НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 9 януари

9.01.1944г.


Разговор с Учителя на 9 януари 1944 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Отклонения


Спомен на Ана Шишкова

 

8. Отклонения


Януари 1944 г. Когато засвириха сирените, влязохме в големия салон да се молим на колене. По-страхливите се въртяли около Учителя. Той им казал: „Не тук, не тук, в салона, да се молите!"

- Ще станат големи бомбардировки. Кой където иска да отиде. А който е свързан с Бога, и тука да остане, няма опасност, Бог е навсякъде.


Аз си помислих: „Учителю, това го казваш за мене, че аз не съм си полу­чила пенсията."


Като ги изпращахме на 9.1.1944 г. за Симеоново, Учителят се обърна и каза:

- Където ходите, казвайте на хората да четат Евангелието и „Отче наш" по 3 пъти на колене.


Внимавайте, вие отначало сте били с Мене и сте криввали вляво, та сте се отделяли. И сега, ако се отделите, ще чакате 25 000 години в страдания.


1934 г., на беседата:

- Една сестра много скърби за момичетата си. Момичетата заминават, да се обърнат бащите към Бога.


На излизане, близо до вратата, ме погледна и каза:

- Само ги обичайте, само ги обичайте!

 

Изгревът - Том 17

8. Отклонения, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ