НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Трите системи

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Трите системи

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, сега, система, добре, цвят, нервна, можете, отношение, системи, дава, симпатичната, хора, път, всички, чувства, положение, дължи, санчо ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Май 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Отче наш

Четоха се работи по темата. Върху думите "доблестен" и "сръчен".

За следващия път пишете върху темата: "Форма, съдържание и смисъл".

Знаете ли произхода на доблестта? Доблестта е един резултат. Кои са основните елементи на доблестта? Ако попитате един химик какво е водата, той ще ви каже, че е един резултат. Когато кажем вода, разбираме съдържание. От колко атома водород и кислород е съставена водата? - Два атома водород и един атом кислород. Сега, химикът се спира на два атома водород и един атом кислород, а един кабалист ще попита защо именно два атома водород, а не три? Как са намерили, че са два. - Чрез анализ и синтез. По какво се отличава един човек, който дава, от човек, който взема? Онзи, който дава, има едно движение - ръката му се простира, общо казано, навън от него, а ръката на онзи, който взема, се простира и прибира отвън навътре. При приемането движението е отвън навътре, а при даването движението идва отвътре навън.

Тогава как ще обясните защо един човек има недоволство в себе си? Например, става сутрин, недоволен е, има едно неразположение. Последното може да се дължи на липса на нещо, може да се дължи и на изобилие. Да допуснем, че се събуждате сутрин, виждате ръката си подута и вече сте недоволен от това, което сте придобили. Или да допуснем, че някоя дума е излязла от устата ви и вие сте недоволен; друг път някоя дума излиза от устата ви и вие сте доволен. Тогава как да обясним разликата, след като и в единия, и в другия случай давате? Давате различни подаръци - на един давате една дума, на друг - друга дума; за едната ви се плаща, за другата въобще не ви се плаща.

Трябва да се установи една основа за живота, върху която всички да работите. Да разгледаме сега положението, в което всинца се намирате. Например, сегашното обществено положение не е така сигурно - земеделецът е сигурен, докато нивата му дава; чиновникът е сигурен, докато е на служба и му се плаща; учителят е сигурен, докато има деца, на които да преподава; дърводелецът - докато има дърва да сече; каменарят - докато има камъни да дяла. Всеки един човек има желание да подобри живота си сега. С какво именно можете да го подобрите? В материално отношение кой е най-добрият начин за подобрение на живота? Или да вземем отношенията, които имате помежду си. Сега между вас трябва да се образува другаруване, приятелство. Как се образува приятелство? Понякога вашето приятелство трае една седмица, един месец, една година, две, три години. Някое приятелство оцелява през целия живот, друг път не може да се образува никаква връзка помежду ви. На какво се дължи приятелството или отношението (това е един и същи закон) между две същества? Например, във вас съществува идеята човек да бъде здрав; на какво се дължи здравето? - На вътрешното отношение между органите. Според вас, кой човек е здрав, кои са признаците на здравето? - Когато храносмилателната, дихателната и мислещата (нервната) системи са здрави. Има и други системи, но тия трите са основни. Здравият човек има главно две системи - централна или мозъчна и симпатична нервна системи. Симпатичната нервна система е заета главно с храносмилането. Когато съществува отношение между мозъчната и симпатичната нервни системи, тогава съществува и отношение между мислещата, дихателната и храносмилателната системи. Ако храносмилането не става както трябва, причината се отдава на симпатичната нервна система, но има причини и в мозъчната система, т. е. в мисълта на човека. Някои хора обичат да ядат повече, пък някои - не. Когато хората стават религиозни, постят дълго време, а пък когато стават светски, обичат да ядат. Когато човекът е радостен и весел, той яде повече, а когато е скръбен, не му се яде.

Сега, когато на хората не им върви в този свят, те са недоволни. Мнозина от вас се спират върху състоянието ви на недоволство, мъчно ви е. Да речем, че всички хора се мъчат. Да допуснем сега, че аз съм търговец и купувам мъчението ви - колко килограма можете да ми продадете от него? Вие още дори не сте запознати какво нещо е мъчението. Мъчението го образуваха хората, мъчението е резултат, т. е. мъчението зависи от някого - трябва да има някой, който да ви мъчи. Следователно, вие говорите за резултата на мъчението. Тогава кой ви мъчи? Онези, които ви измъчват, са живи същества. Питам: тези, които ви измъчват, ли седят по-високо от вас или вие седите по-високо? Вие ли сте по-умни от дявола, който ви измъчва, или той е по-умен от вас? Онзи, които ви измъчва, ли е по-силен или вие сте по-силни от него? Разглеждайте нещата по-дълбоко. Значи онзи, който ви измъчва, има едно превъзходство над вас. Вие не се спирате върху превъзходството му и си правите илюзия. Когато попаднете в ноктите или в устата на един тигър, или в обръчите на една боа, вие може да мислите, че те са по-низши същества, но трябва да знаете, че има нещо, по което ви превъзхождат. По същия начин, когато имате известна мъчнотия в живота, вие считате, че тя не е нещо живо. Мъчнотиите са живи и на всяка трябва да разбирате естеството. Да кажем, че стомахът ви е разстроен; какво ще правите? Понякога някой орган се отказва да работи, стачкува. Ако в това голямо предприятие, в тази голяма фабрика, каквато е вашето тяло, ръката се откаже да работи, господарят ще фалира. А щом господарят фалира, фирмата му се затваря и престава да съществува.

И така, трябва да знаете, че здравата мисъл зависи от стомаха, но понеже стомахът е свързан със симпатичната нервна система, най-първо трябва да възстановите равновесието на вашите чувства. Всяко стомашно разстройство се дължи на борбата, на брожението, което съществува между мислите и чувствата на човека. Във вашето подсъзнание има нещо, което не е организирано. Вземете историята за Санчо Панса и Дон Кихот - и единият, и другият имат по една идея. Каква е идеята на Дон Кихот? Вие може да бъдете един религиозен Дон Кихот, може да бъдете и един светски Дон Кихот. Или пък искате да станете богат, да се покажете на хората - това е Санчо Панса. Можете да станете религиозен реформатор и като Дон Кихот да се сражавате навсякъде, дето трябва и дето не трябва. Той воюва с вятърните мелници и с овцете като си ги представя за това, което не са. Авторът на "Дон Кихот" е искал да осмее нещо и да даде на хората морал. Онези от вас, които са чели романа, каква поука извадиха за себе си? Ако вземат да ви подхвърлят върху една черга нагоре като Санчо Панса, вие как ще го обясните? Играят си с него, а Санчо не може да проумее защо трябва да го подхвърлят на тази черга. Ще кажете, че съдбата си играе с него. Вие не сте ли Санчо Панса? - Съдбата си играе с вас, подхвърля ви. Да речем, че имате някакъв идеал. Кой е идеалът на Санчо Панса, кой е идеалът на Дон Кихот? Идеалът на Дон Кихот е неговата Дулцинея. Той от сутрин до вечер само за нея мисли и всички подвизи върши за нея. Санчо Панса върви след Дон Кихот, за да постигне и той своя велик идеал. И вие вървите като Дон Кихот подир някакъв идеал. Някой прочел някакви си книги и си създава една почти изкуствена идея. Казвам: освободете се от изкуствените идеи, които сами сте създали в себе си. Някой път си създавате идея, че сте болни. Кога е болен човек? Болестта е една поправка - щом липсва нещо, ти боледуваш. Поправката може да бъде малка, може да бъде голяма. Следователно, щом се спреш в
своето движение, това вече е една болка и тогава трябва да туриш в ума си, че нещо поправят в теб. Някой казва: "Болен съм, може да умра, може да се осакатя!" По този начин вие туряте обратната страна, която не е вярна, т. е. разрешението не е вярно. Че боледуваш, е вярно, но какви ще бъдат крайните резултати не знаеш. Болестта всякога е метод за поправяне на погрешка. А радостта, която идва в човека, е резултат на това, че погрешката е поправена, т. е. имате вече една придобивка и вие й се радвате или се радвате на поправката, която е направена.

Сега, кои са елементите на щастието? Нека разгледаме въпроса малко материално. Колко елемента има щастието? Щастлив е всеки, който има отлична храносмилателна система, отлична дихателна система и отлична мозъчна система. Щом тези три системи не функционират, ти не можеш да бъдеш щастлив. Ако нервната система е добре развита, винаги има нещо хубаво и в ума ти, и в дишането ти, и в чувствата ти. Дихателната система е много тясно свързана с нисшите чувства и човек, който не диша правилно, е неразположен в тези свои чувства.

Това неразположение се дължи на симпатичната нервна система. За да бъдете щастливи, трябва да имате отличен стомах, отлични бели дробове и отличен мозък. И чак след това може да имате ония постижения, за които хората понякога ламтят. Вие трябва да разглеждате щастието като една кола. Представете си, че трябва да пътувате на дълга екскурзия на кола с коне...

Преди много време направихме една екскурзия до Черни връх. Ангажирахме едни приятели да намерят коне. С нас имаше и един военен - полковник, за да ни отваря път, защото навсякъде щяха да ни спират. По едно време двама цигани докараха два коня и казаха, че разбирали как се товарят. Конете бяха много слаби, криво-ляво ги натоварихме, но докато стигнем до Черни връх, повече от петнадесет-двадесет пъти се търкаляха по земята и трябваше да снемаме товара, да завързваме самарите и да ги товарим наново. На тази екскурзия нашите приятели се научиха как да товарят. Търколи се конят, развързваме товара му, вдигаме го за опашката - един от едната страна, друг от другата страна, туряме самара, товарим. Току повървим малко - пак се търколи, пак развързване, пак товарене. И през целия път, докато се качим горе, се занимавахме с това. Всички правеха забележки и питаха защо трябва да става така. - На тоз, който намерил конете, толкова му стигал умът. Той си мислел, че това са добри коне, а циганите си мислели, че разбират от тази работа.

Сега, всички вие сте тръгнали на такава екскурзия, както ние с циганите. Вървите и се учите да се оправяте с конете. Конете са човешката мисъл. Слабите коне са мозъчната и симпатичната нервна системи - слаби са и постоянно се търкалят по земята. Трябваше да вземем конете за две седмици и да ги поохраним с ечемик, за да бъдат силни. Циганите оставили конете да слабеят и гледат само как да печелят пари. Доста солидна сума искаха и след като толкова работа свършихме, те едва отстъпиха на половината.

Сега, вие изучавате окултната наука. Знаете ли каква е тази наука? - В окултната наука има голям товар. Ако конете са слаби и местността е планинска, има да се търкалят по земята. Ако пътуват по поле, биха могли да вървят, но по стръмните планински пътища такива слаби коне не вървят. В изучаването на окултната наука има особени терени, особени мъчнотии, които човек трябва да има предвид. Например, ясни ли ви са понятията за доброто и злото? Според вас, кое е добро и кое е зло? Хората считат, че когато някои се отнасят добре лично с тях, са добри. В случая те не разглеждат нещата дали са правилни или не, но дали обкръжаващите хора вършат нещо за тяхна полза, или не. Донякъде това е правилно, но не е всичко. Да кажем, че имаш няколко приятели, с които много добре се обхождате - този те почерпи с чаша винце, онзи те почерпи с чаша винце, но един ден погледнеш и в теб се е образувал един лош навик. Тези приятели ни най-малко искат да ти увредят. Или представете си, че една майка обича често да дава захар на детето си, за да го задоволи, и то мисли, че майка му е много добра, но тя създава в него един лош навик. В живота не давайте изкуствена захар на себе си. От нея се образуват известни мазнини в организма. От физическа гледна точка, храната трябва да бъде лесно смилаема или да има отношение към човека. Хубава храна наричам онази, която има стремеж. Някои храни имат стремеж да се асимилират в човека. Тогава казваме, че храната трябва да ни обича. Да кажем, че имате един плод; за да се образува тази храна, един човек може да е отглеждал добре своите плодни дървета, може да е вложил нещо в тях. В плодните дървета има съзнание и ако вие ги отглеждате добре, те ще ви дадат по-добър, по-хранителен плод. Също и земеделецът може да направи така, че житото да бъде целебно. Например, направете следния опит: вземете един участък с дължина десет метра, разкопайте земята с разположение, посейте житото с разположение, когато изникне, оплевете го с разположение, а когато узрее, пожънете го и направете хляб с разположение. Хлябът, който ще произведете, е лечебен - той ще придаде на ума съвсем други качества.
и в книжовно отношение е същото: добрите писатели се отличават по това, че са мислили добре. Мислите и чувствата, които са посадили, те са ги внесли с голяма обич и любов в света. И когато четете такъв автор, усещате, че има нещо, което лъха от книгите му. А когато четете други някои, казвате: "Не ме интересува този автор."

Сега, всички искате да бъдете интересни. Вложете нещо интересно във вас. Възпитанието е самоотглеждане и всички трябва да се научите да се самоотглеждате - трябва да отглеждате вашето тяло, вашите чувства и вашите мисли в думата самовъзпитание можем да вземем корена питая, т. е. охранване на себе си. Това значи, че ще давате на себе си такава храна, че да развиете известни вътрешни качества. И тогава ще бъдете обичани от обкръжаващата среда.

Сега, ние казваме, че трябва да бъдем запознати със Слънцето. В какво отношение трябва да бъдем запознати? От Слънцето излизат две енергии - кинетична и потенциална: едната е свързана с човешките мисли, а другата - с човешките чувства. Трябва да се запознаете с формите на слънчевата светлина и със слънчевите лъчи. Слънцето има седем цвята и всеки цвят е форма, с която можете да функционирате. Например анемичен сте; ако разбирате червения цвят, червената форма на слънцето, това е един начин, по който можете да премахнете вашата анемия. Анемията е безжизнено състояние. Ако пък сте колеблив
човек, нямате достатъчно индивидуалност - например, казвате нещо, а после се отказвате, тази неустойчивост у вас е свързана в известна степен с портокаления цвят. Ако понякога сте свидлив, с какво ще поправите този ваш недостатък? - Със зеления цвят. Здравето си ще поправите също със зеления цвят: когато станеш сух или затлъстееш, със зеления цвят ще се лекуваш. Когато плащате наляво и надясно, тази погрешка ще лекувате с жълт цвят. Ако не знаете законите на този цвят, веднага идва плащането.

С всеки човек може да се случи да плаща. Когато една стомна е пукната, тя плаща. Можеш да й говориш, да я назидаваш, но тя казва: "Тъй зная, тъй правя." Да, тя е пукната стомна. Всъщност тя ни най-малко не прави това, което знае, а прави това, което не знае. Когато човек казва: "Аз правя това, което зная", а прави това, което не знае, той е като пукната стомна. Аз считам, че всеки човек знае нещо, когато водата му излиза оттам, откъдето е влязла. Щом излиза оттам, откъдето не е влязла, това е крива посока. Когато водата започне да излиза от дъното на стомната, мислите ли, че работите вървят добре? Например, ти замахваш с ръка и удряш някого; тази енергия от главата ти ли излиза или от дъното? Или кажеш една необмислена дума; откъде излиза тя - от гърлото или от дъното?

По някой път казвате: "Еди кого си не мога да го търпя!" Това не е вярно и аз мога да ви накарам да го търпите. Да допуснем, че той е богат, а вие сте сиромах; ако той ви услужи с две-три хиляди лева, вие вече ще можете да го търпите. На какво се дължи предишното ви отношение? Не го търпите по единствената причина, че нищо не ви дава. Щом започне да ви дава, вече можете да го търпите. Или пък не можете да търпите някого, понеже взема от вас повече, отколкото ви дава. Та казвам: в природата съществува един велик закон - природата изисква разумно даване и разумно вземане. Има една педагогика: разумно да вземаш и разумно да даваш. Количеството не важи - малко или много, но разумното даване и разумното вземане е на място и постига своята цел. Когато вземаш разумно и даваш разумно, целта се постига; обаче, ако вземаш неразумно и даваш неразумно, целта никога не се постига. Следователно, щом си неразположен, две неща могат да са причина - ти или си дал неразумно, или си взел неразумно. И веднага трябва да го поправиш. Може да правите опити: поправете неразумното даване и неразумното вземане и неразположението, което имате, веднага ще изчезне.

В математиката какво означава минус и плюс? Например, учителят туря на ученика плюс - значи той му дава. Ако учителят ви тури шесторка или ви тури единица, при първата бележка имате плюс, а при втората - минус. Питам, ако сте ученик, с тази единица къде ще идете? Вие никога не можете да излезете от прогимназията навън. С шесторка всеки ще излезе отвън. Шесторката означава един процес. Ученик, който получава шесторка, според мен, той и взема, и дава разумно, т. е. има към своя професор правилни отношения на даване и вземане - и слуша правилно, и учи правилно. Ако ученикът има минус единица, погрешката къде е? Обмяната не е правилна.

И така, когато боледуваме, имаме единица в природата. Как ще поправите тази бележка? Кой трябва да поправи единицата - професорът или ученикът? В шесторката работи и бащата, и майката, т. е. и бащата е бил умен, и майката е била умна, и детето е било умно. При единицата и майката е била глупава, и бащата е бил глупав. Тогава какво ще дадат на детето си? И двамата професори, които първи са учили този ученик, не са били умни, не са го научили, затова и третият, който го учи, му туря единица. Окултистът ще каже, че единицата показва, че на този ученик му трябва Божествения принцип. На даровития, за да се справи в Живота, му трябва шест. Това е закон на илюзиите, т. е. трябва вече да го забавляват, трябва му широчина, за да има къде да простира енергията си. Но това не е разрешение, това е само обяснение... Значи шест е едно правилно вземане и даване. Професорът разполага с начини да преподава и на ученика, който има единица, но ще отнеме време.

Говори се, че човек много работи може да направи. Как ще ги направите, ако не сте добре запознати с червения цвят, ако не сте добре запознати с портокаления цвят, със зеления, с жълтия, със синия, с виолетовия, най-после - ако не сте запознат със самата светлина. Мога да ви кажа, че светлината е храна за човешкия мозък, а топлината е храна за симпатичната нервна система. Следователно, светлината тонира централната, мозъчната нервна система, а топлината тонира симпатичната нервна система.

Сега, това са философски работи, които изискват разсъждения. Например, имате едно неразположение; как ще се справите с него? Не е лесно човек да се справи. Да кажем, седите намусен и гледате нагоре-надолу; мислите ли, че това е естествено положение? Или пък сте
се изправили гордо и гледате. Това е пак неестествено
положение. Кажете ми вие едно естествено положение. Когато не сме нито много отслабнали, нито отпуснати, но сме тихи и спокойни, тогава всички мускули на лицето и тялото са в естествено положение. Естественото положение можете да го добиете. Представете си, че
наблюдавате деца, които играят - поглеждате, но не сте много заинтересувани. Има едно успокояващо състояние, с което човек да наблюдава: когато гледа, да мисли, че всичко е за добро. Тогава човек може да си почива.

Сега, вие предизвиквате с вашето външно отношение, а искате хората да се отнасят с вас добре. Но ако един слуга отиде при някой господар, той може да го предизвика. Да кажем, че господарят е с развити лични чувства, справедлив и умен. Каква поза трябва да заеме слугата, как трябва да се отнесе? Сега ще ви представя друго положение: представете си, че сте учител и влизате в прогимназиален клас за пръв път. Ако влезете начумерен, учениците веднага ще си съставят едно мнение; ако влезете свит и сгушен, ще имат друго мнение. Учителите не знаят как да влизат в клас. Учителят трябва дълго време да мисли как да влезе за пръв път между учениците, защото както влезе, така ще излезе - това е пробен камък.

Сега, идват някои и ме питат може ли да постъпят в класа. Можеш да постъпиш, но как ще влезеш в работата. Той казва: "Ще се науча." Зависи как ще влезете, защото както влезете, така ще излезете. Онези, които влизат в една окултна школа, трябва да имат здрави нервни системи, трябва да имат нормална Светлина и Топлина, т. е. нормална Светлина в мозъчната система и нормална Топлина в симпатичната нервна система. И не само на думи, но да не са студени ръцете им, да не са студени чувствата им и да не е помрачена мисълта им. Светли мисли и топли чувства - това е нормалното състояние.

Теб, Недялко, ако те направим един професор, как ще влезеш при учениците? Аз мисля, че добре ще влезеш. Аз те харесвам, ти имаш добра стойка и ти ще влезеш добре. Само че, опасността е там, че ти ще поразглезиш малко учениците. Те ще бъдат привързани към теб, ще имат добро мнение за теб, но опасността е там, че ще бъдат малко разглезени. Тогава ще дойдат другите учители и ще кажат: "Постегни ги малко, твоят клас е много разпуснат!" Ти ще кажеш, че според новото възпитание трябва да се даде свобода...

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът.

24-а лекция от Учителя,
държана пред Младежкия окултен клас
14 май 1937 г., петък, 5 ч. с, София, Изгрев

Най-често използвани думи в беседата: има, може, човек, сега, система, добре, цвят, нервна, можете, отношение, системи, дава, симпатичната, хора, път, всички, чувства, положение, дължи, санчо ,

 Младежки окултен клас , София, 14 Май 1937г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ