.) (Неделя)
Бѫдете съвършени,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1943г.) (Неделя)
Въ Негово име, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 14.11.1943г.) (Неделя)
Право мислене,  УС - 5:00ч. - Витоша, (нов стил: 21.11.1943г.) (Неделя)
Три важни нѣща, НБ - 10:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1943г.) (Неделя)
Човѣшка и Божествена любовь,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 28.11.1943г.) (Неделя)
Безопасниятъ пѫть,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 5.12.1943г.) (Неделя)
Най-великата наука,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 12.12.1943г.) (Неделя)
Блажени нищитѣ,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 19.12.1943г.) (Неделя)
Божията воля,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 26.12.1943г.) (Неделя)

начало1944г.

Божествениятъ день,  УС - 5:00ч. - София, (нов стил: 9.1.1944г.) (Неделя)