НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор на Учителя с ученик в приемната на Изгрева - как да се работи в света за новите идеи. Зап...

06.1937г.


Разговор на Учителя с ученик в приемната на Изгрева -

как да се работи в света за новите идеи

 

Този разговор е записан от Боян Боев.

 

Спомен на Боян Боев: Слънцето ме огрява


Спомен на Боян Боев

 

СЛЪНЦЕТО МЕ ОГРЯВА


Брат Д. беше приет от Учителя през юни 1937г. Стана въпрос как да се работи в света за новите идеи.

Когато един бистър извор слиза от планината долу в долината, той се оцапва, но е по-добре да е така и да помогне на растенията, отколкото да стои горе чист и безполезен.

Братът спомена, че на работното му място настоявали непременно да прекъсне дейността си, защото се говорело, че има отношение с Бялото Братство. А той им казал: „Не мога да прекъсна светлината!“

Кажете им, че искате да бъдете последователен и че свещите, които сте запалил, не ги гасите, а ако те считат, че са вредни, нека да опитат да ги изгасят сами. Уверете ги също, че ако видите, че онова, което правите, е във вреда на хората, ще спрете, но ако е за полза, ще продължите.

Въпрос: Как да отговарям, ако ме питат дали ходя на Изгрева?

Кажете им: „Ако Слънцето ме огрява, аз виновен ли съм?“ Също така дайте им да прочетат книгата „Учителя говори“ – ако намерят нещо лошо, тогава да ви кажат.

Стана въпрос за Ганди.

Ганди не е дошъл още до положението да става видим и невидим. Неговите средства са още палиативни. Зад Ганди стои Тагор34. Тагор примирява. Ганди излиза на фронта, той е краен и справедлив и е почти така искрен, както Толстой. Индусите ще си извоюват свободата!

Трябва да се проповядва едно Учение, което има приложение. Звукът има значение за онзи, който слуша, и светлината има значение за онзи, който гледа. Ако посадиш плодни дървета и не вземеш мерки, добитъкът ще ги осакати; затова трябва да ги заградиш, докато укрепнат. Един човек, след като повярва, дълго време трябва да се укрепява. Често някой иска и другите хора да имат същата вяра каго неговата. А пък вярата седи в следното – да имаш Любов!

Интересът към Божествените идеи се урежда от Невидимия свят.

 

Акордиране на човешката душа - т.3

Глава: 94.  Слънцето ме огрява, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ