НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Аристократ и демократ

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Аристократ и демократ

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, сега, знаете, вестника, шила, казва, движение, може, свят, нещата, всичко, винаги, вода, добре, всички, нагоре, става, живот, принцип ,

Младежки окултен клас , София, 17 Септември 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

За следващия път пишете върху темата: "Външна и вътрешна зависимост на паметта".

Паметта има външна и вътрешна зависимост. Когато се даде една тема, не пишете като децата. Ако покажат на едно дете три кукли и го попитат по какво се отличават, то казва, че едната е по-голяма, а другата е по-малка, и толкова. Всъщност има много други неща за наблюдение. Някои кукли са по-добре изработени, на някои очите им се движат, други пък са много добре облечени и т.н. Тогава от какво произтичат противоречията в живота? За следващия път развийте и тази тема: "На какво се дължат противоречията".

Казвате, че противоречията могат да бъдат физически, духовни и умствени. Например, виждате един набожен човек и виждате друг, който не е набожен, и казвате, че не вярва. Защо единият вярва, а другият не? Как определяте вярата, след като тя не е нещо, което се вижда? Или казвате за някой, че не може да смята добре. Все пак вие намирате нещо –намирате причината, която определя отношението на нещата. Разказваха как една високопоставена дама от София я видели в градината – държи вестник ''Le temps'', обърнат обратно, седи и "чете". Облякла се хубаво и взела вестника да покаже, че разбира френски. Минава един господин, гледа, че държи вестника обратно, и казва: "Госпожо, турили сте вестника наопаки." – "Много ви благодаря" – дамата обърнала вестника. Значи следващите минувачи ще виждат, че тя знае френски. Питам с това изменил ли се е умът на дамата? – Само положението на вестника се изменило. В началото тези, които минаваха покрай нея, знаеха, че не знае да чете, а и тя самата знаеше в себе си, че не знае. След като обърна вестника, другите вече мислят, че знае да чете, но тя знае, че не знае. Сега, представете си, че минава един ваш приятел и ви казва, че имате една погрешка, т.е. че държите вестника наопаки. Вие поправили ли сте погрешката си, когато обърнете вестника? Ако този човек не беше ви казал, че го държите наопаки, щяха да минат тридесет-четиридесет души и щяха да разправят, че една високопоставена дама е обърнала вестника наопаки и такова щеше да е общественото мнение. Вие може да измените общественото мнение, като обърнете вестника и така другите ще мислят, че знаете да четете. Понякога във вас се заражда желание да се покажете, че знаете нещо. Това не е ли разположението на тази софийска дама? Например, искате да се покажете, че знаете нещо по математика, че знаете нещо по пеене или че пишете стихове. Много пишат стихове и когато ги чета, виждам, че има рими, но на колко места думите не са турени на място, колко много думи не си хармонират. Веднъж четох един английски поет, при който всяка дума е турена на място така, че ти е приятно да четеш, и си казах: "Това е поет!" Наричат го Лорет Псалмопевец.

Сега, във вас естествено се заражда въпросът: "Ние от кои сме?" Вие сте или от едните, или от другите. Някой пита: "Ама всъщност как ме намират?" Аз ти казвам, че твоят вестник ''Le temps'' е обърнат наопаки и това показва, че предметът, с който се занимаваш, не го разбираш. Ако мина край вас втори път и видя, че сте оправили вестника, казвам: "Сега държите вестника правилно, но не зная дали разбирате." Може, например, да произнасяте думата ''истина'' много добре, което значи, че сте обърнали вестника както трябва, но не е достатъчно само да я произнасяте, а трябва да я разбирате. Допуснете, че напиша ноти върху петолинието и ви казвам да ми ги изпейте; вие познавате нотите, знаете всички технически подробности, т.е. теоретическата страна я знаете, но дойдете ли до практическата, оказвате се в трудно положение.Сега, преведете какво означават тия геометрични фигури, нали сте изучавали геометрия. На първата фигура имаме един остър човек, който мисли само за себе си и има стремеж да се издигне. Втората фигура представлява човек, който има желание да натрупа богатство, да тръгне на екскурзия по света и да опита хубавите бани. Това е едното тълкувание. Второто тълкувание е следното: там, където се натрупват снеговете, е ''А'', водата се събира в ''В'', а в ''С'' нещата се показват, т.е. прави се канализация в един град. И така, имате един остър човек ''А'', един мек човек ''В'' и един уравновесен човек ''С''. ''А'' е разточителен син, който всичко харчи, а ''В'' е син, който събира всичко в себе си. Сега кое тълкувание ще приложите? И защо кривата линия ''В'' е най-голяма, правата линия е по-малка, а най-малка е начупената линия ''А''? Винаги, когато се отдалечават, предметите стават малки. Например, вие обичате някого, защото е наблизо, а не го обичате, защото е надалеч. Или някой ви става тягостен, защото е дошъл твърде наблизо. Когато огънят е близо, е приятен, но щом много се приближи, става неприятен. Следователно човек, който ви става неприятен, се е приближил много до вас, а този, спрямо който сте изстинали, е толкоз далеч от вас, че не можете да го видите. Всеки, който се приближи в една естествена поза и в нещо ви услужва, той ви е приятен. Един извор ви е приятен, понеже сте близо до него и можете да утолите жаждата си.

И така, всички остри хора са чували, пълни с шила. Например, с шило пробождат обущата, за да ги шият. Понякога сприхавите хора са полезни – те са пълни с шила и ходят да ги продават. Всеки може да се натъкне на някое шило. Ако това не е така, защо казвате, например, за някого, че ви е убол? Според моята теория, аз вече зная, че този човек носи шила и това е естествено. Питам какъв е церът на убожданията. Щом този човек ви бодне, трябва да му купите шилата. Той носи чувал с шила – купете ги и вече няма да ви боде.

Сега, според вас, вие защо пеете? Първо, певецът пее от зор, защото ако не пее, той ще се задуши. А щом пее, той ще се отдуши. Ако не пеете, ако задържите въздуха, ще се задушите – затова вие пеете. После млъквате, за да се напълните. Защо ви трябва да пеете? – За да се изпразните. Когато се пълните и изпразвате, вие се миете. Нали когато пълните и празните една чиния, вие я измивате. Следователно, когато пеете дълго време, ще се измиете вътрешно. Представете си, че някой ден не можете да се търпите, станали сте много остри, неразположени сте и искате да намерите някой човек. Сега, допуснете, че двама остри хора, които продават шила, се срещат, единият казва: "Моите шила са по-хубави!" и другият казва: "Моите шила са по-хубави!" Представете си сега, че двамата започнат да си показват шилата, но те са направени от лед. Идва някой, оплаква ми се, че шилата са лоши, а аз го питам: "Проучи ли от какво са направени?" – "Много са остри." – "Че са остри, остри са, но от какъв материал са направени? Аз зная, че са от корав лед." – "Много са яки, какво да се прави с тях?" Казвам: нагорещете ги и те ще станат много меки. А сега си представете, че след като аз стопя ледените шила, вие се убодете от вашата собствена острота. Вие може да носите разтопени шила, но имате захар, която е суха. Съберете сухата захар и разтопените шила, за да няма пакост. Питам сега какво трябва да направите с разтопените шила и захарта. Обикнат ли се захарта и острите шила, те стават на вода. Тогава шилата, които някога са бодели, казват: "Едно време и ние бяхме като вас, сега станахме меки, но само изгубихме нашата твърдост." Ледът омеква, грубата захар се разтопява и всички стават меки. Най-първо имате остро шило и твърда захар, но после те се съединяват и стават сладка течност. Как ще обясните това? Сега, вие искате да станете сладки – съберете на едно място шилото и твърдата захар и течността ще стане сладка.

Сега, трябва да направите превод на горните образи. Какво трябва да правите, ако имате живот, който е замръзнал? Сега ще ви преведа всичко това: имате, например, една категория числа – 1, 2, 3 и втора категория числа – 4, 5, 6. Представете си, че първите три числа са семейството – бащата, майката и синът, т.е. имате един свят. При втората тройка от числа имате второ семейство – пак баща, майка и дете. Това дете мъжко ли е или женско? Трябва да го докажете. Колко единици имате в числото 2, колко единици имате в числото 3? Добре, някой ще ви каже, че една единица, събрана с две единици, дава три единици. Числото 3 пък има условия да стане кораво, защото твърдите неща са мъжки, а меките са женски. Въобще, мекотата е от женски произход. Какво разбирате под думата ''жена''? В живота винаги могат да се определят две състояния, защото той върви по една вълнообразна линия. Така е във физическия живот. Изпъкналата част на линията винаги е твърда, а вдлъбнатата част е мека. И в движението на змията има тия две части – змията разбира закона, по който става това движение. Във всяко изпъкнало състояние на живота има твърдост и грубост, във всяка вдлъбната страна на живота има мекота. Но вие трябва да съберете твърдостта и мекотата на едно място и да образувате едно движение. Не можете да образувате движение, ако нямате твърдост и мекота едновременно. Ако нагреете лед, например, той се разтопява и започва да се движи. Ако пък отнемете от топлината му, тогава става втвърдяване и няма никакво движение.Та казвам: науката на кривите линии е един математически език, показващ как трябва да се живее. Например, изучавате един човек, т.е. имате един триъгълник, който показва посоката на движение. Ако го разглеждате отдолу, посоката е нагоре, т.е. той е висок връх, а по двата му склона слиза вода. Ако го разглеждате отгоре, това пак е посоката на движение, но в случая движенията отдолу се съединяват навътре и преминават така, че движението не е нагоре, а е обърнато надолу. С други думи, то се представя, че е нагоре, но предметът се обръща в обратна посока. Да кажем, че се стремите към забогатяване, но ако в това богатство огрубявате, вие надолу ли слизате или нагоре се качвате? Щом човек огрубява, надолу слиза, защото само в мекотата има движение нагоре. Човек, който става мек, отива нагоре. И затоплената пара заема по-голямо пространство, има условие да се качва, но горе тя ще се сгъсти и така ще се образува втората линия, по която ще отиде надолу. Та казвам: природата иска да ви научи.

Понякога искате да бъдете спокойни, да нямате никакво препятствие, всичко да ви е наред. На кого работите могат да са наред? Вие трябва да имате свойството да ставате и твърди, и меки. Когато станете меки, трябва да имате свойството да тръгнете, а когато станете твърди, трябва да сте силни. Понеже твърдите хора се спират постоянно, а пък мекия човек всеки го чака. Чашата вода е добре дошла на градинаря, а при твърдите неща трябва да отидеш, защото не се движат. Как обясняват аристократизма? Аристократизмът представлява човешки тела, които са изгубили своето движение. Демократизмът пък представлява тела, които са станали меки и се движат. Къде е културата – в аристократизма или в демократизма? Културата е в демократизма, понеже той тече като вода, която отива и търси хората. Аристократът чака да го намерят. Аристократите са горделиви, седят като планини и казват: "Да познаят, че сме високи!" Водата пък, която слиза, е тщеславна и казва: "От високо място слизам, отивам в света да го изследвам."

Понякога вие се затваряте в себе си. Щом се затвориш в себе си, ти си аристократ. Някой пък казва, че се е отворил, значи е демократ. Щом се затваряш, ти си горделив; щом се отваряш, ти си тщеславен. Питаш защо си се затворил. – Защото трябва да се спреш. Питаш защо си се отворил. – Защото трябва да тръгнеш. Всеки, който се затваря, трябва да се отвори, защото няма никакъв друг смисъл. Една врата може хиляди години да седи затворена, но следващото й състояние ще бъде да се отвори. Следователно нещо, което се отваря, трябва да се затвори, а нещо, което се затваря, трябва да се отвори. Законът е такъв. Скръбен си, защото си аристократ; радостен си, защото си демократ. Радостта е демократична, скръбта е аристократична. Само демократите са радостни – щом не си радостен, не си демократ; щом си радостен, демократ си. Сега вие сте тъжни, нали? – Защото сте от аристократически произход и кого как срещнете, казвате: "Не съм разположен." Аз така деля хората: неразположен ли си, аристократ си; разположен ли си, демократ си. Много малко демократи намирам сега в света. Искате да уредите работите си; ако не станете демократи, работите ви не могат да са уредят. Работите се поправят при демократизма. Разбира се, не стават съвършени, но се дават по-благоприятни условия да се изправят. Тези, които умират на Земята, отиват нагоре, а онези, които се раждат, слизат надолу. Онези, които умират, са недоволните от живота аристократи, а онези, които се раждат, са демократи. Трябва да мислите върху тия разсъждения.

И така, в изпъкналите работи се събира особена енергия. Нали казват, че електричеството се събира винаги по остри места. Това лесно можете да го проверите. Ако носът много се изтъни на върха, човек става много сприхав и трябва да го пазите, защото винаги се сърди. Човек, на който носът отдолу е по-широк, има много вода. Човек с остър нос е сух, насъбрал е електричество и току търси някъде да бодне. Ако го доближите, той веднага ви прави бележка и казва: "Стой малко настрана, не знаеш ли, че електричество има тук!" Следователно, щом се разсърдите за нещо, не ви трябва да се карате, а само потъркайте носа си. Когато станете сутрин, потъркайте носа си; на обед потъркайте носа си и вечер потъркайте носа си. Питате какво ще стане от това. Ще стане това, което никога не е ставало.

Преди време дойде при мен една жена, за която може да се каже, че е духовна. Мъжът й пък бил светски човек, казвал й, че тя не разбира живота, и имал слабостта да пие вино. Жената го церила, церила, но той не се отказвал и тя идва един ден да ме пита как да го отучи да пие. Казах й: "Не можеш да го отучиш, защото човек, който много обича виното, обича и жените. Жените поддържат пиянството в мъжете и мъжете поддържат пиянството в жените." – "Че как тъй?" Рекох й: "Мога да ти дам само един метод: когато той спи, ти му говори: "Пий само вода, пий само вода!" Виното е получено от водата и той, когато разбере това, ще се отучи."

Сега, ще направя превод на този пример: да допуснем, че обичаш често да се гневиш. Това е влюбване в жените, защото гневът е мъжки елемент – той е силен и винаги търси много жени, защото там успява да омекне. Гневът трябва да намери една жена, понеже жените носят мекотата. Всъщност той трябва да намери жените, които носят истинската мекота, защото има такива, които носят повече топлина и за тях образно се казва, че са изгорили някого? Хора с много голяма температура понякога се оплакват, че левият им крак се е сгорещил, а десният е изстинал. Топлината на десния крак, който е мъжки, отива в левия и го сгорещява. Какво трябва да правите тогава? Турете левия крак върху десния, за да проникне в него светлина. Сега ще ви предам едно изкуство: виждали сте жени, които плетат – в тази работа има кука, мрежа и бримки. Куката е мъжът, защото има хаплив зъб, мрежата е жената, а бримките са децата. Как се правят децата? Мъжът захваща със зъб преждата, увива я и изтегля една бримка, т.е. едното дете. После пак я захваща, пак я увива и изтегля втора бримка. Така се нареждат синджирчета и когато накрая ги видят, хората казват: "Колко хубава дантела е изплела!"

И така, ако не впрегнете мъжкия и женския принцип на работа, нищо няма да постигнете. Мрежата е жената, куката е мъжът, а самият човек, който работи, е разумното начало. Когато говорим за мъжа, разбираме онзи принцип в света, чрез който можеш да работиш. Женският принцип пък е този, който може да бъде турен на работа. Трябва да впрегнеш и двата принципа. Най-първо трябва да имаш твърда почва – това е мъжкият елемент; трябва да имаш и вода – това е женският елемент; тогава нещата се одухотворяват и всичко, което израства от земята – тревите, плодовете, всички неща за ядене, това са децата. Какво разбирате под думата ''деца''? Има ли глагол, произлизащ от българската дума ''дете''? Вие не знаете произхода на тази дума. Под ''дете'' разбираме да съединиш един твърд с един мек принцип и туй, което се свързва, е детето. Следователно на земята децата образуват връзката. С Любовта и Мъдростта е същото – те се свързват с Истината. Не можете да свържете Любовта със Знанието и с Мъдростта, ако нямате Истината – тя е връзката на нещата. За да вървят работите в живота ви, трябва да имате Истината. Детето представлява Истината, т.е. връзката на нещата.

Сега, казвате, че трябва да обичате Истината. Ако нямате Истината, нещата не могат да се свържат и тогава Мъдростта и Любовта ще останат непонятни за вас сами по себе си. Към коя категория ще поставите Знанието? Например, леките тела изгарят. При мекия принцип ти винаги ще изгориш и на пепел ще станеш; при силния принцип, който е твърд, ти ще ослепееш и ще изгубиш Знанието. Ако възприемеш силната светлина, очите ти ще ослепеят, затова никога не привличай пряко светлината. Затова са дадени клепачите: когато светлината е силна, тия мускули я отбиват, за да може по-добре да влезе в очите. Не мислете, че миглите ви са в покой – те са в едно много бързо движение, което не забелязвате. И щом минава светлина, те веднага се раздвижват. Всичко това са неща, които не сте проверили.

Понякога искате да бъдете знаменит човек в света, да се издигнете. Какъв елемент ви е необходим за това? За да се измените, трябва ви Знание, но с това няма да бъдете полезни в света. Високият планински връх трябва да бъде полезен – да дава направление на ветровете, да дава направление на реките. Ако събраните по върховете снегове и ледове не се стопят, нямаше да има реки и нямаше да се говори за тия високи върхове. Когато се повдига в света, човек казва: "Трябва да бъда добър!" С това той подразбира, че трябва да се топи. Когато снеговете по планините започват да се топят, тогава всички плодни дървета в полето започват да растат. Следователно между топенето и растенето има известно съотношение. Докато нещо не се стопи в теб, не могат хубавите работи в теб да изникнат. С други думи, скръбта трябва да се превърне на Радост. Никой не е доволен от скръбта, защото е нещо твърдо. Затова в нея трябва да дойде Топлината, която да я разтопи. Щом се разтопи, скръбта ще се превърне на влага, ще слезе в ниските места и плодовете ще се върнат на работа.

И така, острите работи са мъжки, а меките са женски. Под думата ''жена'' винаги трябва да разбирате смяна на две състояния – скръб и радост. Щом се говори за жена, скръб и Радост ще имате; щом се говори за мъж, ще разбирате смяна на Светлина и тъмнина. В мъжа винаги има Светлина и тъмнина. Жената продава Радостта и скръбта, мъжът продава Светлината и тъмнината. Следователно мъжът е художник, който понякога туря тъмни сенки край очите, а някъде полага светли очертания. Тогава как ще определите Светлината – демократична или аристократична е тя? Тъмнината е аристократична, а Светлината е демократична – тя е тщеславна и ходи навсякъде. Не е лошо човек да бъде тщеславен. Ако вземем нещата в естествената им проява, под думата ''тщеславие'' аз разбирам нещо, което се размножава и става достъпно за всички. Горделивият е достъпен за малцина, а тщеславният – за всички. Горделивият не обича приятели, иска да има само един приятел, голям аристократ и тертиплия* е той. Всичко това личи в походката му, защото гордостта дава една особена осанка и прави човека много хубав. Например, когато правят гимнастически упражнения, някои от вас са аристократи и играят с вдигната глава. Така не се правят упражнения. Щом играете гимнастика, всяка част от телата ви трябва да взема участие, на всичко трябва да предадете движение, т.е. Животът трябва да се предаде във всички части. Първо при изправяне трябва да направите контакт с първичната енергия; после този контакт трябва да се прекъсне, за да влезе тази енергия в работа; после отново следва контакт. Не бива да правите упражненията рязко – това е мъжкият принцип. Ще ги правите бавно, за да има равновесие.

Сега, вие искате да знаете как да живеете. Животът седи в това да знаете как да движите езика си, да знаете как да движите очите си. Защото понякога движите очите си тъй, че не знаете какво виждате или пък движите езика си тъй, че не знаете какво казвате. Или пък имате един ум, а не знаете какво да мислите; имате едно сърце, а не знаете какво да чувствате. Например, гледам как някои правят гимнастическите упражнения с вдигната нагоре глава. Това е неестествено положение. Други пък свиват раменете си, което пак е неестествено. Някои вървят с вдигнати рамене, други повдигат дясното си рамо. Тези пък, които пушат цигари, вървят с една ръка отзад, а с друга – на устата и всичките им работи мязат на движенията с тютюна.

Освободете се от вашия стар и глупав аристократизъм и възприемете разумния демократизъм! Съединете ги, та да излезе нещо хубаво, т.е. бъдещото поколение. Щом тия принципи се съединят, присъединете и разумното начало. Всяко нещо трябва да отиде на своето място. Когато разглеждате нещата поотделно, се виждат, че не са на мястото си. Например, острият човек, разглеждан отделно, е противен, но в целокупността той има свое значение. Научете се преди всичко да мислите добре и да чувствате добре. Да мислите – това е мъжът у вас, да чувствате – това е девицата у вас. Следователно, когато чувствате добре, вие сте девицата; когато чувствате зле, вие сте жената, която се е напълнила с непотребен багаж. Оплаквате се от нещата в света. Оставете вашия бит-пазар, носете само хубавото и красивото в Живота! Това е задачата на Природата.

Още много време имате да учите, за да свършите училището и да реализирате това, което сега ви казах. Трябват ви десет хиляди години. Започнете отсега, защото ако не започнете сега, ще ви трябват още сто хиляди години. Ако пък и тогава не започнете, в бъдеще ще ви трябват още десет хиляди години. Ще кажете, че много дълго време ще се живее. Ученик, който следва дълго време и след 1б-годишна възраст пак стои в гимназията, как мислите, от умните ли е? Ако завърши за седем-осем години, значи е способен, но ако продължи по-дълго, не е способен. По същия начин и ние, ако закъсняваме за Доброто в света, не сме от способните. Ако закъсняваме в умственото си развитие, не сме от най-способните. Можем да закъснеем, но трябва да свършим работата си според времето, което Природата е определила. Пожелавам ви да бъдете от разумните и способни ученици и да свършите работата си навреме.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В истината е скрит Животът.

36-а лекция от Учителя,
държана пред Младежкия окултен клас,
17 септември 1937 г., петък, 5 ч. с, София, Изгрев

_____________________
* тертиплия (тур.) – човек с навици, човек на реда.

Най-често използвани думи в беседата: човек, има, сега, знаете, вестника, шила, казва, движение, може, свят, нещата, всичко, винаги, вода, добре, всички, нагоре, става, живот, принцип ,

Младежки окултен клас , София, 17 Септември 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ