НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 22 март

22.03.1938г.


Разговор с Учителя на 22 март 1938 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":
 
Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."
 
1. Спомен на Ана Шишкова: Невидимият свят и физическият свят


Спомен на Ана Шишкова

 

132. Невидимият свят и физическият свят


22.III. 1938 г.


Това, което иде отвънка и излиза отвътре, е от Бога.


Христос като умря, времето беше лошо, че беше млад. Той не искаше, но Го умориха. Знаеше какво ще правят хората. (За заминалите беше въпросът). Ние сме страдали и те ще трябва да занесат новини. Времето е хубаво, показ­ва нова епоха.


Както невидимият свят е затворен за физическия, тъй и физическият свят е затворен за невидимия. Варненският най-стар духовен дипломат първо. Сега с експрес ги изпращат. Кога дело се гледа, свидетели трябват там. Оставете умрелите на спокойствие! Не говорете за тях ни добро, ни зло, оставете ги на спокойствие!


Китайците капят като куршуми сега.

 

Изгревът - Том 17

132. Невидимият свят и физическият свят, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ