НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (снимка на писмото), София

5.11.1916г.


София, 5.XI.1916 г.


Любезни К. Стойчев,


Получих вашата телеграма. При сегашните условия трябва жива вяра. Вярата е, която дава живот. Всеки трябва да върши Волята Божия и то добре. Мъдростта, която е отгоре първо е чиста, после мирна. На земята при сегашните порядки човек не може да му върви по мед и масло. Страдания ще ги има и то изобилно. Величка знае пътя, да върви по него, както се изисква от всякого, който следва Христа. Павел едно време и той се оплакваше от много работи и вследствие мъчнотиите отвън и отвътре се обезпокоявал. Когато страда тялото, това не е човека, когато страда сърдцето това не е човекът, когато се безпокои умът, това не е човекът, това са променчивите неща в човешкото естество. Човекът това е Божествената душа, която живее свързана със своя Дух. Тя стои над всички тревоги и безпокойствия отгоре. Когато светът се вълнува и тревожи, тя гледа тихо и спокойно на бурното и развълнувано море. Нека се вълнува морето, нека се безпокои светът, сега е новото време. А верующата душа да върви спокойно по своя път на развитието.


Моя привет вам и на Величка. Всичко ще се уреди за добро.


П.К.Дънов  


                                                                                     (Свещеният подпис)
За много работи не мога да пиша сега. Когато се свърши войната, тогава. Аз съм много занят с извънредно голяма работа, предстоят много работи да реша и да уредя. И трябва добре да свърша Моята работа.


Всеки сега работи. Това е Волята Божия.Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 7Image_029.jpg
Писмо от Учителя Пеmьр Дънов до К нvо Стойvев от 5.11.1916 г.,стр. 1
Стр. 54411 036
Image_030.jpg
Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г., стр. 2
Стр. 545/1036
Image_031.jpg
Писмо от Учителя Петър Дънов до Кънчо Стойчев от 5.11.1916 г., стр. 3


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 21, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ