НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

27.12.1916г.


(изпратено в плик надписан от Учителя "До Подполковник М. Сотиров

- 3 пех. Бдински полк, 6 пех. Бдинска дивизия";

получено на 15 март 1917 г., четвъртък на кота 1248,

прегледано от военна цензура, с подпис, печат и надпис "Следа", т.е. да се препрати)


София

27 Дек. 1916 г.


Любезни М. Сотиров, Подвизавайте се с живата вяра в Бога. Той е жив и на всяко място е Неговото владичество. Господ направлява съдбините на народите и живота на човеците е в Неговите ръце. Живейте с тая мисъл. Бог е, Който сега воюва за въдворяванието правото на Земята и Той ще го въдвори. Не бойте се, "Аз ще изведа всичко на добър край." Да бъде изпълнено сърдцето ви, душата ви със Словата Господни. Лягайте и ставайте с тая мисъл. Бог трябва да помага - там е смисълът.


В.В.


(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ