НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Голям е само Бог

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Голям е само Бог

Най-често използвани думи в беседата: школа, математика, сами, бог, малка, величини, малки, окултна, величина, дух, познаем, може, чистота, самообладание, пусне, показва, никоя, сила, свят, спре ,

 Извънредни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


В тази школа, в която сте постъпили, чистота и самообладание са потребни. Без чистота и самообладание не може да се постигне съвършенство.

Една от най-добрите науки за самообладанието е математиката.

Смирението пада като един метод на малките величини в математиката.

Всеки един от вас трябва да знае каква малка величина сте. Всеки е много малка величина. Велик и голям е само Бог. Ангелите са една среда за превръщане на малките и големите величини.

Вашите отношения са: първо – отношението ви към Бога. Като влизате в тази школа, не се старайте вие сами да се видоизмените, а вашето видоизменение да се извърши от Божествения Дух.

Втората картина показва, че никоя сила в света не може да спре вашата еволюция, ако вие сами, разбира се, не я спрете.
Когато дойде вашият Дух, да ви пусне във водата, да не се плашите, защото това са изпити – едно мощно упражнение на духа ви, който е във вашето тяло.

Съмнения в окултната школа не са позволени. Въпросът тук е да познаем Бога. И щом ние Го познаем, Той ни познава вече. В окултната школа не се позволява да правим зло…

23 август 1920 г.
В. Търново

Най-често използвани думи в беседата: школа, математика, сами, бог, малка, величини, малки, окултна, величина, дух, познаем, може, чистота, самообладание, пусне, показва, никоя, сила, свят, спре ,

 Извънредни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ