НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

21.10.1924г.


София, 21. X. 1924 г.

  

Любезна Е.
  Всичко е добре, когато се върши от Любов към Бога. Това съзнание трябва да проникне у всички. Животът е благо, умът е дар. Струва си да се посвети всичко Нему. Само тогава ще дойде вътрешният мир на душата и силата на нашия Дух. Изучавайте, прилагайте всичко, що е изнесено в беседите. Само така ще добиете оная вътрешна самоувереност в Истинността на Божията Истина. Всяко съмнение, колебание, двоумение е излишно, когато можем веднага да проверим Истината на Словото. Бог е Любов и освен Неговата Любов няма друга. Всяко начало, всяка сила от Него излиза.

  Чистота и святост, това трябва да бъдат любимите думи. Живот и Светлина.

  Поздрав на всички.

  Само Божията Любов.

  (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ