НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

14.11.1921г.


София, 14. XI. 1921 г.


Любезни К.
      Получих писмото ви. 22 и 12 това са само за постройките, без храната и пътните. За храната и пътните ще отпущате отделни суми, за които ще държите точна сметка и ония, които употребяват по Бога, да я оправдават. Да има достатъчно в храната, но да няма разточителност. Искам братята да бъдат доволни. Щом 22 и 12 х. се изхарчат, няма да отпущате повече ни стотинка. Ще ми пишете. Ако има разрешение от горе, ще продължим работата, ако не, ще я спрем. Искам всички да се ръководите от закона на Любовта и хармонията. Никакви спорове породили се няма да разглеждам. Всички трябва да се учите сами да изправяте грешките си. Това е най-доброто. Правото пред Бога криво не може да стане и кривото пред Него право не може да стане. Аз познавам само един закон в света. Той е Великият Божи закон на Любовта. И мисля, че вие и двама с Е. трябва да се пазите от шепотния език на лошите духове. Вий теоретически в Мен вярвате, но се мислите и допущате, че някой може да Ми повлияе да си изменя мислите. Това никога досега, никога не е бивало и никога няма да бъде. В Мен има само една мярка. Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Правда и Доброта. Аз се радвам, когато приятелите, братята и учениците живеят в Любовта, а когато правят грешки и грешат, там ний обръщаме погледа си на друга посока. Живейте в необикновената Любов, а не в обикновената. Който живее в първата, в душата му има Мир, радост и постоянна виделина и Божието лице постоянно му се усмихва. А няма по-добро в живота да живееш в Любовта с Бога, да си в единомислие с Христа и да имаш Негова Дух за ръководство. Това за всички без изключение.

  Моят поздрав на двама ви и на всички други бр. и уч.

  Само Божията Любов.

  (Свещеният подпис)

Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ