НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Разумният труд

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Разумният труд

Най-често използвани думи в беседата: работи, превземем, сегашния, правим, огрубее, работа, физическа, накарате, поет, труд, разумния, нова, свят, вместо, можем, мелница, търговията, минете, приятели, всички ,

Съборни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 2 Септември 1924г., (Вторик) 20:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАСегашния свят, както е устроен, ние трябва да го превземем. Всички, нашите приятели, трябва да минете през търговията. Една мелница можем да я превземем, вместо нова да правим. Ние сме за разумния труд. Поетът, като го накарате да работи само физическа работа, ще огрубее. Всеки ще работи, но според способността си.

2 септември 1924, вторник, 20.30 ч.

Най-често използвани думи в беседата: работи, превземем, сегашния, правим, огрубее, работа, физическа, накарате, поет, труд, разумния, нова, свят, вместо, можем, мелница, търговията, минете, приятели, всички ,

Съборни беседи ,Беседи пред ръководителите , София, 2 Септември 1924г., (Вторик) 20:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ