НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

24.10.1921г.


(получено на 26 октомври 1921 г., Бургас)


пощенски плик:


Господин Минчу Сотиров (зап. Полковник) Бургас


Люб. М. Сотиров,


Получих вашите писма. Живота е музика, но блажен който може да свири правилно според Божиите правила. По някои път някои парчета доста трудно се заучават. Иска се време, труд и постоянство. Ще изнасяте, Изпитанията в каквато форма и да се явят носят благословения. Но време трябва да мине, за да се реализират тия уроци на провидението.


Да бъде душата ви пълна с радост, упование и ума ви със светли мисли. Обръщайте погледа си на горе на вътре дълбоко във вашия дух, слушайте гласът на вашата душа. Тя ще ви пошепне каква е добрата воля на Господа на Любовта. Така само Бог завършва Своите велики дела в тоя временен свят и ние трябва да слушаме Неговата воля. Сега ще трябва да се служи Нему с добро сърце и с добра воля.


Моя привет вам и на Дома ви!


(Свещеният подпис)

София, 24.Х.1921 г.


В архива на Минчо Сотиров е намерен и лист с текст (виж по-долу), който отчасти е еднакъв с горния. Този лист е със свещения и светски подпис на Учителя, без дата. Страницата е ксерокопие.


Люб. М. Сотиров,


Получих вашите писма. Живота е музика, но блажен, който може да свири правилно според Божиите правила. По някои път някои парчета доста трудно се заучават. Иска се време, труд и постоянство. Ще изнасяте Испитанията в каквато форма и да се явят носят благословения. Но време трябва да мине, за да се реализират тия уроци на Провидението.


Да бъде душата ви пълна с радост, упование и ума ви със светли мисли. Обръщайте погледа си нагоре, навътре дълбоко във вашия дух. Слушайте гласът на вашата душа.


Иде Новата Истина в светът, Иде Новата Любов. Нели малко смешна Новата Истина. Когато се проповядва, че Истината е стара. Бог сега гради Ново Небе и Нова земя. Старата земя си вече заминава, а така и старото Небе и то си утива. И човеците трябва да се обновят и стях всичко. Веригите падат, затворите се отварят и мъртвите излизат. Иде Божия Народ отгоре. И Вечната Виделина просиява. Това е едно състояние минава от едно положение в друго, от буба в пеперуда.


Привет на всички приятели!


Ваш Верен


(Свещеният подпис)

П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ