НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Дом на блаженството

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Дом на блаженството

Най-често използвани думи в беседата: мухи, хапливите, любов, свят, човек, живот, истина, мъдрост, стани, сила, силния, носи, слабият, дома, опитвай, бог, засвири, приятели, гости, покани ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 3 Юли 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие." (Йоана, 3:3) – Роденият изново е човек, роден от любовта, оживял в мъдростта и възкръснал в истината.

Това е човекът, който сега излиза от Бога и иде на света, за да изяви силата Божия, да изяви силата на доброто, силата на правдата и силата на разумността.
Това е човекът, който носи знанието на любовта и силата на милосърдието.
Това е човекът, който носи светлината на мъдростта. Той отваря очите на слепите.
Това е човекът, който носи истината и свободата.
Това е човекът, който носи живота на безсмъртието.

Съгради дома си от нишките на любовта; изплети го от нишките на мъдростта; украси го с нишките на истината.
Сложи тогаз трапеза в дома си и покани на гости любовта; покани на гости мъдростта; покани на гости истината. Стани, та им послужи, да се научиш, как да живееш.

Престани да се тревожиш за малките неща – от тях се създават скъпоценни камъни.
Престани да се тревожиш за мътната вода – тя наторява живота.
Престани да се смущаваш от тъмнината, която ограничава живота.

Тъмнина и светлина са приятели на любовта.
Знание и невежество са приятели на мъдростта.
Робство и свобода са приятели на истината.

Тъмнината е старият завет; светлината – новият завет.
Роденият от плътта е човек на стария завет; роденият от Духа е новият човек – човекът на любовта.

Всеки човек, който се тревожи от хапливите мухи, не може да разбере света. Който впряга хапливите мухи на работа, да орат земята, той разбира живота.
Създай от хапливите мухи говеда, крави, коне и тури им самар; нека и те да работят, да помагат на живота. Не мисли, какво ще стане с тях и каква е тяхната участ. Нека работят. По-добре работа, отколкото хапане; по-добре ядене, отколкото ритане; по-добре говорене, отколкото злословене.
Накарай хапливите мухи да пеят.
Накарай хапливите мухи да играят на хорото, както младите моми и момци.

Нека хапливите мухи станат ученици на добрите хора.
Нека хапливите мухи станат ученици на живота.
Нека хапливите мухи забравят своето минало недоволство и не се гордеят с това, че заставят воловет да бягат от тях. Защото, когато слабият гони силния, смешен става; когато слабият рита силния, краката му се изкълчват; когато слабият се бори със силния, ръцет му се осакатяват; когато слабият спори със силния, той оглупява.

Не се опитвай да победиш Всесилния.
Не се опитвай да надхитриш разумния.
Не се опитвай да ограничиш свободния.

Стани слуга на любовта.
Стани ученик на мъдростта.
Стани придворен на истината.

По-добре любов, отколкото омраза; по-добре знание, отколкото невежество; по-добре свобода, отколкото робство.

Хапливите мухи създадоха безлюбието, невежеството и робството. Какво ти коства да се откажеш от една хаплива муха? Няма по-слабо същество от хапливата муха. Какво те спъва да я победиш? Не се заблуждавай да мислиш, че хапливата муха е силна.

Бог ще засвири, и всички хапливи мухи ще почнат да играят хоро.
Бог ще засвири, и всички хапливи мухи ще почнат да пеят в хор.
Бог ще засвири, и всички хапливи мухи ще вдигнат знамето на свободата и ще го разнесат по света.
Стани началник на хапливите мухи и ги поведи напред, като знаменосец. Да пеят, да играят, да скачат и да кажат, че това е новият живот в света.

Благодарим Ти, Господи, за любовта, която си изпратил на света.
Благодарим Ти, Господи, за мъдростта, която си изпратил на света.
Благодарим Ти, Господи, за истината, която си изпратил на света. Те ще ни въведат в дома на блаженството.

12. Беседа от Учителя, държана при седемте Рилски езера, на 3 юли, 5 ч. с. 1942 г.

Най-често използвани думи в беседата: мухи, хапливите, любов, свят, човек, живот, истина, мъдрост, стани, сила, силния, носи, слабият, дома, опитвай, бог, засвири, приятели, гости, покани ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 3 Юли 1942г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ