НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

17.12.1917г.


(получено на 17 декември 1917 г.)


Обични М. Сотиров,


Получих твоето писмо. Любовта ни свързва с Бога; Вярата с Ангелите и надеждата с всички добри и свети хора по лицето на Земята. Вложете великата мисъл в душата си да изпълните Волята на Господа Бога тъй както е Нему угодно и не бойте се. Христос Царува да се слави името на нашия Небесен Отец, Бог в Когото няма ни сянка на измяна. Добре сте схванали мисълта. Бог е бил всякога с нас през всичките векове. Той единия е, Който ръководи всичко. Всичко е възможно Нему. Той повдига мъртвите, оживява ги и ги възкресява. И сега Той поставя Царство на Земята, което нема да премине.


Напишете 91 Псалом и постоянно го носете и Завета на Цветните лъчи на светлината. Носете и Добрата молитва.


Аз ще ви осветля върху много висящи въпроси и всякога ще бъда с вас.


Бъдете постоянен в Любовта, твърд във вярата и силен в Надеждата. Развивайте в себе си Божествената Воля. Отличавайте чуждите мисли от Божиите. Кукувичи яйца не мътете, нека кукувицата сама да си ги мъти. На своята опитност и знание приложете знанието на Христа и ръководството и упътванието на Святият Дух - Духа на силата и утешението. Само така земния живот придобива смисъл, цел и стремеж правилен. Да сме във връзка духовна с всички хора навсякъде.


Проучвайте хората, носете със себе си мечът на Духа, шлемът на вярата и поясът на Истината. Всякога бивайте с тях опасани. Дръжте така връзката си и не бойте се. Постоянно бъдете вътрешно в общение с Невидимия свят с Небето където и да сте без външните да забелязват. Това враговете Божии не трябва да знаят къде е нашата главна сила. Бъдете търпелив, твърд, постоянен, прилежен, работлив, весел Духом с упование в Единния Истински Бог.


В. В. Ж. К. В. О.

(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Варна

17 Декември 1917 г.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ