НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

7.10.1922г.


София, 07.10.1922 г.Любезни Костадине,

Изпратете сумата 130 хил.лв. по брат Петко Епитропов, който идва в Търново специално по тая работа, а брат Младен Попов да вземе картоните, които са на масата. Изпратете ми с него дългото черно тънко палто.

Моят поздрав Вам и на Еленка. Ще съобщите на Петка, че сумата на мен ще я предаде.

ПодписИзточник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 2, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ