НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Методи за приложение

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Методи за приложение

Най-често използвани думи в беседата: аз, искам, юмрук, вода, година, кажете, бъда, всички, правда, боги, човек, истина, свийте, готов, посадите, знаете, начин, може, семки, бъдете ,

Съборни беседи , В.Търново, 24 Август 1919г., (Неделя) 7:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАВие се колебаете в нещо, не знаете кой път в живота да хванете, не знаете кое учение е право, за да го възприемете – дали православното, или евангелисткото, дали учението на Библията, или науката; изобщо в борба сте. При такива случаи кажете на ума си: „Аз искам да бъда добродетелен!“, и свийте юмрука си. Ако у вас се роди някакво противоречие, това е спор, който става между интелигентните духове вътре във вас. Свийте юмрука си и кажете: „Аз искам да бъда добродетелен!“ Поуспокоите се малко, дохожда изново борбата, този спор. Пак свийте юмрука си и кажете: „Аз искам да бъда добродетелен!“ При всяко казване на тези думи – един, два, три или повече дни, месеци или години – у вас ще се прояви една Божествена светлина, умът ви ще започне да се разсветлява. Това значи да бъдете добродетелни в Бога. Когато Христос казва: „Аз съм Пътят“, подразбира се: Аз съм Добродетелта – пътят, по който можеш да ходиш в безопасност.

Някой път условията в живота ви така се стекат, че като започнете някаква работа – не ви върви. Започнете друга. Децата ви умират, къщата ви се събаря, приятелите ви гонят и вие се слисате – не знаете какво да правите. Стиснете юмрука си и кажете: „Аз искам да бъда справедлив!“ Продължавайте така месец, два или година и ще забележите как тези неща започват да отстъпват. Когато свиете юмрука си, всички мъчнотии се побеждават, и то много лесно. Вие сте стари философи, съмнявате се и си казвате: „Не зная дали, като свия юмрука си, ще успея.“ Щом търсите Правдата, ще успеете. Мислете, че всички нещастия ви сполетяват, защото не сте справедливи! Трябва да намерите влага, да я поставите на място и всичко ще се поправи. Отсега нататък искам да казвате: „Ние искаме да носим Божествената Правда в себе си, затова ще я дадем на всяко растение, на всеки човек.“ Тогава всичко ще бъде изобилно, всички ще се задоволят и ще започнат да растат. Когато срещнете някой човек да ви се оплаква, стиснете ръката си и кажете: „Ние ще ви дадем Божествената Правда“, и си отминете по пътя. Попитайте го вярва ли в това. Ако не вярва, няма да успее в нищо, но ако вярва, всичко ще му се даде. Той трябва сам да отвори устата си, за да му се налее вода – ако зъбите му са стиснати, откъде ще му се налее вода? Това е алегорично. Ръката, юмрукът, които свивате, показват, че вие хващате Господа, Който е във вас, и Правдата, която е отвън, а това значи, че ще дадете някому Правда. Как може да дам някому Правда? Срещна някого, който ми се оплаква, че му откраднали хиляда лева; аз извадя, та му дам толкова пари – с това не възстановявам ли Божията Правда? Имате ли Правда, всякога можете да възстановите Божията Правда. Обрали някой болен човек, дохождат да ме питат да го лекуват ли. Ако имате пари в кесията си, лекувайте го, ако нямате пари – не може. Този метод е за вас, които искате да бъдете ученици, а не за света. Направете тези опити, та идната година, като се срещнем, ще видя какъв е резултатът от това свиване на юмрука – дали сте го свивали по всички правила. Отварянето на ръката показва, че сме свършили работата, която ни е предстояла, а свиването – че вършим работа. Когато вдигнем ръцете си нагоре и се помолим, това означава: „Господи, свършихме вече работата си, дай ни друга работа.“

Друг метод: смущава ви някой въпрос, не можете да го разрешите. Кажете в себе си: „Аз искам да бъда мъдър.“ Мислете върху тази дума, свивайте юмрука си и я повтаряйте често. С честото повтаряне на тази дума вие ще създадете в себе си условия, за да се събудят във вас известни спящи чувства. Вие не знаете каква сила има всяка произнесена дума! През тази година аз ще ви свържа с всички жизнени сили. Ако през годината изговаряте всички думи, които ви казвам, вие ще имате отлични резултати. Свържете ли се през другата година, вие и да искате да направите нещо, няма да успеете. Често ме питате: „Какво да правим?“ Свивайте юмрука си и пожелавайте да бъдете мъдри.

По същия начин казвайте: „Господи, аз искам да любя!“ Някои казват: „Господи, изпълни душата ми с Любов!“ Любовта не иде отвън. Свийте юмрука си и кажете: „Господи, аз искам да любя!“ Като свивам юмрука си, това значи, че аз искам да влея във вас Любовта, та да разберете какво значи тя. Тази година ще свия юмрука си срещу всинца ви и по този начин ще влея в душите ви това, което никога не сте имали. Това са принципи, върху които няма нужда да правите никакви разисквания, никакви философствания. Приложете ги по който и да е начин.

Ще ви дам някои методи, които да прилагате, когато нямате успех в работата си, или по-право – за уякчаване на всичко казано досега.

За укрепване на Добродетелта всеки от вас през тази година ще посади по 10 семки от сливи, 10 семки от ябълки, 10 семки от череши и 10 семки от круши; ще ги наторите добре и ще ги наглеждате. Ако имате своя градина, ще ги посадите в нея, ако нямате своя, то в градината на някои ваши познати; но ако и там не може – то някъде в гората. Ако искате, може да ги посадите и в някое сандъче или в саксия. По този начин ще проучите условията за посаждане и отглеждане на плодни дървета. Ако не можете да посадите няколко дръвчета, как бихте могли тогава да посадите вашите мисли? Божественият закон изисква да сте точни в най-малките неща, затова, ако се колебаете в изпълнението им, нищо няма да излезе. И всяко нещо искам да вършите доброволно.

За уякчаване на справедливостта ще прилагате следния метод: през годината ще полеете вода на 40 плодни дръвчета, било във вашата градина, било в градината на ваши познати, приятели или в някое лозе, или където и да е другаде. При поливането на дърветата ще свивате юмрука си и ще казвате: „Аз искам да бъда справедлив!“ Това значи: както аз поливам дръвчетата, така и Господ ще полива след мене. С това вие поставяте една солидна основа на вашия живот. Искам да ви науча да служите първо на растенията, а после на хората, защото растенията ще ви оценят. Човек, който е готов да полива вода на няколко дръвчета, който е готов да изминава за тях по няколко километра път, ще е готов да поднесе вода и на много хора. Човек, който не е готов да полее на една череша, той не ще донесе никому другиму вода. Верният в малкото е верен и в многото. Един турчин в Русе, по занятие шивач, всеки ден шиел до обяд, а след обяд лятно време взимал две големи стомни, напълвал ги с прясна студена вода и тръгвал от дюкян на дюкян да черпи хората със студена вода. Всички го смятали за много добър, но си казвали, че е малко халосан; всъщност той се готвел за работа в живота, а в бъдеще обещава да бъде един добър ученик. Който поднесе чаша вода на някой жаден, ще получи големи блага на онзи свят. Като почерпите някого, кажете: „Аз искам да бъда справедлив.“ Като се черпите един друг с вода, ще придобиете учтивост, готовност да си услужвате. Като ходите на екскурзия, носете си по-големи манерки, за да черпите повече хора. Като прилагате и изпълнявате това правило, в година време ще бъдете неузнаваеми. А днес, като седнете на трапезата и ви помолят да донесете някому вода, вие негодувате, че ви безпокоят. Вие трябва да сте толкова внимателни, че да предугаждате кому се пие вода и да услужвате с готовност.

Метод за уякчаване на Истината: през цялата година да намерите най-малко 40 същества, онеправдани в нещо или намиращи се в някое нещастие, и да ги успокоите в името на Истината. Например някое дете е хванало пеперудка или насекомо и го измъчва; спрете се и се постарайте да убедите детето да не разваля крилцата на пеперудата или да не измъчва насекомото. Влезте в някоя къща, където мъжът или жената са онеправдани, намират се в безизходно положение, никой не разбира тези огорчени души. Спрете се пред тях и кажете: „Господи, аз искам да бъда истинолюбив, искам да влея Истината в тези души“; или: „Господи, Великото Благо на Живота, тъй си казвал в миналото, тъй казваш и сега: „Аз съм Истината“; ние искаме да работим и да внесем Истината в нашите души и в душите на нашите ближни.“ Ако постъпвате така, като ви срещна след една година, няма да ви позная.

24 август, неделя, 7 ч.

Най-често използвани думи в беседата: аз, искам, юмрук, вода, година, кажете, бъда, всички, правда, боги, човек, истина, свийте, готов, посадите, знаете, начин, може, семки, бъдете ,

Съборни беседи , В.Търново, 24 Август 1919г., (Неделя) 7:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ