НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

27.10.1917г.


Варна, 27. X. 1917 г.

  

Люб. г-це П. Тодорова*,
  Получих двете ви писма. Следвайте добрия път на живота. Възпитавайте и сърцето, и ума си. Пазете свободата на душата си и нейната чистота, хранете я с Божествената Любов и никога не изнасилвайте духа си. Само така човек може да постигне пълното благо.

      След всеки изпит само добродетелта преживява и в живота ни здрава основа остава. След всяка права и крива постъпка правдата, правото Божие мерило показва. След всяка горчива скръб и радост Любовта със своята сила душата повдига. След всяко щастие и нещастие Мъдростта ограда полага. След всяко падане и ставане Истината пътя на живота показва. Вложете доброто за основа, Правдата за мерило, Любовта за наслада, Мъдростта за ограда и Истината за светило и душата ви ще бъде близо в преддверието на Царството Божие. Ето Божественото учение. Храна простичка, хлебец, солчица и чиста водица. Това са основните елементи на Разумния живот. Чистота на сърцето, какво по-голямо благо от това за страдующата душа. Да гледа природата, да вижда Божието лице, което дава смисъл на всички неща, да слуша Негова глас, да се храни с Неговите думи, това е съдържанието на всичкия живот вън и вътре. Желая ви тази радост, този мир. Бодра, свежа, силна за благороден труд, за благородна работа.

  Животът отсега започва. Той носи в себе си своето минало, своето бъдеще и своето настояще.

  Когато душите възкръснат, когато всички оживеят, когато всички станат от мъртвите и забравят своите стари пътища, ще проумеят защо Бог създаде света и защо внесе живота, и ще намерят вътрешната връзка.

  В. В.

  П. К. Дънов


Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)Същото писмо е публикувано, с дата: Варна, 12.10.1917 г. в  ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13------------
* Паша Тодорова (Теодорова), една от трите стенографки на Учителя. Учителка по химия в София, пре­местена в Русе и уволнена като последователка на уче­нието. Учи стенография при Тодор Гълъбов, главен стенограф на Народното събрание, преподавател в Со­фийския университет, записал първите издадени бесе­ди. Паша участва в целия процес по записване, дешиф­риране, сверяване, коригиране на шпалти. Стилистич­но обработва беседите., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ