НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до д-р Иван Жеков, София

1.01.1925г.


София, 1.I.1925 г.


Любезни Иване,


Може да преведете първата беседа от първата серия на италиански, да направите проба. А вашата идея да напечатате някои от беседите в малък джобен формат на български, не забравяйте.


Когато дойдете в София ще поговорим по-нашироко върху някои висящи въпроси.


Мира Господен да бъде с вас и домашните ви. И на Юрданка.


Само Божията любов.      

(Свещеният подпис)                                      


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 7, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ