НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя провежда на Рила (Езерата) лятна духовна школа. 14 август

14.08.1932г.


Учителя провежда на Рила (Езерата)

лятна духовна школа

14 август

 

За този ден Елена Хаджи Григорова е конспектирала беседа от Учителя.

 

1. Беседа от Учителя на 14.VIII.1932 г., 5 ч сутринта


Записки на Елена Хаджи Григорова

 

26. Беседа от Учителя на 14.VIII.1932 г., 5 ч сутринта


14. VIII. 1932 г. Рила. 5 ч сутринта


„Глава на Твоето Слово е Истината." (Размишление.)


,,[В] начало бе Словото"


18 гл. Лука. „Оставете децата да дохождат при Мен."


Децата, това са съединителните нишки в природата. Без тези нишки ни­каква връзка не може да става. Онези мисли, желания малки във вас, не ги презирай - те са малките деца.

Големите работи са тягостни работи. Питайте големите търговци, писатели и пр.

Да съм голям кон или малък кон и пр.


Да приемаш малките мисли или големите?


Малките работи завършват нещата. С малките мисли вършат работа. Голе­мите мисли да се свързват [с] малките. Малките пориви по някой път образу­ват такава връзка, че те спасяват от известна опасност. В света съществува единство. Знанието е най-голямото благо, което Бог може да ни даде. В знанието да ценим и познаваме еднакво големите и малките неща. Хората са дошли, за да направят връзка между Слънцето и Земята.


Вие се отказвате от една малка идея и искате грандиозното. Туй, което всички едновременно пожелаят, то донася големи нещастия, трябва да го пазиш като собственост.

Ако беше извършил волята Божия през тази година, щеше да спечелиш нещо.

В тези, малките деца се крие благото. Когато сгрешиш или изгубиш пътя, едно от тези, малките, ще ви помогне. Това са малките ангели, които слизат да спасят света. Христос беше един от тези, малките ангели.


Великото и силното е хубаво, но е и страшно, което може да те бие. Любов­та е малкото, тя се занимава с дреболиите, малките неща, в които се крие великата тайна. Работете с нея! Не презирай в себе си малките постъпки, неж­ните мисли и чувства, в тях се крие разгадката!


Големите пророци пари искат всякога.


Съдбата на човека е строго определена според твоите мисли, чувства и действия. Ти си единственият, който можеш да измениш своите мисли, чувства и постъпки - и Бог тогава ще ги измени.


Можеш ли да простиш греховете на този, който никога не се разкайва?


Мисълта ви да бъде абсолютно чиста.


Можеш ли да се откажеш от министерския престол и да идеш да пропо­вядваш?


Майката никога не може да отхвърля децата си. Същото е и когато ти отхвърлиш едно от малките деца на любовта и тя си заминава, а ти оставаш отчаян и пр.


Външните отношения почиват върху други правила. Аз ви говоря за вът­решните състояния.


Великите, грандиозните работи зависят от онези, малките. Има само един прав начин за тълкуване [на] нещата.


Който дава големите ябълки, добре е сметнал, а който дава малките, не е сметнал добре.


Силата на приложението на великия закон - там е силата. Ще постъпиш спрямо другите тъй, както спрямо себе си. Или така, както Бог постъпва. Да мислиш за човека така, както Бог го държи в Неговото съзнание, това е идеал­ното.


Великото е да знаете, че вие държите почтено място в съзнанието на Бога. Най-първо е да седи във вас идеята за Бога. Ти като решиш да служиш на Бога, не мисли какво ще да стане с тебе - в чутура ли ще те турят и пр. Ще стане с вас това, което не може да си помислите. Ако нямате примера на Христа, как ще служите? Вие не искате муха да ви ухапе. Вие сте дошли не да ви обичат, а вие да обичате и не да ви почитат. Ако мислите да ви почитат, вие сте на крив път. За да бъдете силни, вие трябва да проявите любовта. Вие не знаете какво може да стане от вас. Само Бог може да знае какво може да излезе от тебе.


Дръжте се за малките деца, нежните чувства и мисли, блага - Бог ще ви благослови за тези потайни малки чувства и мисли.


А за това, което е проявено, вие сте получили заплатата. Сега ви желая да възкръснете.


Има неща, които може да се отменят, а има и такива, които не може да се отменят.

1. Търси малкото, на което Бог обръща внимание!

2. Подхранвай малките неща, които Бог е изпратил, и всичките ти пътища ще бъдат благоприятни!

 

Изгревът - Том 17

Глава: 26. Беседа от Учителя на 14.VIII.1932 г., 5 ч сутринта, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ