НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

27.09.1916г.


София, 27. IX. 1916 г.


Люб. С. Дукова,
      Аз имам и вас предвид. Моите отношения са същите, както и преди, тъй и сега. Имайте пълна и жива вяра в Господа. Земният живот е приготовление за бъдещия. Сега идат времена, когато мъртвите ще оживеят и •възкръснат. Пак ще се съберат на едно и ще бъде едно стадо и един пастир. Работете за своето повдигане и самоусъвършенствуване. Христос и в другия свят работи. Той е близо. Молете се усърдно и с вяра и Господ ще ви даде повече виделина. Като стане мирът, аз ще ви посетя.

  Поздрав на всички приятели.

  Ж. К. В. О.

  (Свещеният подпис)
Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ