НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №18
28.05.1899г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№18 (отворено писмо)

гр. Бургас, 28 май 1899 г.


Любез. ми бр. Дънов,

Вярвам, че сте получили писмото ми от 4 май т. год.

Ний сме добре с брата Тодор във вярата, с нетърпение само очакваме повикването. При това твърде ни се притесняват духовете, тъй като не сме получили известие от Вас още от 6 того.

От Хараламби получих едно късо писмо, с ко­ето между другото казва, че не можел да разбере защо му сме искали подписано от него съдържа­нието на 10-тях свидетелства. На което аз му отговорих, че [на] него се опитва вярата му. И ми явява, че Васил му писал, че в Америка щял да заминава.

Яви на бр. Д-ра, че баща ми на 11 того се по­мина и нарочно го поздрави от двама ни. Имай поздравление братско и от двама ни.


Твой верен: П. Киров

Прибавям, че Х[араламби] желае да му пи­шете. А аз моля, молете се за баща ми, за упокоението му.
Същий, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ