НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента (упражнение) "В начало бе Словото"

5.11.1924г.


Учителя дава песента (упражнение) "В начало бе Словото"   

 
Учителя дава музикалното упражнение "В начало бе Словото" в беседата "Връзки в геометрическите форми", ООК, София . Текстът е взет от Евангелието на Йоан, 1-ва глава, стихове 1-5:
 
Първите два стиха изразяват действие на Духа, третият стих – действие на ума, четвъртият стих – действие на сърцето, а петият стих изразява материалния свят. Тъмнината представлява материалния живот, в него прониква Светлината. Из Божественото начало на нещата е излязло Словото във величествената си красота. В начало бе Словото и Словото бе у Бога – този стих е много важен; когато стане човек сутрин, ще го прочете, ще го изпее и ще мисли върху него, докато в ума му дойде Светлина и той възприеме тази велика идея. Тогава неговото сърце ще се преобрази – ще стане по-меко, умът му ще се преобрази – ще започне да мисли по-право. Тази песен изразява новата насока, която иде в музиката – тя е музика на Любовта.
 
Текст на песента:

 

В начало бе Словото
 
В начало бе Словото,
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог.
То в начало бе у Бога.

Всичко чрез Него стана
и което е станало,
нищо без Него не стана.

В Него бе животът
и животът бе
виделина на человеците.

И виделината свети
в тъмнината,
и тъмнината я не обзе.


 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ