НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки на група от Братството на екскурзия до Мусала

13.07.1924г.


Снимки на група от Братството на екскурзия до Мусала


tom160900.jpg
Снимка 24. Чам Кория, на екскурзия за Мусала - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.
Екскурзия на Мусала на 13.VII.1924 год. 1. Бахчеванова; 2. Михаил Влаевски; 3. Пеню Ганев; 4. Елена Андреева; 5. Антоний ...; 6. Пенка Влаевска; 7. Борис Николов шие с шило обувката на някого.


tom160901.jpg
Снимка 25. Чам Кория, на екскурзия за Мусала с приятели - третият е Пеню Ганев - 13.VII.1924 год.
Същата екскурзия със същите лица. 13.VII.1924 год., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ